Harmonogram przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, organizowanych przez ANR OT Rzeszów w miesiącu styczniu
Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.
Lp Data i
godzina
rozpoczęcia
przetargu
Miejsce
przeprowadzenia
przetargu
nazwa
jednostki
Położenie
nieruchomości
(województwo/powiat/
gmina/obreb/
numery działek
Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)
Rodzaj
przetargu
Rodzaj
i charakter
nieruchomości
Atrybut
nieruchomości
Powierzchnia Cena
wywoławcza
nieruchomości
(w zł)/czynsz
wywoławczy
dzierżawny
(w dt)
ogólna
(w ha)
w tym
UR
(w ha)
105.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konekcki/ Końskie/ Młynek Nieświński (20)/ 497 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana przy drodze asfaltowej, zabud. budynk. mieszkalnym 0,0895 0,0895 27 000,00
210.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Winiary (35)/ 142 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy zagrodowej, cena obniżona o 50% 0,04 0,04 3 580,00
310.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wąsosz (13)/ 235 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary do zalesień, użytki rolne, cena obniżona o 20% 0,2 0,2 2 000,00
410.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wąsosz (13)/ 236 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary do zalesień, użytki rolne, cena obniżona o 20% 0,18 0,18 1 810,00
510.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wąsosz (13)/ 249 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary do zalesień, użytki rolne, cena obniżona o 20% 0,51 0,51 4 940,00
610.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wąsosz (13)/ 738/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary do zalesień, użytki rolne, cena obniżona o 20% 0,3 0,3 3 130,00
710.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wąsosz (13)/ 757/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary do zalesień, użytki rolne, cena obniżona o 20% 0,19 0,19 2 030,00
810.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wąsosz (13)/ 768 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary do zalesień, użytki rolne, cena obniżona o 20% 0,49 0,49 5 050,00
910.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wąsosz (13)/ 773 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary do zalesień, użytki rolne, cena obniżona o 20% 0,56 0,56 5 760,00
1010.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wąsosz (13)/ 808 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary do zalesień, użytki rolne, cena obniżona o 20% 0,22 0,22 2 330,00
1110.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Fałków (04)/ 1070 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar trwałych użytków zielonych, cena obniżona o 20% 0,36 0,36 3 500,00
1210.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Fałków (04)/ 262 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar trwałych użytków zielonych, cena obniżona o 20% 0,77 0,77 9 300,00
1310.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Fałków (04)/ 263 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar trwałych użytków zielonych, cena obniżona o 20% 0,32 0,32 4 080,00
1410.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Fałków (04)/ 735 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar trwałych użytków zielonych, cena obniżona o 20% 0,57 0,57 5 800,00
1510.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Fałków (04)/ 745 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar trwałych użytków zielonych, cena obniżona o 20% 0,84 0,84 10 040,00
1610.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Fałków (04)/ 844 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar trwałych użytków zielonych, cena obniżona o 20% 0,67 0,67 7 610,00
1710.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Fałków (04)/ 868 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar trwałych użytków zielonych, cena obniżona o 20% 0,84 0,84 7 830,00
1810.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Długojów (03)/ 176 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy zagrodowej, cena obniżona o 50% 0,04 0,04 1 420,00
1910.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kazimierski/ Bejsce/ Bejsce (01)/ 1007 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary produkcji rolnej 0,02 0,02 360
2010.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kazimierski/ Bejsce/ Bejsce (01)/ 1961 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary produkcji rolnej 0,04 0,04 590
2110.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kazimierski/ Bejsce/ Bejsce (01)/ 2633 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary produkcji rolnej 0,08 0,08 1 030,00
2210.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kazimierski/ Bejsce/ Bejsce (01)/ 2634/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary produkcji rolnej 0,19 0,19 2 330,00
2310.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kazimierski/ Bejsce/ Bejsce (01)/ 534 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w części obszary pod zabudowę, w części rolne 0,59 0,59 13 650,00
2410.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Podłęże (26)/ 112 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych i upraw polowych, cena obniżona o 20% 0,31 0,31 3 130,00
2510.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Podłęże (26)/ 113 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych i upraw polowych, cena obniżona o 20% 0,12 0,12 1 350,00
2610.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Podłęże (26)/ 127 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych i upraw polowych, cena obniżona o 20% 0,38 0,38 3 760,00
2710.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Podłęże (26)/ 205 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych i upraw polowych, cena obniżona o 20% 0,44 0,44 4 030,00
2810.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Podłęże (26)/ 62 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych i upraw polowych, cena obniżona o 20% 0,42 0,42 1 020,00
2910.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 14, 16 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny ekosystemów rzecznych i użytków zielonych, dzierżawa na okres 10 lat 0,22 0,22 0,3
3010.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Sierosławice (38)/ 283 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytki rolne, okres dzierżawy 10 lat 0,49 0,49 0,25
3110.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Sierosławice (38)/ 397 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytki rolne, okres dzierżawy 10 lat 0,52 0,52 0,75
3210.01.2017 14:00 SZGZKielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Grochowiska (12)/ 146 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar upraw polowych, okres dzierżawy 10 lat 0,1996 0,1996 0,2
3310.01.2017 14:00 SZGZKielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Grochowiska (12)/ 316/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar upraw polowych, okres dzierżawy 10 lat 0,2251 0,2251 0,4
3410.01.2017 14:00 SZGZKielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Grochowiska (12)/ 503 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar upraw polowych, okres dzierżawy 10 lat 0,1213 0,1213 0,2
3510.01.2017 14:00 SZGZKielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Grochowiska (12)/ 583 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar upraw polowych, okres dzierżawy 10 lat 0,2606 0,2606 0,6
3610.01.2017 14:00 SZGZKielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Grochowiska (12)/ 597 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar upraw polowych, okres dzierżawy 10 lat 0,1416 0,1416 0,2
3710.01.2017 14:00 SZGZKielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Grochowiska (12)/ 623 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar upraw polowych, okres dzierżawy 10 lat 0,1309 0,1309 0,2
3810.01.2017 14:00 SZGZKielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Grochowiska (12)/ 67 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar upraw polowych, okres dzierżawy 10 lat 0,2011 0,2011 0,3
3911.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 146 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,28 0,28 1,3
4011.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 429 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 1,92 1,92 10,2
4111.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 433 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,32 0,32 1,3
4211.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 438 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,25 0,25 1
4311.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 440 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,85 0,85 4,4
4411.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 451 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,55 0,55 2,7
4511.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 452 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,93 0,93 3,8
4611.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 461 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,54 0,54 2,1
4711.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 471, 473 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,33 0,33 1,3
4811.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 497 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,22 0,22 1
4911.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 535/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 1,9 1,9 8,2
5011.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 536 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 1,7 1,7 7,4
5111.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 540 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,63 0,63 2,8
5211.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 541 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,62 0,62 2,7
5311.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 555 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,27 0,27 0,9
5411.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 562 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 1,39 1,39 4,4
5511.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 617 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,73 0,73 3,1
5611.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 69 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 1,3 1,3 13
5711.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 727 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,78 0,78 4,2
5811.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 729 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,43 0,43 2,3
5911.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 738, 757/2 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 0,27 0,27 2,2
6011.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Szczurowa/ Szczurowa (0017)/ 85 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2026 r. 1,07 1,07 10,7
6112.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Dziewięcierz (001)/ 325/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana w pobliżu zabudowań 0,22 0,22 4 180,00
6212.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 1000/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,15 0,15 2 160,00
6312.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 1014 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,16 0,16 2 090,00
6412.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 516 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,03 0 600
6512.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 538 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,07 0 990
6612.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 643 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,06 0 2 670,00
6712.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 651 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,05 0,05 990
6812.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 674/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,09 0 2 020,00
6912.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 687 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,05 0 2 290,00
7012.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 703 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,62 0,62 19 250,00
7112.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 765 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,1 0 2 250,00
7212.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 766 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,05 0 1 220,00
7312.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 786 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,11 0 3 690,00
7412.01.2017 09:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Horyniec Zdrój (002)/ 981 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,17 0,17 2 320,00
7512.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Krzywe (003)/ 88/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,07 0,07 1 040,00
7612.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 1526/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,5939 0 9 720,00
7712.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 1542/1, 1542/2, 1543/4 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,6713 0,6713 6 960,00
7812.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 1546 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,0953 0 1 840,00
7912.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 1579/4 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,2906 0,2906 3 430,00
8012.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 2875/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,0639 0,0639 970
8112.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 2878/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,0974 0,0974 1 440,00
8212.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 2879 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,0641 0,0419 980
8312.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 2881/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,14 0,0832 1 620,00
8412.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 3314 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,093 0 1 330,00
8512.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 3384 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,1244 0,1244 1 920,00
8612.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 3389 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,2867 0,2867 2 860,00
8712.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 3402/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,0808 0,0808 1 200,00
8812.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 3407/1, 3407/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,2869 0,2869 4 100,00
8912.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 3413/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,14 0,14 2 000,00
9012.01.2017 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Nowe Brusno (004)/ 3474/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,13 0,13 2 020,00
9112.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 324 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,4 0,4 4 530,00
9212.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 325 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,42 0,42 4 440,00
9312.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 326 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,41 0,41 3 750,00
9412.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 373/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,46 0,44 4 020,00
9512.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 373/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,1 0 1 550,00
9612.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 384 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,39 0,39 3 330,00
9712.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 386 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,47 0,33 4 650,00
9812.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 387 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,32 0,32 3 930,00
9912.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 389 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,63 0,53 6 430,00
10012.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 390 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,25 0,25 2 580,00
10112.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 398 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,05 0,05 770
10212.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 399 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,04 0,04 680
10312.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 401 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,06 0,06 860
10412.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 412 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,12 0,12 1 180,00
10512.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 429/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,04 0,04 820
10612.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 617 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,1 0 1 110,00
10712.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 618 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,6 0,4 5 360,00
10812.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 624 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,46 0,36 4 590,00
10912.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Podemszczyzna (006)/ 626 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,03 0,03 580
11013.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Prusie (008)/ 14 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,06 0 810
11113.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Prusie (008)/ 22 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,05 0 2 240,00
11213.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Prusie (008)/ 221 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,27 0,02 12 030,00
11313.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Prusie (008)/ 73/2, 77 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,18 0,1 3 320,00
11413.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Prusie (008)/ 90 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,21 0 3 540,00
11513.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Prusie (008)/ 94 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,14 0 2 470,00
11613.01.2017 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 104 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,16 0 3 870,00
11713.01.2017 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 301/5 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, drzewostan 0,43 0 5 370,00
11813.01.2017 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 394/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana w pobliżu zabudowań, drzewostan 0,43 0,43 5 530,00
11913.01.2017 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 64 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,24 0,24 2 950,00
12013.01.2017 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 94 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana w pobliżu zabudowań, drzewostan 0,15 0 5 120,00
12113.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Stryszawa/ Kuków (3)/ 1085, 1096, 1093, 1088 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,2386 0,2386 9 000,00
12213.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Stryszawa/ Kuków (3)/ 1105, 1111, 1114 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,2652 0,2652 9 900,00
12313.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Stryszawa/ Kuków (3)/ 5642/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,0006 0,0006 50
12413.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Stryszawa/ Kurów (4)/ 2141/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna / nierolna niezabudowana MN - tereny zab. mieszkaniowej, jednorodzinnej, ZL i WS2 lasy i teren wokół wód stojacych 0,0972 0,0681 11 300,00
12513.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 206 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,131 0 1 700,00
12613.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 410 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,4041 0 5 560,00
12713.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 599 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana w pobliżu zabudowań 0,3907 0,3907 5 260,00
12813.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 691/1, 691/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, drzewostan 0,0736 0 1 080,00
12913.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 698 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,5577 0 7 510,00
13013.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 729 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,3507 0,1334 3 710,00
13113.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 730 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,2031 0 2 490,00
13213.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 787 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,1807 0 5 320,00
13313.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 788 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,1953 0 3 930,00
13413.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 797 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,0549 0 790
13513.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 840/3 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,0434 0 2 020,00
13613.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 892 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,1346 0 4 680,00
13713.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 14 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,401 0,1034 3 800,00
13813.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 161 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd droga asfaltową 0,3018 0,3018 4 000,00
13913.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 162 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,2032 0,2032 2 790,00
14013.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 22/7 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,4102 0,2621 3 570,00
14113.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 354 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd droga asfaltową 0,6091 0,5895 8 020,00
14213.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 421 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,6103 0 8 140,00
14313.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 424 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,0988 0 1 540,00
14413.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 434/4 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,16 0 2 310,00
14513.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 508 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,0656 0 1 090,00
14613.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 649 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,2244 0,2244 3 070,00
14713.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 767 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,0253 0 1 520,00
14813.01.2017 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 770 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,0602 0 3 210,00
14913.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Skolin (007)/ 107 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,31 0,31 4 530,00
15013.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Skolin (007)/ 413 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,22 0 2 630,00
15113.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Skolin (007)/ 443 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0,13 0,13 2 280,00
15213.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Skolin (007)/ 91 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,17 0,17 2 370,00
153137.01.2017 12:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Orzechówka (03)/ 2219 -udz.10/24, 2220 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,87 0,87 4 680,00
15417.01.2017 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Brzesko/ Sterkowiec (07)/ 629 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2020 r. 0,54 0,54 5,4
15517.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Brzesko/ Mokrzyska Bucze (04)/ 3242 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa zainwestowania kubatur., cena obniżona o 20% 0,24 0,24 85 960,00
15617.01.2017 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Krzeczów (07)/ 276/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy produkcyjno - usługowej, cena obniżona o 20% 0,28 0,28 137 764,00
15717.01.2017 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 1403 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren rekreacji indywidualnej i zbiorowej turystyczno-letniskowej, cena obniżona o 20% 0,52 0,52 47 360,00
15817.01.2017 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 1322/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej 0,0128 0,0128 5 400,00
15917.01.2017 10:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Sufczyn (12)/ 806/6, 806/7 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy zagrodowej 0,62 0,52 32 800,00
16017.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Błażowa/ Błażowa Górna (3)/ 1303/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy 0,0424 0,0424 889
16117.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Błażowa/ Błażowa Górna (3)/ 1436/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy 0,0866 0,0866 7 642,00
16217.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Błażowa/ Błażowa Górna (3)/ 501/4 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana _ 0,3158 0,3158 30 656,00
16317.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Błażowa/ Błażowa Górna (3)/ 911 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy 0,3877 0,3877 18 959,00
16417.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Błażowa/ Błażowa Górna (3)/ 973 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy 0,1053 0,1053 8 528,00
16517.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ bieszczadzki/ Lutowiska/ Skorodne (20)/ 54/13 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,79 0,28 7 090,00
16617.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ bieszczadzki/ Lutowiska/ Skorodne (20)/ 63/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,02 0,02 240
16717.01.2017 09:35 SZGZ Krosno podkarpackie/ bieszczadzki/ Ustrzyki Dolne/ Brelików (03)/ 133/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5101 0,5101 8 280,00
16817.01.2017 09:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ leski/ Baligród/ Baligród (01)/ 1023 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,6973 0,6973 7 310,00
16917.01.2017 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Dynów/ Bachórz (1)/ 42/85 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana sąsiedztwo torów kolej. i zabudowy 0,6547 0,6547 20 459,00
17017.01.2017 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Dynów/ Łubno (6)/ 1525 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo zabudowy 0,0463 0,0463 4 083,00
17117.01.2017 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Dynów/ Łubno (6)/ 2065 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy, sąsiedztwo rzeki 0,0197 0,0197 1 718,00
17217.01.2017 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Dynów/ Łubno (6)/ 3256/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy, sąsiedztwo zabudowy 0,099 0,099 8 837,00
17317.01.2017 09:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 3810 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,26 0 4 120,00
17417.01.2017 09:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 3835, 3838 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,38 0,36 3 480,00
17517.01.2017 09:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 4385 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,16 0,16 1 720,00
17617.01.2017 09:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 4399, 4403 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,16 0,16 1 640,00
17717.01.2017 09:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 4404 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,04 0,04 570
17817.01.2017 09:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 4409, 4410 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,07 0,07 900
17917.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 1017 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,192 0,192 1 600,00
18017.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 627 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2624 0,2624 1 920,00
18117.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 6521, 6522 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1835 0,1835 2 000,00
18217.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 654/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1304 0,1304 1 160,00
18317.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 701, 704, 715 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2772 0,2772 3 200,00
18417.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 705 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1666 0,1666 1 640,00
18517.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 7071, 7072 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,17 0,1165 2 200,00
18617.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 7076 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3125 0 3 320,00
18717.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 7097, 7098 -udz.1/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4108 0 3 000,00
18817.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 724 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3015 0,3015 2 080,00
18917.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 727 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2089 0 6 080,00
19017.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Przysietnica (04)/ 7827 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,6461 0,6461 4 520,00
19117.01.2017 10:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Stara Wieś (05)/ 1778 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1132 0,1132 1 410,00
19217.01.2017 10:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Stara Wieś (05)/ 4684, 4706 -udz.1/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1634 0,1634 1 000,00
19317.01.2017 10:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Stara Wieś (05)/ 4835 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0157 0,0157 380
19417.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ strzyżowski/ Czudec/ Przedmieście Czudeckie (4)/ 249 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przylega do cieku wodnego/ obniżka 20% 0,06 0,06 706
19517.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ strzyżowski/ Czudec/ Przedmieście Czudeckie (4)/ 254 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do cieku wodnego, graniczy z lasem/ obniżka 20% 0,06 0 657
19617.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Stara Wieś (05)/ 130 -udz.11/12 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1996 0,1996 1 520,00
19717.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Stara Wieś (05)/ 134 -udz.2/9, 144 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5137 0,5137 3 870,00
19817.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Stara Wieś (05)/ 1594, 1597 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1236 0,1236 1 980,00
19917.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Stara Wieś (05)/ 2315 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3667 0,3667 3 260,00
20017.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Stara Wieś (05)/ 732 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0896 0,0896 910
20117.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 1055, 1056 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,26 0,26 1 380,00
20217.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 1067 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,26 0,26 1 640,00
20317.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 1089 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,34 0,34 2 220,00
20417.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 1426, 1427 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0 3 420,00
20517.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 1430, 1434 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,21 0,21 1 750,00
20617.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 1451, 1454/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,11 0,11 1 030,00
20717.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 1550 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0,36 2 240,00
20817.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 1564 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,25 0,25 1 590,00
20917.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 2404, 2405 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0,17 2 490,00
21017.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 2823, 2827 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3 0,3 2 000,00
21117.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 4261 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,22 0,22 1 740,00
21217.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 4263 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,07 0,07 680
21317.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Barycz (01)/ 4288 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0,15 1 220,00
21417.01.2017 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Tyczyn /Borek Stary (2)/ 1321/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,08 0 760
21517.01.2017 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Tyczyn /Borek Stary (2)/ 1323 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,09 0,09 845
21617.01.2017 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Tyczyn /Borek Stary (2)/ 1734 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo zabudowy gospodarczej/ obniżka 50% 0,08 0,08 1 015,00
21717.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 11003, 11008 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,37 0,37 3 400,00
21817.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 4114, 4116 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0,36 4 480,00
21917.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 4378 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,37 0,37 2 930,00
22017.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 5900, 5901 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,39 0,39 3 520,00
22117.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 6400 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0 760
22217.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 7661, 7663 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,41 0,41 3 120,00
22317.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 7687 -udz.1/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,12 0 1 310,00
22417.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 8659 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,12 0,12 7 300,00
22517.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 9810, 9811 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,31 0,31 3 120,00
22617.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 9848/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0,09 11 080,00
22717.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 10272 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,26 0,26 2 320,00
22817.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 10850 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,23 0,23 1 730,00
22917.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 11005/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,14 0,14 1 220,00
23017.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 11034, 11035 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,29 0,29 2 520,00
23117.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 3322 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,25 0,23 2 260,00
23217.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 3326, 3340 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,48 0,48 3 800,00
23317.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (02)/ 4985, 4995/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,35 0,35 2 340,00
23417.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 2786 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,35 0 3 003,00
23517.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 2817/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy, śródleśna/ obniżka 50% 0,13 0 1 124,00
23617.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 2853 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,16 0 2 258,00
23717.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 2864/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,25 0 3 356,00
23817.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 2868 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,28 0 4 532,00
23917.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 2991 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,44 0 4 195,00
24017.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 2993/1 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,12 0 2 069,00
24117.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 3009 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,59 0 8 328,00
24217.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Lubenia (1)/ 3053 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,49 0 7 469,00
24317.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Siedliska (2)/ 1698 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,09 0,09 545
24417.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Siedliska (2)/ 1925/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana śródleśna/ obniżka 50% 0,07 0,07 413
24517.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Siedliska (2)/ 2227/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,08 0,08 448
24617.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Siedliska (2)/ 2424/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,0832 0,0832 510
24717.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Siedliska (2)/ 2426 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,01 0,01 114
24817.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Siedliska (2)/ 2428 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 50% 0,2 0 871
24917.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Siedliska (2)/ 2446 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,09 0,09 462
25017.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Siedliska (2)/ 2457/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,14 0,04 634
25117.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Sołonka (3)/ 100 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana graniczy z potokiem/ obniżka 50% 0,09 0 601
25217.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Sołonka (3)/ 106/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 50% 0,18 0 1 043,00
25317.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Sołonka (3)/ 625/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana zadrzewiona/ obniżka 50% 0,59 0 11 519,00
25417.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Sołonka (3)/ 664 i 665/3 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana zadrzewiona/ obniżka 50% 0,76 0 7 837,00
25517.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Straszydle (4)/ 2731 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy, śródleśna, zadrzewiona/ obniżka 50% 0,07 0 1 005,00
25617.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Straszydle (4)/ 2741/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana graniczy z rzeką/ obniżka 50% 0,11 0 568
25717.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Straszydle (4)/ 2863/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 50% 0,22 0 1 542,00
25817.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Straszydle (4)/ 2874/1 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 50% 0,13 0 766
25917.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Straszydle (4)/ 428/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, śródleśna/ obniżka 50% 0,0559 0,0034 692
26017.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Lubenia/ Straszydle (4)/ 567 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 50% 0,2 0 903
26117.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 1435/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,38 0 6 400,00
26217.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 1439 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,19 0 2 400,00
26317.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 9174/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,37 0,37 2 530,00
26417.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 1206 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,14 0 3 840,00
26517.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 1252, 1282/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,68 0,36 4 110,00
26617.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 1345 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,16 0,16 1 590,00
26717.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 2168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,08 0,08 680
26817.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 2478 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,33 0,27 2 500,00
26917.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 3064/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,26 0,26 2 340,00
27017.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 4927 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,08 0,02 930
27117.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 535/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,07 0 760
27217.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 537 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,17 0 1 600,00
27317.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 9466, 9467/1, 9467/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4 0 5 270,00
27417.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (03)/ 9470/1, 9470/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,27 0,19 2 200,00
27517.01.2017 11:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 170 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,11 0,11 1 220,00
27617.01.2017 11:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 4864, 4865 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,38 0,38 3 200,00
27717.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 10342 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,22 0,22 2 170,00
27817.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 9157 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,16 0,16 1 760,00
27917.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 9471 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,44 0,44 4 250,00
28017.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 9472 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0,15 1 510,00
28117.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 9489 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1 0 1 720,00
28217.01.2017 12:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Orzechówka (03/ 2805 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar potencjalnego rozwoju mieszk., cena obniżona 20% 0,54 0,54 61 010,00
28317.01.2017 12:25 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Orzechówka (03)/ 2673 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,22 0,22 1 800,00
28417.01.2017 12:25 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Orzechówka (03)/ 2682 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,16 0,16 1 350,00
28517.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 2924 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2609 0,2609 2 730,00
28617.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 3207 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2356 0,2356 2 150,00
28717.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 3209 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0407 0 520
28817.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 3214 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1303 0,0139 1 390,00
28917.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 3234 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1516 0,0448 1 470,00
29017.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 59 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0912 0,0912 760
29117.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 65 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2768 0,2768 1 820,00
29217.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 87 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0371 0 510
29317.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Hłudno (01)/ 89 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0424 0 540
29417.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 2087/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,17 0,17 3 790,00
29517.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 2301, 2302 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy utwardzony kamieniem, sieć energetyczna, telefon, woda/ obniżka 50% 0,08 0,08 9 850,00
29617.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 2404/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,09 0,09 1 975,00
29717.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 2417/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko zabudowy gospodarczej/ obniżka 50% 0,04 0,04 1 000,00
29817.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 2771 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,22 0,2 4 575,00
29917.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 2934/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,14 0,14 2 740,00
30017.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 3022/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie stacja ujęcia gazu/ obniżka 50% 0,06 0,06 1 510,00
30117.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 3025 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,17 0,17 4 030,00
30217.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łąka (2)/ 3040 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,12 0,09 2 360,00
30317.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 1885 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo zabudowy gospodarczej/ obniżka 50% 0,04 0,04 4 395,00
30417.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 400 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej/ obniżka 50% 0,18 0,17 4 265,00
30517.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 433 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo zab. gospodarczej/ obniżka 50% 0,09 0,09 2 230,00
30617.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 462 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sieć SN/ obniżka 50% 0,36 0,36 8 460,00
30717.01.2017 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 469, 471 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sieć SN/ obniżka 50% 0,54 0,53 10 380,00
30817.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 5203 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2135 0,2135 2 080,00
30917.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 5722/6, 5722/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2 0 5 080,00
31017.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 7607, 7619/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,53 0,44 4 380,00
31117.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 900, 901 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,45 0,03 4 190,00
31217.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 1102 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4 0 3 350,00
31317.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 126 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,04 0,04 410
31417.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 151/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,33 0,24 2 960,00
31517.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 151/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,13 0,13 2 260,00
31617.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 2136, 2137 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,32 0,32 2 920,00
31717.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 300 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,29 0,29 2 500,00
31817.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 368/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0412 0,0412 1 880,00
31917.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 641 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,25 0 2 320,00
32017.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 877/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0 1 510,00
32117.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 888 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,39 0 3 400,00
32217.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (03)/ 9764 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,21 0,21 2 130,00
32317.01.2017 13:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (07)/ 10141 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,17 0,17 1 510,00
32417.01.2017 13:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (07)/ 10149 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0,15 1 350,00
32517.01.2017 13:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (07)/ 2620, 2621 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,14 0,14 1 260,00
32617.01.2017 13:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (07)/ 2646, 2648 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,49 0,49 4 580,00
32717.01.2017 13:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (07)/ 2979 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,22 0,22 1 540,00
32817.01.2017 13:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (07)/ 3841/1, 3841/2, 3842 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,37 0,37 3 080,00
32917.01.2017 13:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (07)/ 5167 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,19 0,19 1 610,00
33017.01.2017 13:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (07)/ 5907 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,31 0,31 2 770,00
33117.01.2017 13:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Besko/ Besko (01)/ 3634/5 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa osadnictwa - budown. mieszkalno-uslugowe, istniejace i potencjalne, cena obniżona 20% 0,4436 0,4436 25 750,00
33217.01.2017 13:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Stobierna (5)/ 2517 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,1062 0,1062 2 320,00
33317.01.2017 13:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Stobierna (5)/ 2672 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy utwardzony kamieniem, słup energetyczny, linia energetyczna SN i WN/ obniżka 50% 0,3006 0,3006 6 225,00
33417.01.2017 13:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Stobierna (5)/ 3014 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,32 0,32 6 400,00
33517.01.2017 13:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Stobierna (5)/ 453 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,07 0 1 485,00
33617.01.2017 13:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Wólka Podleśna (9)/ 622 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,36 0,32 5 724,00
33717.01.2017 13:35 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Besko/ Besko (01)/ 3010/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3982 0,3982 8 200,00
33817.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Bukowsko/ Nowotaniec (08)/ 164 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1838 0,1838 2 130,00
33917.01.2017 13:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Komańcza/ Kulaszne-Szczawne/ (09-22)/ 10/5, 10/14, 126/18, 126/20 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana budynek administracyjny 2-kondygnacyjny z kotłownią, wiata stalowa obudowana, rejon koncentracji usług, cena obniżona o 50% 0,6576 0,2558 85 160,00
34017.01.2017 13:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Łodzina (12)/ 160 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,21 0,21 2 390,00
34117.01.2017 13:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Łodzina (12)/ 241/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,06 0,06 1 470,00
34217.01.2017 13:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Łodzina (12)/ 399/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0,09 2 460,00
34317.01.2017 13:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Łodzina (12)/ 401/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0,09 2 350,00
34417.01.2017 13:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Łodzina (12)/ 709 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0705 0,0705 1 630,00
34517.01.2017 14:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Markowce (13)/ 222/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0721 0,0721 800
34617.01.2017 14:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Raczkowa (21)/ 372 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2386 0,2386 2 480,00
34717.01.2017 14:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Raczkowa (21)/ 374 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1111 0,1111 1 330,00
34817.01.2017 14:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Raczkowa (21)/ 417 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4187 0,4187 4 240,00
34917.01.2017 14:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Raczkowa (21)/ 497/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1504 0,1504 1 450,00
35017.01.2017 14:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Czaszyn (03)/ 2147/5, 2149/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,435 0,2059 3 540,00
35117.01.2017 14:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Czaszyn (03)/ 2394/13, 2394/14 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,254 0,254 2 840,00
35217.01.2017 14:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Czaszyn (03)/ 2404/1, 2458/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4464 0,4464 4 830,00
35317.01.2017 14:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Czaszyn (03)/ 2441/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2702 0,2702 2 640,00
35417.01.2017 14:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Czaszyn (03)/ 2499/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0728 0,0728 960
35517.01.2017 14:25 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Poraż (10)/ 802, 803 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4849 0,4849 4 320,00
35617.01.2017 14:25 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Poraż (10)/ 812 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2724 0,2724 2 510,00
35717.01.2017 14:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Poraż (10)/ 1343 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3574 0,3574 3 890,00
35817.01.2017 14:35 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zawadka Morochowska (16)/ 8, 14, 15/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,84 0 13 440,00
35917.01.2017 14:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Jaćmierz (03)/ 286/1, 286/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1651 0,1651 1 840,00
36017.01.2017 14:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Odrzechowa (05)/ 1146 -udz.1/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,9426 0,9426 5 700,00
36117.01.2017 14:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Pielnia (06)/ 869/3, 1015 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,7855 0,7855 8 840,00
36217.01.2017 14:55 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Posada Jaćmierska (07)/ 2061, 2068 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0868 0,0868 1 080,00
36317.01.2017 14:55 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Posada Jaćmierska (07)/ 2065 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0346 0,0346 520
36417.01.2017 14:55 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Posada Jaćmierska (07)/ 2071 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0297 0,0297 480
36517.01.2017 14:55 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Posada Jaćmierska (07)/ 2073/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0405 0,0405 560
36617.01.2017 15:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Posada Zarszyńska (08)/ 1097 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0497 0 1 040,00
36717.01.2017 15:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Posada Zarszyńska (08)/ 1180 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0343 0 880
36817.01.2017 15:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Posada Zarszyńska (08)/ 1200 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0856 0 1 680,00
36917.01.2017 15:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Posada Zarszyńska (08)/ 873 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0643 0 1 440,00
37018.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 767/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana blisko zabudowy, tereny zabud. mieszkaniowej z usługami 0,32 0,32 5 510,00
37118.01.2017 09:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Brzyska/ Ujazd (06)/ 78 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2854 0,2854 3 050,00
37218.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Boguchwała/ Zgłobień (10)/ 1709/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,07 0,07 882
37318.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Boguchwała/ Zgłobień (10)/ 1710/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,14 0,14 1 634,00
37418.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Boguchwała/ Zgłobień (10)/ 1766 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,15 0,15 1 895,00
37518.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Boguchwała/ Zgłobień (10)/ 638/1, 639 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,11 0,11 1 370,00
37618.01.2017 09:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 1151 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,081 0,081 1 420,00
37718.01.2017 09:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 399 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,1047 0,1047 1 600,00
37818.01.2017 09:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 433 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,1169 0,1169 1 770,00
37918.01.2017 09:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 89 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,0931 0,0931 1 410,00
38018.01.2017 09:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dzielec (05)/ 229 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,2348 0,2348 3 780,00
38118.01.2017 09:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dzielec (05)/ 467, 462 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,5233 0,5233 7 270,00
38218.01.2017 09:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dzielec (05)/ 474, 473 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,2832 0,2832 4 080,00
38318.01.2017 09:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dzielec (05)/ 524, 526 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,5212 0,5212 7 300,00
38418.01.2017 09:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dzielec (05)/ 82 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,1439 0,1439 1 970,00
38518.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Błędowa Zgłobieńska (0001)/ 1370 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,34 0,25 5 865,00
38618.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 1376/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, droga serwis. autostrady A - 4/ obniżka 50% 0,15 0,15 3 240,00
38718.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 1657 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,45 0,445 11 580,00
38818.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 2168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,23 0,23 5 575,00
38918.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 2183 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,27 0,27 6 380,00
39018.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 2186/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,12 0,12 2 995,00
39118.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 493/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,13 0,1275 3 525,00
39218.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 4964 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, działka leży po północnej stronie autostrady/ obniżka 50% 0,63 0,6275 17 560,00
39318.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 4995 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, leży po płn. stronie autostrady/ obniżka 50% 0,76 0,7585 21 175,00
39418.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 5024/2, 5024/3, 5029, 5030 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, po płn. stronie autostrada/ obniżka 50% 0,78 0,78 20 990,00
39518.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (0002)/ 61 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,46 0,45 10 330,00
39618.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 175 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,24 0,09 4 630,00
39718.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 197, 198 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,44 0,44 11 830,00
39818.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 221 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,85 0,47 20 610,00
39918.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 523, 524 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,66 0,66 15 610,00
40018.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 54 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,2 0,2 4 740,00
40118.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 551 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,59 0,59 13 230,00
40218.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 586 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,15 0,15 3 895,00
40318.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 590/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,46 0,23 11 835,00
40418.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 608 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,17 0 3 375,00
40518.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 613 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,38 0,38 9 785,00
40618.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 754, 755 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,3 0,26 7 435,00
40718.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 757 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,16 0,15 3 980,00
40818.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Woliczka (0010)/ 990/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,55 0,49 14 850,00
40918.01.2017 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Przyłęczek (0031)/ 1/12 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana zabud. budynk. gospodarczym (komórką), tereny istniejących zespołów osadnictwa z mozliw. lokalizacji usług nieuciążliwych 0,0022 0,0,0022 1 080,00
41018.01.2017 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Przyłęczek (0031)/ 1/53 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana zabud. budynk. gospodarczym (komórką), tereny istniejących zespołów osadnictwa z mozliw. lokalizacji usług nieuciążliwych 0,002 0,0,0020 1 070,00
41118.01.2017 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Przyłęczek (0031)/ 9/19 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny koncentracji rzemiosła, baz, składów, przemysłu w tym przetwórstwa rolno-spożywczego w sąsiedztwie gruntów zabudow. garażami 0,0116 0,0116 1 290,00
41218.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dobrynia (03)/ 112 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,44 0,44 4 360,00
41318.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dobrynia (03)/ 169 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,11 0,11 1 240,00
41418.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dobrynia (03)/ 1936 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,33 0,33 3 550,00
41518.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dobrynia (03)/ 2079 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,24 0,24 3 520,00
41618.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dobrynia (03)/ 558 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2 0,2 2 400,00
41718.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dobrynia (03)/ 748 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0,36 3 900,00
41818.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dobrynia (03)/ 977 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0,15 1 700,00
41918.01.2017 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Dobrynia (03)/ 978 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,29 0,29 3 240,00
42018.01.2017 09:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Łazy Dębowieckie (07)/ 1145/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1165 0,1165 1 360,00
42118.01.2017 09:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 1183/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2347 0,1558 2 700,00
42218.01.2017 09:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 1213/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0746 0,0746 830
42318.01.2017 09:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 1503 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1997 0,,1997 2 000,00
42418.01.2017 09:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 922, 924 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,6317 0,6317 16 540,00
42518.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Białowieża (0002)/ 251/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna zabudowana działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona przy drodze asfaltowej przez wieś/ cena obniżona o 40% 0,8041 0,8041 37 940,00
42618.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Szebnie (14)/ 1143 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,12 0,12 1 280,00
42718.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Szebnie (14)/ 1187 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2265 0,2265 2 220,00
42818.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Szebnie (14)/ 1440 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,071 0,071 850
42918.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Szebnie (14)/ 1478/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0777 0,0777 880
43018.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Szebnie (14)/ 392 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1414 0,1414 1 440,00
43118.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Szebnie (14)/ 487, 488 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2778 0,2778 4 160,00
43218.01.2017 10:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 1643 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,08 0,08 1 090,00
43318.01.2017 10:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 1645 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,07 0,07 870
43418.01.2017 10:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 482 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,08 0,08 1 080,00
43518.01.2017 10:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 588 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4 0,4 4 400,00
43618.01.2017 10:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 653 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,25 0,25 2 440,00
43718.01.2017 10:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 691 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,68 0,68 6 850,00
43818.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Błędowa Zgłobieńska (1)/ 54/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, zadrzewienie, linia energet. SN/ obniżka 50% 0,16 0,16 3 490,00
43918.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 1257 - udz. SP ? części sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd utwardzony kamieniem, zadrzewienie/ obniżka 50% 0,54 0,54 31 940,00
44018.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 1376/4 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy w sąsiedztwie zabudowy gospdarczej, od płd. autostrada A4/ obniżka 50% 0,89 0,89 24 055,00
44118.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 1510 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, zadrzewienie/ obniżka 50% 0,37 0,37 10 100,00
44218.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2357 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,05 0,05 1 245,00
44318.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2375 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,35 0,35 9 095,00
44418.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2383/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,07 0,07 2 130,00
44518.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2383/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,13 0,13 3 580,00
44618.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2416 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,38 0,38 11 235,00
44718.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2419 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, rów melioracyjny/ obniżka 50% 0,19 0,19 4 970,00
44818.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2423 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,17 0,17 4 865,00
44918.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2441/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, rów melioracyjny/ obniżka 50% 0,25 0,25 7 420,00
45018.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2441/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,03 0,03 885
45118.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2448 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,17 0,17 4 660,00
45218.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2450/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,17 0,17 5 070,00
45318.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2499/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,27 0,27 7 355,00
45418.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2500 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,14 0,14 4 185,00
45518.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 2638 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,97 0,97 28 380,00
45618.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 483 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana blisko zabudowa zagrodowa/ obniżka 50% 0,17 0,17 10 325,00
45718.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 498 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana w sąsiedztwie zabudowa gospodarcza/ obniżka 50% 0,22 0,22 16 395,00
45818.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5136 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,53 0,53 18 185,00
45918.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5209/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,27 0,27 4 115,00
46018.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5212 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana rów melioracyjny/ obniżka 50% 0,14 0,14 1 665,00
46118.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5213 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana rów melioracyjny/ obniżka 50% 0,23 0,23 3 795,00
46218.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5217 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana rów melioracyjny/ obniżka 50% 0,15 0,15 2 680,00
46318.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5885 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,3 0,3 8 885,00
46418.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5886 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,19 0,19 5 655,00
46518.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5888 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,25 0,25 7 420,00
46618.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5922 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,16 0,16 5 350,00
46718.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5929 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd utwardzony kamieniem/ obniżka 50% 0,38 0,38 13 515,00
46818.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 5935 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,42 0,42 12 410,00
46918.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 6363 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,2 0,2 5 470,00
47018.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 6565 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,3 0,3 50 745,00
47118.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Bratkowice (2)/ 6686/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,49 0,49 17 405,00
47218.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Skołyszyn/ Święcany (14)/ 1547/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3679 0,3679 3 720,00
47318.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Skołyszyn/ Święcany (14)/ 844 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5337 0,5337 5 520,00
47418.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Skołyszyn/ Lipnica Górna (06)/ 210 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3557 0,3557 4 090,00
47518.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Skołyszyn/ Lipnica Górna (06)/ 374/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2761 0,2761 3 760,00
47618.01.2017 10:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Skołyszyn/ Lipnica Górna (06)/ 48 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4326 0,4326 4 610,00
47718.01.2017 10:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Skołyszyn/ Pusta Wola (09)/ 323 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3346 0,3346 3 660,00
47818.01.2017 10:55 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Tarnowiec/ Wrocanka (17)/ 1405 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,17 0,17 1 640,00
47918.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Borszowice (0002)/ 1151 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami nie chronione wałami, cena obniżona 40% 0,19 0,19 1 270,00
48018.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Borszowice (0002)/ 1152 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami nie chronione wałami, cena obniżona 40% 0,67 0,62 4 690,00
48118.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Borszowice (0002)/ 1161 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami nie chronione wałami, cena obniżona 40% 0,08 0,08 600
48218.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Borszowice (0002)/ 1162 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami nie chronione wałami, cena obniżona 40% 0,75 0,75 5 240,00
48318.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Borszowice (0002)/ 1181 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami nie chronione wałami, cena obniżona 40% 0,09 0,09 660
48418.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Borszowice (0002)/ 1182 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami nie chronione wałami, cena obniżona 40% 0,94 0,94 6 550,00
48518.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Borszowice (0002)/ 315 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami nie chronione wałami, cena obniżona 40% 0,16 0,16 1 140,00
48618.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Borszowice (0002)/ 326 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami nie chronione wałami, cena obniżona 40% 0,14 0,14 950
48718.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Tarnowiec/ Wrocanka (17)/ 539 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,35 0,35 6 370,00
48818.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Tarnowiec/ Wrocanka (17)/ 653 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,05 0,05 1 120,00
48918.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Tarnowiec/ Wrocanka (17)/ 962 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,15 0,15 3 000,00
49018.01.2017 11:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Bóbrka (01)/ 1012/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,27 0,27 8 400,00
49118.01.2017 11:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Bóbrka (01)/ 1092/72 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,44 0,44 4 930,00
49218.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 1003 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,16 0,16 1 770,00
49318.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 1008 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,08 0,08 920
49418.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 1010 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,11 0,11 1 300,00
49518.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 1013 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,23 0,23 2 830,00
49618.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 1015/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0,15 1 640,00
49718.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 1038 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,06 0,06 850
49818.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 1047/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,03 0,03 480
49918.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 1050 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,08 0,08 1 070,00
50018.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2001/1, 2098 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,11 0 1 440,00
50118.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2011 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,26 0,21 2 550,00
50218.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2033 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,23 0,12 2 000,00
50318.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2036 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,19 0,18 2 220,00
50418.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2039 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2 0,19 2 340,00
50518.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2053/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,05 0,05 720
50618.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2054 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,26 0,26 3 180,00
50718.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2057 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,19 0,19 2 360,00
50818.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2059 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,07 0,07 950
50918.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2069 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,16 0,16 2 000,00
51018.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2099 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,01 0 250
51118.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2106 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0 1 080,00
51218.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 2133 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,11 0,11 1 340,00
51318.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 401 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,13 0,13 1 360,00
51418.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 416, 421 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,35 0,35 3 570,00
51518.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 427 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,28 0,28 2 910,00
51618.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 449 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,11 0,11 1 460,00
51718.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 604 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,29 0,15 4 330,00
51818.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 608 -udz.1/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,43 0,12 1 450,00
51918.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa Wola (2)/ 1538/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,05 0,05 1 876,00
52018.01.2017 11:35 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (05)/ 3271 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,24 0,24 2 560,00
52118.01.2017 11:35 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (05)/ 3274 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,57 0,57 6 460,00
52218.01.2017 11:35 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (05)/ 3281 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,26 0,26 2 770,00
52318.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa Wola (2)/ 1641/66 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do cieku wodnego/ obniżka 40% 0,08 0,08 1 199,00
52418.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa Wola (2)/ 1678/31 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działkę przebiega linia energetyczna/ obniżka 40% 0,54 0,54 7 619,00
52518.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa Wola (2)/ 1680/24 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony, działkę przecina linia energetyczna/ obniżka 40% 0,9 0,9 14 972,00
52618.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Góra Motyczna (3)/ 305/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,1 0,1 1 475,00
52718.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Góra Motyczna (3)/ 372 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,19 0,19 2 999,00
52818.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Góra Motyczna (3)/ 379 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana na działce znajduje się zadrzewienie/ obniżka 40% 0,35 0,35 5 827,00
52918.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Góra Motyczna (3)/ 783 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana na działce znajduje się zadrzewienie, sąsiedztwo gr. zadrzewionych/ obniżka 40% 0,24 0,24 12 139,00
53018.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Mokre (5)/ 1227/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przylega do rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,83 0,83 10 593,00
53118.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Mokre (5)/ 362/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, na działce zadrzewienie/ obniżka 40% 0,38 0,37 5 078,00
53218.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Mokre (5)/ 435/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,27 0,27 3 501,00
53318.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Mokre (5)/ 439/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,32 0,31 4 134,00
53418.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 1537/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,47 0,47 7 981,00
53518.01.2017 11:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (05)/ 2426/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,13 0,13 5 260,00
53618.01.2017 11:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kopytowa (06)/ 1803/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,3 0,3 4 280,00
53718.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 100/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000/ cena obniżona o 40% 0,15 0,15 1 220,00
53818.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 117 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000/ cena obniżona o 40% 0,05 0,05 460
53918.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 147 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000/ cena obniżona o 40% 0,04 0,04 430
54018.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 179 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000/ cena obniżona o 40% 0,31 0,31 2 490,00
54118.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 441 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000/ cena obniżona o 40% 0,74 0,74 6 180,00
54218.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 451 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000/ cena obniżona o 40% 0,29 0,29 2 500,00
54318.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Żeglce (14)/ 1628 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,24 0,24 2 400,00
54418.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Żeglce (14)/ 1631 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,04 0,04 490
54518.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Żeglce (14)/ 1633 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,04 0 800
54618.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Żeglce (14)/ 426 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0,36 4 210,00
54718.01.2017 12:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Żeglce (14)/ 432 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,45 0,45 5 610,00
54818.01.2017 12:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 3576 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,23 0,23 2 640,00
54918.01.2017 12:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 3593 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1 0,1 920
55018.01.2017 12:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 3594/1, 3708, 3991 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,49 0,49 6 300,00
55118.01.2017 12:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 3603/1, 3603/2, 3680 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,42 0,42 6 000,00
55218.01.2017 12:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 3705, 3994/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,22 0,22 1 790,00
55318.01.2017 12:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 3710/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,07 0,07 700
55418.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 162 i 163/1 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd asfaltowy, sąsiedztwo ter. leśnych przylega do cieku wodnego/ obniżka 40% 0,77 0 12 174,00
55518.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 163/3 i 164 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana dojazd gruntowy, drzewostan/ obniżka 40% 0,22 0,22 3 492,00
55618.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 165 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo terenów leśnych/ obniżka 40% 0,01 0,01 303
55718.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 2188/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo cieku wodnego/ obniżka 40% 0,83 0,83 12 740,00
55818.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 2394/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,3 0,3 3 881,00
55918.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 3423 i 3424 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, dz. przecina linia energetyczna/ obniżka 40% 0,6 0,6 9 564,00
56018.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 4001 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,34 0,34 4 388,00
56118.01.2017 12:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz/ Iwonicz (01)/ 318, 319 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,97 0,93 11 200,00
56218.01.2017 12:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz/ Lubatówka (03)/ 1204/5, 1276 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,87 0,87 8 040,00
56318.01.2017 12:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz/ Lubatówka (03)/ 716 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,01 0,01 210
56418.01.2017 12:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz/ Lubatówka (03)/ 751 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,22 0,22 2 050,00
56518.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 1357, 1359, 1360 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,41 0,41 3 000,00
56618.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 1381/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,17 0,17 1 400,00
56718.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 3826 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0,09 970
56818.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 3832 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,49 0,49 4 010,00
56918.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 3860 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1 0,1 880
57018.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 670, 671 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2862 0,2862 1 680,00
57118.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 900 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,07 0,07 650
57218.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 917, 918, 921 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,45 0,45 3 600,00
57318.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 985, 986 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,19 0,13 1 860,00
57418.01.2017 12:50 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 989 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1 0,07 920
57518.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 448/1 sprzedaż ustny nieograniczony tereny zabudowy zagrodowej tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000, przy drodze asfaltowej przez wieś, cena obniżona 40% 0,3035 0,3035 14 490,00
57618.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 448/2 sprzedaż ustny nieograniczony tereny zabudowy zagrodowej tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000, przy drodze asfaltowej przez wieś, cena obniżona 40% 0,4648 0,4648 22 150,00
57718.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 450/3 sprzedaż ustny nieograniczony tereny zabudowy zagrodowej tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000, przy drodze asfaltowej przez wieś, cena obniżona 40% 0,3837 0,3837 18 300,00
57818.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 450/4 sprzedaż ustny nieograniczony tereny zabudowy zagrodowej tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000, przy drodze asfaltowej przez wieś, cena obniżona 40% 0,3003 0,3003 14 350,00
57918.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Górki (0005)/ 450/5 sprzedaż ustny nieograniczony tereny zabudowy zagrodowej tereny Otuliny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Natury 2000, przy drodze asfaltowej przez wieś, cena obniżona 40% 0,3002 0,3002 14 350,00
58018.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Długie (02)/ 452 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,096 0,096 980
58118.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Długie (02)/ 724 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0979 0,0979 1 040,00
58218.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Długie (02)/ 741 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3484 0,3484 3 780,00
58318.01.2017 13:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Długie (02)/ 747 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3374 0,3374 3 140,00
58418.01.2017 13:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Żarnowiec (10)/ 1036 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,28 0,28 3 420,00
58518.01.2017 13:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Żarnowiec (10)/ 1403 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,33 0,33 3 080,00
58618.01.2017 13:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Żarnowiec (10)/ 328 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,31 0,31 3 780,00
58718.01.2017 13:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Żarnowiec (10)/ 397 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,34 0,34 4 330,00
58818.01.2017 13:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Żarnowiec (10)/ 402 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0,09 990
58918.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 124/2, 127/1, 127/2 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,3 0 3 058,00
59018.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 1335/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,07 0 760
59118.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 1472 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,22 0,17 2 195,00
59218.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 1475 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,42 0,38 4 335,00
59318.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 1500 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,15 0,13 1 550,00
59418.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 187 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,16 0 1 825,00
59518.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 322 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,24 0 2 323,00
59618.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 3581/1, 3581/2 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,58 0,58 6 150,00
59718.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 3591 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,38 0,33 3 825,00
59818.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 3635/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,1 0 1 070,00
59918.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 3719 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,45 0,19 4 825,00
60018.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 3862/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,39 0,39 4 228,00
60118.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 3974/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,41 0,41 4 155,00
60218.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 40/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,05 0,05 533
60318.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 458 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,08 0 890
60418.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 613 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,17 0 1 723,00
60518.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 625/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,18 0 1 905,00
60618.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 634/1, 634/2 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,29 0 2 670,00
60718.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Albigowa (1)/ 679/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,31 0 3 015,00
60818.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Sędziszów-miasto (0002)/ 379 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie terenów leśnych, cena obnizona o 40% 0,5992 0,5796 8 280,00
60918.01.2017 13:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Korczyna/ Kombornia (03)/ 1201 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,19 0,19 1 600,00
61018.01.2017 13:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Korczyna/ Kombornia (03)/ 885 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,14 0,14 1 200,00
61118.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/10, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1769 0,1769 13 100,00
61218.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/11, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1795 0,1795 13 280,00
61318.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/13, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,2274 0,2274 20 130,00
61418.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/14, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1773 0,1773 16 970,00
61518.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/15, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,195 0,195 18 520,00
61618.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/16, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1874 0,1874 17 850,00
61718.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/17, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1755 0,1755 16 820,00
61818.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/18, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1861 0,1861 17 740,00
61918.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/19, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1704 0,1704 16 360,00
62018.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/4, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,4601 0,4601 29 290,00
62118.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/5, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1804 0,1804 13 340,00
62218.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/6, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,188 0,188 13 840,00
62318.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/7, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1816 0,1816 13 410,00
62418.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/8, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1782 0,1782 13 190,00
62518.01.2017 13:40 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (01)/ 41/9, 41/12 -udz.1/15 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1807 0,1807 13 360,00
62618.01.2017 14:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (07)/ 879/8 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, cena obniżona o 20% 0,2656 0,2656 16 920,00
62718.01.2017 14:05 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Odrzykoń (05)/ 524/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,04 0,04 400
62818.01.2017 14:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Ustrobna (09)/ 618/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0911 0,0911 1 070,00
62918.01.2017 14:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Ustrobna (09)/ 643/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1484 0,1484 1 640,00
63018.01.2017 14:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Ustrobna (09)/ 649 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1988 0,1988 2 230,00
63118.01.2017 14:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Ustrobna (09)/ 654/4, 654/9, 658/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1669 0,1669 1 860,00
63218.01.2017 14:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Ustrobna (09)/ 658/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1844 0,1844 1 920,00
63318.01.2017 14:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Ustrobna (09)/ 691/1, 692 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5861 0,5861 4 870,00
63418.01.2017 14:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Ustrobna (09)/ 695/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1136 0,1136 1 060,00
63518.01.2017 14:10 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Ustrobna (09)/ 707/1, 707/2, 708/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3277 0,3277 3 530,00
63618.01.2017 14:20 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Wojaszówka/ Wojaszówka (10)/ 88/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,22 0,22 10 790,00
63719.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Cierpisz (2)/ 444 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo cmentarza/ obniżka 40% 0,03 0,02 424
63819.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Cierpisz (2)/ 450 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana obniżka 40% 0,03 0 406
63919.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Cierpisz (2)/ 710 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo strumienia/ obniżka 40% 0,24 0,24 2 650,00
64019.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 1385 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko zabudowy/ obniżka 40% 0,04 0,04 513
64119.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 1388 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko zabudowy/ obniżka 40% 0,04 0,04 552
64219.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 1393 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko zabudowy, sieć SN/ obniżka 40% 0,14 0,12 1 860,00
64319.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 1412/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko zabudowy/ obniżka 40% 0,01 0,01 201
64419.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 2618/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,34 0,34 4 749,00
64519.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 2802/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,11 0,11 1 563,00
64619.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 3037/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 40% 0,1 0,1 1 605,00
64719.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 3244/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo cieku wodnego/ obniżka 40% 0,02 0,02 315
64819.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 3278 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,15 0,15 2 043,00
64919.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 4099/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,32 0,32 3 666,00
65019.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Łańcut/ Kraczkowa (6)/ 4232 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, śródleśna/ obniżka 40% 0,28 0,28 3 348,00
65119.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Mokra (0022)/ 1145/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd gruntowy 0,06 0,06 3 860,00
65219.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Plebańska (0035)/ 2331 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd utwardzony 0,12 0,12 8 300,00
65319.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Zychowa (0036)/ 1102 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd gruntowy 0,03 0,03 4 870,00
65419.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Białobrzegi/ Wola Dalsza (6)/ 1736 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie rzeki Mikośka, dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,14 0,06 1 320,00
65519.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Białobrzegi/ Wola Dalsza (6)/ 559/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie rzeki Wisłok/ obniżka 50% 0,06 0,06 660
65619.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Białobrzegi/ Wola Dalsza (6)/ 684 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie rzeki Wisłok/ obniżka 50% 0,54 0,54 5 385,00
65719.01.2017 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Białobrzegi/ Wola Dalsza (6)/ 840, 841 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie rzeki Wisłok/ obniżka 50% 0,21 0,21 2 145,00
65819.01.2017 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Żołynia/ Brzóza Stadnicka (101)/ 960, 961 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,306 0,306 2 810,00
65919.01.2017 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Żołynia/ Żołynia (103)/ 2574 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,06 0,06 693
66019.01.2017 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Żołynia/ Żołynia (103)/ 5383/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sieć SN/ obniżka 50% 0,57 0,33 6 115,00
66119.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kazimierski/ Kazimierza Wielka/ Podolany (0031)/ 82 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszary zabud. wielofunkcyjnej, dojazd drogą asfaltową 0,41 0,41 35 000,00
66219.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 2164/2, 2166/1 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,28 0,28 3 240,00
66319.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 2203/2, 2203/5 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,4 0,4 4 535,00
66419.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 2542/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,14 0,14 1 698,00
66519.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 2642 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,16 0,16 1 818,00
66619.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 2669/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,12 0,12 1 378,00
66719.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 2685/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,24 0,24 2 803,00
66819.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 2693/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,2 0,2 2 228,00
66919.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 842/48 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,22 0,22 2 698,00
67019.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Medynia Łańcucka (5)/ 252 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo stacji poboru gazu ziemnego/ obniżka 50% 0,45 0,42 4 578,00
67119.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Medynia Łańcucka (5)/ 41/14 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,28 0,27 3 338,00
67219.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Medynia Łańcucka (5)/ 41/21 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,31 0,29 3 688,00
67319.01.2017 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Medynia Łańcucka (5)/ 41/22 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,07 0,07 758
67419.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Kuryłówka/ Dąbrowica/ 273/7 i 273/9 - udz. SP 1/78 cześci sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana na działce 273/9 segment bud. gospodarczego nr 11/1 o pow. 14,50 m2./ obniżka 40% 0,96 0,25 753
67519.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Kuryłówka/ Dąbrowica/ 273/7 i 273/9 - udz. SP 1/78 cześci sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana na działce 273/9 segment bud. gospodarczego nr 11/2 o pow. 14,50 m2./ obniżka 40% 0,96 0,25 753
67619.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Kuryłówka/ Dąbrowica/ 273/7 i 273/9 - udz. SP 1/78 cześci sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana na działce 273/9 segment bud. gospodarczego nr 13/2 o pow. 19,70 m2./ obniżka 40% 0,96 0,25 836
67719.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Kuryłówka/ Dąbrowica/ 273/7 i 273/9 - udz. SP 1/78 cześci sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana na działce 273/9 - budynek gospodarczy - ze zbywanym udziałem w gruncie nie jest związany segment bud. gosp./ obniżka 40% 0,96 0,25 469
67819.01.2017 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Kuryłówka/ Dąbrowica/ 273/7 i 273/9 - udz. SP 1/78 cześci sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana na działce 273/9 - budynek gospodarczy - ze zbywanym udziałem w gruncie nie jest związany segment bud. gosp./ obniżka 40% 0,96 0,25 469
67919.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Mnin (24)/ 683 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0,6 0,58 12 690,00
68019.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Piaski (29)/ 681, 682 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,05 0,05 640
68119.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Piaski (29)/ 684 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,08 0,08 800
68219.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Piaski (29)/ 690 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0,63 0,63 6 860,00
68319.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Piaski (29)/ 873/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,27 0,27 2 520,00
68419.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Słupia (45)/ 662/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren rolno - leśny, cena obniżona o 20% 0,62 0 7 380,00
68519.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Słupia (45)/ 663/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka leśna, cena obniżona o 20% 1,44 0 16 980,00
68619.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Słupia (45)/ 752 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0,74 0,74 7 720,00
68719.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Wólka (48)/ 502 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0,15 0,15 1 620,00
68819.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Wólka (48)/ 679/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0,24 0,24 2 480,00
68919.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Wólka (48)/ 755 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0,61 0,3557 10 480,00
69019.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Bałtów/ Lemierze (4)/ 118/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana okres dzierżawy 10 lat 1,03 1,03 1,8
69119.01.2017 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Jarocin/ Jarocin (8)/ 1096/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo lasu, zadrzewiona/ obniżka 40% 0,28 0,28 3 239,00
69219.01.2017 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Jarocin/ Mostki (9)/ 1430/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo lasu i rowu melioracyjnego / obniżka 40% 0,31 0,3 2 735,00
69319.01.2017 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Jarocin/ Mostki (9)/ 232 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo lasu i rz. Bukowa, zadrzewiona/ obniżka 40% 0,07 0 1 101,00
69419.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Krzeszów Dolny (7)/ 1219 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rzeki San/ obniżka 20% 0,08 0,08 3 392,00
69519.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Krzeszów Dolny (7)/ 1593 i 1596 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,14 0,14 8 920,00
69619.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Krzeszów Dolny (7)/ 1594 i 1597 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0,17 0,17 14 232,00
69719.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Krzeszów Dolny (7)/ 1622 i 1623 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0,09 0,09 8 192,00
69819.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Krzeszów Dolny (7)/ 1706 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0,03 0,03 2 362,00
69919.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Krzeszów Dolny (7)/ 1707 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0,14 0,14 6 832,00
70019.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Krzeszów Dolny (7)/ 327/2 i 329 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,27 0,27 10 849,00
70119.01.2017 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Krzeszów Dolny (7)/ 330 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana sąsiedztwo terenów zabudowanych/ obniżka 20% 0,07 0,07 4 348,00
70219.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Smyków (07)/ 785 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny do zalesień, cena obniżona o 20% 0,72 0,72 7 750,00
70319.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Smyków (07)/ 903/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny do zalesień, cena obniżona o 20% 0,46 0,46 5 490,00
70419.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Smyków (07)/ 909/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny do zalesień, cena obniżona o 20% 0,56 0,56 6 670,00
70519.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Zawichost (1)/ 1060 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1289 0,1289 1 850,00
70619.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Zawichost (1)/ 1198/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,5772 0,5772 4 250,00
70719.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Zawichost (1)/ 778 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,3297 0 2 800,00
70819.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Zawichost (1)/ 866/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,335 0,1975 3 800,00
70919.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Zawichost (1)/ 867 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,5206 0,3593 12 750,00
71019.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Czyżów Szlachecki (3)/ 320/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,45 0,45 3 700,00
71119.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Dziurówi (5)/ 483, 484 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,19 0 1 450,00
71219.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Dziurówi (5)/ 486, 487 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,15 0,03 1 150,00
71319.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Podszyn (11)/ 307/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,57 0,25 3 700,00
71419.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Podszyn (11)/ 61 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,33 0 2 550,00
71519.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Zawichost/ Podszyn (11)/ 91 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,17 0,17 3 550,00
71619.01.2017 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Harasiuki/ Wólka (20)/ 811/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo zabudowy/ obniżka 20% 0,13 0 12 427,00
71719.01.2017 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Gorzyce/ Gorzyce (2)/ 1543 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,3181 0,3181 38 774,00
71819.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Fałków (04)/ 253, 254 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny doliny rzek i cieków stanowiące naturalny system eokoligiczny gminy, okres dzierżawy 10 lat 0,5 0,5 0,6
71919.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Dwikozy/ Winiary (23)/ 208/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,61 0,14 4 100,00
72019.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielcki/ Przecław/ Biały Bór (61)/ 1241 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,2952 0,2952 6 728,00
72119.01.2017 14:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Bałtów/ Lemierze (4)/ 1111 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,31 0,31 2 600,00
72219.01.2017 14:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Bałtów/ Wólka Pętkowska (12)/ 305/1, 307/1, 1448 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,2 0,2 1 850,00
72319.01.2017 14:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Wadowice Górne/ Izbiska (102)/ 1397/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, sąsiedztwo gruntów zadrzewionych i zbiornika wodnego/ obniżka 50% 0,0519 0 363
72419.01.2017 14:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Wadowice Górne/ Izbiska (102)/ 1397/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, sąsiedztwo gruntów zadrzewionych i zbiornika wodnego/ obniżka 50% 0,39 0 1 646,00
72519.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatów/ Iwaniska/ Kujawy (11)/ 449 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,32 0,32 2 750,00
72619.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatów/ Iwaniska/ Kujawy (11)/ 552 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,2 0,16 2 250,00
72719.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatów/ Iwaniska/ Kujawy (11)/ 570 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,08 0,04 650
72819.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatów/ Iwaniska/ Kujawy (11)/ 85 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,22 0,22 1 100,00
72919.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatów/ Iwaniska/ Łagowica Stara (12)/ 82 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,16 0,16 600
73019.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatów/ Iwaniska/ Marianów (15)/ 79 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1 0,1 850
73119.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatów/ Iwaniska/ Stobiec (20)/ 708/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,12 0,12 900
73220.01.2016 12:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ bieszczadzki/ Ustrzyki Dolne/ Nowosielce Kozickie (0022)/ 157, 158, 357/2, 359/2, 365/2, 373, 374, 406/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna zabudowana nieruchomośc zabudowana m.in. oborą, chlewnią, silosem, okres dzierżawy 10 lat 31,9461 26,0545 128,3
73320.01.2017 08.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Przemyśl/ Ujkowice (014)/ 849/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,46 0,46 25 200,00
73420.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 38, 39 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,16 0,16 1 580,00
73520.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 577/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,26 0,26 1 830,00
73620.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 701/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,13 0,13 950
73720.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 701/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,18 0,18 1 680,00
73820.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 721/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,21 0,21 1 670,00
73920.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 729/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,25 0,25 2 090,00
74020.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 759/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,32 0,32 2 380,00
74120.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 856/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,05 0,05 450
74220.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Przedmieście Dubieckie (11)/ 859/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,16 0,16 1 620,00
74320.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Drohobyczka (2)/ 1691 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,3 0,3 2 900,00
74420.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Drohobyczka (2)/ 1848 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,58 0,58 4 620,00
74520.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Drohobyczka (2)/ 465 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,24 0,24 1 860,00
74620.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Drohobyczka (2)/ 686 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,26 0,26 1 670,00
74720.01.2017 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Medyka/ Siedliska (6)/ 206 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny osiedleńczo mieszkan., cena obniżona o 50% 0,07 0,07 2 130,00
74820.01.2017 09.45 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Wola Krzywiecka (10)/ 14/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar turystyczno wypoczynk., cena obniżona o 50% 0,1464 0,1464 5 340,00
74920.01.2017 09.45 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Wola Krzywiecka (10)/ 437 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana osadnictwo do adaptacji, cena obniżona o 50% 0,177 0,177 8 870,00
75020.01.2017 09.45 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Wola Krzywiecka (10)/ 442 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar turystyczno wypoczynk., cena obniżona o 50% 0,086 0,086 3 760,00
75120.01.2017 09:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Ożarów (01)/ 1193 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,0611 0,0611 690
75220.01.2017 09:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Ożarów (01)/ 1223 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,0165 0,0165 270
75320.01.2017 09:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Ożarów (01)/ 1225 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,016 0,016 270
75420.01.2017 09:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Ożarów (01)/ 1226 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,0109 0,0109 210
75520.01.2017 09:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Ożarów (01)/ 1228 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,0133 0,0133 240
75620.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Przecław/ Wylów (70)/ 239/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,09 0 474
75720.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Przecław/ Wylów (70)/ 246 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,1 0,1 415
75820.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Przecław/ Wylów (70)/ 353/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,07 0,07 321
75920.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Przecław/ Wylów (70)/ 353/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,08 0,08 357
76020.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Przecław/ Wylów (70)/ 375/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,02 0,02 152
76120.01.2017 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Przecław/ Wylów (70)/ 423/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,03 0 160
76220.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Mielec/ Chrząstów (38)/ 1102 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rz. Wisłok/ obniżka 40% 0,09 0,09 981
76320.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Mielec/ Chrząstów (38)/ 231/1 i 231/2 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo rowu melior./ obniżka 40% 0,6346 0,6346 5 977,00
76420.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Mielec/ Chrząstów (38)/ 447 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rz. Wisłok/ obniżka 40% 0,55 0,55 5 426,00
76520.01.2017 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Mielec/ Chrząstów (38)/ 453 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rz. Wisłok/ obniżka 40% 0,36 0,36 3 590,00
76620.01.2017 09:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Kunów/ Prawęcin (14)/ 734 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,9993 0,9465 9 420,00
76720.01.2017 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Skopów (8)/ 900 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,13 0,13 1 200,00
76820.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Krzywcza (4)/ 362 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,2773 0,2773 2 290,00
76920.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Krzywcza (4)/ 39 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar turystyczno wypoczynk., cena obniżona o 50% 0,37 0,37 14 610,00
77020.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Krzywcza (4)/ 512/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1396 0,1396 1 210,00
77120.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Krzywcza (4)/ 631/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabudowy zagrodowej, cena obniżona o 50% 0,2496 0,2496 7 810,00
77220.01.2017 10.45 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krzywcza/ Chyrzyna (3)/ 137 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny osadnictwa, cena obniżona o 50% 0,58 0,58 28 750,00
77320.01.2017 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Babice/ Jankowice (2) /1115/4, 1115/6, 1116/7, 1117/1, 1117/2, 1118/3, 1121/2, 1121/3, 1125/2, 1125/4, 1125/5, 1126/3, 1127/2, 1127/59, 1127/19, 1127/66, 1116/5, 1127/72, 1124/1, 1124/2, 1123/4, 1123/5, 1115/1,1115/5, 1116/2, 1116/3, 1116/6, 1127/26, 1127/50, 1127/51, 2742/51 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy do 31.12.2026 4,3688 3,7268 33
77420.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 1893 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,4865 0,3811 7 690,00
77520.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 344 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,5131 0,5131 6 580,00
77620.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 3644/1, 3644/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,3811 0,3233 5 670,00
77720.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 724 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,6697 0,6697 11 010,00
77820.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 779/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,3465 0,3465 4 770,00
77920.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 8015 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,3233 0,2441 4 110,00
78020.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 8958, 8961 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,4553 0,1564 5 830,00
78120.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 8989 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,2441 0,22 3 320,00
78220.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 9001, 9002 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,1564 0,2619 2 040,00
78320.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 9005/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,22 0,22 3 010,00
78420.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 9286 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,2619 0,2619 3 750,00
78520.01.2017 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Osobnica (12)/ 97/7, 98 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,587 0,587 8 420,00
78620.01.2017 10:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Lasocin (14)/ 3093 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,62 0,62 5 640,00
78720.01.2017 10:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Prusy (21)/ 352/17 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,1842 0,1842 1 860,00
78820.01.2017 10:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Sobów (24)/ 339 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0,53 0,53 5 850,00
78920.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 1084 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,16 0 1 774,00
79020.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 1125 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,37 0,02 3 687,00
79120.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 1253/8 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 20% 0,08 0 823
79220.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 246/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,01 0,01 168
79320.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 478 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asflatowy, blisko gł. zabudowań wsi/ obniżka 20% 0,03 0 376
79420.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 493 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asflatowy, śródleśna, zadrzewienie/ obniżka 20% 0,44 0,06 6 419,00
79520.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 523/2 i 523/3 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, blisko gł. zabudowań wsi, przylega do potoku/ obniżka 20% 0,71 0,64 5 428,00
79620.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 524/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do potoku/ obniżka 20% 0,15 0,15 1 225,00
79720.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 590 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do rzeki/ obniżka 20% 0,19 0,09 1 671,00
79820.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 591 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,11 0,11 914
79920.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 65/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 20% 0,14 0 1 431,00
80020.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbie (76)/ 669 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, zadrzewienie/ obniżka 20% 0,96 0,56 8 552,00
80120.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 376 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,26 0,26 2 176,00
80220.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 550 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,85 0,84 6 052,00
80320.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 556 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,56 0,55 4 105,00
80420.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 756 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, graniczy z rowem melior./ obniżka 20% 0,13 0,13 1 051,00
80520.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 757 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,05 0,05 476
80620.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 768 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,23 0,23 1 704,00
80720.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 769 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,13 0,13 1 080,00
80820.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 933/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,27 0,26 2 123,00
80920.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 946 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,36 0,26 2 700,00
81020.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 996/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,16 0,16 1 205,00
81120.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 996/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,86 0,86 6 774,00
81220.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dąbrówka Wisłocka (77)/ 996/7 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana obniżka 20% 0,15 0 1 880,00
81320.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 1047/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, blisko gł. zabudowań wsi/ obniżka 20% 0,03 0,03 351
81420.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 1053/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko gł. zabudowań wsi, staw na działce/ obniżka 20% 0,17 0,17 1 343,00
81520.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 108/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana blisko gł. zabudowań wsi/ obniżka 20% 0,27 0 2 498,00
81620.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 1710/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko gł. zabudowań wsi/ obniżka 20% 0,4 0,35 4 298,00
81720.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 1749/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,29 0,29 2 223,00
81820.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 1752/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, blisko gł. zabudowań wsi/ obniżka 20% 0,02 0,02 285
81920.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 1752/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko gł. zabudowań wsi/ obniżka 20% 0,01 0,01 215
82020.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 351/3 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,02 0 295
82120.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 438 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,51 0,33 4 924,00
82220.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 443/2 i 443/3 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,94 0,37 7 352,00
82320.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 729/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko gł. zabudowań wsi/ obniżka 20% 0,07 0,07 584
82420.01.2017 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Mała (78)/ 940/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko gł. zabudowań wsi/ obniżka 20% 0,15 0,15 1 295,00
82520.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (07)/ 869 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,14 0,14 2 190,00
82620.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (07)/ 870 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,09 0,09 1 340,00
82720.01.2017 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (07)/ 874 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,06 0,06 1 050,00
82820.01.2017 10:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Sadowie/ Bukowiany (03)/ 152 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,79 0,79 7 520,00
82920.01.2017 10:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 122 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,28 0,28 4 380,00
83020.01.2017 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krasiczyn/ Korytniki (4)/ 1206 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny osadnictwa, cena obniżona o 50% 0,11 0,11 12 150,00
83120.01.2017 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krasiczyn/ Korytniki (4)/ 1207 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny osiedleńcze, cena obniżona o 50% 0,69 0,69 38 630,00
83220.01.2017 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krasiczyn/ Korytniki (4)/ 551/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,03 0,03 440
83320.01.2017 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krasiczyn/ Korytniki (4)/ 626 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,2 0,2 2 310,00
83420.01.2017 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Krasiczyn/ Korytniki (4)/ 632 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,17 0,17 2 170,00
83520.01.2017 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Bircza/ Kuźmina (13)/ 1201/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny pod zabudowę, cena obniżona o 50% 0,3 0,3 11 990,00
83620.01.2017 11:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Targowiska (06)/ 1478 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,1294 0,1294 2 870,00
83720.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Ćmielów/ Boria (01)/ 546, 547 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,25 0,25 3 120,00
83820.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Tylawa (19)/ 262 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,5 0,5 5 720,00
83920.01.2017 11:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Tylawa (19)/ 266/3 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,31 0,31 3 630,00
84020.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Wielka (79)/ 1061 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,5 0,5 4 709,00
84120.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Wielka (79)/ 1143 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana obniżka 20% 0,35 0 3 745,00
84220.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Wielka (79)/ 1614 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,22 0,22 1 760,00
84320.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Wielka (79)/ 2111/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,37 0,33 2 752,00
84420.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Wielka (79)/ 2168/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,18 0,18 1 393,00
84520.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Wielka (79)/ 2332 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana graniczy z rowem melior. / obniżka 20% 0,07 0,07 620
84620.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Dulcza Wielka (79)/ 2346/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przylega do rowu melioracyjnego, linia WN/ obniżka 20% 0,04 0,04 393
84720.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Partynia (81)/ 971 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana blisko zabudowy/ obniżka 20% 0,08 0,08 700
84820.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Zdziarzec (85)/ 741 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,13 0,13 1 000,00
84920.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Zgórsko (86)/ 231 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,054 0 589
85020.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 109 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,19 0,19 1 445,00
85120.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 1198 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy, zadrzewienie/ obniżka 20% 0,53 0 7 939,00
85220.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 1201 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewienie/ obniżka 20% 0,35 0 5 312,00
85320.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 1211/1 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 20% 0,26 0 2 110,00
85420.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 124 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,12 0 1 086,00
85520.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 1265 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna, zadrzewienie/ obniżka 20% 0,64 0 8 416,00
85620.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 1352/1 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 20% 0,11 0,01 963
85720.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 1720/2 i 1720/3 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,11 0,11 892
85820.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 1844/1 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy, śródleśna, zadrzewienie/ obniżka 20% 0,33 0 4 528,00
85920.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 1844/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,17 0,17 1 257,00
86020.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 2107 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,04 0,04 396
86120.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 2316/1 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,06 0 603
86220.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 2378 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,21 0,21 1 780,00
86320.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 255/5 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana śródleśna/ obniżka 20% 0,08 0 769
86420.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0,36 0,36 3 084,00
86520.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 270 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, śródleśna/ obniżka 20% 0,96 0,58 7 724,00
86620.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 3353/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do rowu melior./ obniżka 20% 0,01 0,01 188
86720.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 356/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0,33 0,32 2 640,00
86820.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 37/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0,15 0,15 1 348,00
86920.01.2017 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Radomyśl Wielki/ Żarówka (87)/ 37/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0,08 0,08 765
87020.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 133 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,13 0,13 1 330,00
87120.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 143 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,1 0,1 1 140,00
87220.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 201 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,28 0,28 2 460,00
87320.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 203 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,1 0,1 1 220,00
87420.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 207 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,1 0,1 1 220,00
87520.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 209 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,11 0,11 1 320,00
87620.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 211 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,11 0,11 1 320,00
87720.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 213 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,15 0,15 1 750,00
87820.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 222 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,48 0,48 5 310,00
87920.01.2017 11:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (05)/ 7 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,08 0,08 1 250,00
88020.01.2017 11:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Opatów/ Kobylany (11)/ 640 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,25 0 4 200,00
88120.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Opatów/ Nikisiałka Duża (17)/ 317/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,79 0,66 12 720,00
88220.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Janów (11)/ 93 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana _ 0,44 0,31 6 900,00
88320.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Janów (11)/ 95/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,63 0,63 12 800,00
88420.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Babicha (88)/ 119/2 i 119/3 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo terenów zabud. i rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,4855 0,4855 5 042,00
88520.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Babicha (88)/ 352 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,7814 0,7814 7 044,00
88620.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Babicha (88)/ 357 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,5914 0,5914 5 832,00
88720.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Babicha (88)/ 410 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo rowu melioracyjnego/ obniżka 40% 0,5948 0,5948 5 865,00
88820.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Borki Nizińskie (89)/ 1000/1 i 1000/2 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo rowu melioracyjnego/ obniżka 40% 0,54 0,54 4 700,00
88920.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Borki Nizińskie (89)/ 1001 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, rowu melioracyjnego/ obniżka 40% 0,29 0,29 3 018,00
89020.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Borki Nizińskie (89)/ 345 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo terenów zabud. i rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,53 0,53 4 996,00
89120.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Borki Nizińskie (89)/ 424 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo terenów zabud. i rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,37 0,37 3 527,00
89220.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Borki Nizińskie (89)/ 809/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo terenów zabudowanych/ obniżka 40% 0,3 0,3 3 019,00
89320.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Borki Nizińskie (89)/ 934 i 935 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo rowu melioracyjnego/ obniżka 40% 0,69 0,69 6 821,00
89420.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Borki Nizińskie (89)/ 946 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,38 0,38 3 621,00
89520.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Grochowe (92)/ 1038/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,05 0,05 527
89620.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Grochowe (92)/ 1293 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,23 0,23 2 505,00
89720.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Grochowe (92)/ 499/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,13 0,13 1 346,00
89820.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Grochowe (92)/ 870/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,18 0,18 1 832,00
89920.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 193 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,54 0,54 5 529,00
90020.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 300 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo rowu melioracyjnego/ obniżka 40% 0,33 0,33 3 603,00
90120.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 322 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo rowu melioracyjnego/ obniżka 40% 0,03 0,03 327
90220.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 332 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,06 0,06 570
90320.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 335 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,18 0,18 1 590,00
90420.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 391 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,18 0,18 1 516,00
90520.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 409 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,08 0,08 707
90620.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 549 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,41 0,41 3 710,00
90720.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 554/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo rowu melioracyjn./ obniżka 40% 0,01 0,01 133
90820.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 589 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo z ciekiem wodnym/ obniżka 40% 0,81 0,81 7 018,00
90920.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 631 i 632 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,17 0,17 1 418,00
91020.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Józefów (94)/ 697 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0,33 0,33 2 905,00
91120.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Malinie (96)/ 26/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,29 0,29 3 152,00
91220.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Malinie (96)/ 274 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,06 0,06 743
91320.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Malinie (96)/ 39 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,31 0,31 3 251,00
91420.01.2017 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Tuszów Narodowy/ Pluty (97)/ 58/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0,1056 0,1056 1 109,00
91520.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Wyszmontów (33)/ 289 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,19 0,19 3 400,00
91620.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Wyszmontów (33)/ 291 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,21 0,21 3 600,00
91720.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Wyszmontów (33)/ 562/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,28 0,28 4 600,00
91820.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Czekarzewice I (08)/ 281, 282 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,25 0,25 4 450,00
91920.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Dorotka (12)/ 1568 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,03 0,03 650
92020.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Dorotka (12)/ 1576 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,09 0,09 1 700,00
92120.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Dorotka (12)/ 1604 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,06 0,06 1 200,00
92220.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Dorotka (12)/ 1634 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,05 0,05 1 000,00
92320.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Dorotka (12)/ 1810 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,05 0,05 1 000,00
92420.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Dorotka (12)/ 2042 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,09 0,09 1 650,00
92520.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Janów (16)/ 218 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,03 0,03 1 500,00
92620.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Sulejów (25)/ 2168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,06 0 1 150,00
92720.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Sulejów (25)/ 933 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,13 0,13 2 250,00
92820.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Tarłów/ Wólka Tarłowska (34)/ 430 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,26 0,26 4 450,00
92920.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 1661 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,11 0,11 801
93020.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 1703 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,05 0,05 401
93120.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 295, 296, 298/1, 298/2, 298/3 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, przylega do cieku wodnego/ obniżka 50% 0,53 0,52 3 161,00
93220.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 332 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,17 0,17 1 034,00
93320.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 3323, 3324, 3325 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,65 0,65 3 729,00
93420.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 3654/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,08 0,08 580
93520.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 3711/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do cieku wodnego/ obniżka 50% 0,2 0,2 1 317,00
93620.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 3716 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,03 0,03 212
93720.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 3740/1, 3740/2 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,03 0,03 265
93820.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 434 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,05 0,05 349
93920.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 460 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,06 0,06 405
94020.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 464 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,07 0,07 505
94120.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 497 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,14 0,14 796
94220.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5415 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,53 0,53 3 489,00
94320.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5462 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,2 0,2 1 191,00
94420.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 560/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,56 0,56 3 212,00
94520.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5630/2, 5632 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przylega do rowu melioracyjnego/ obniżka 50% 0,91 0,91 4 441,00
94620.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5635/3, 5635/5 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,35 0,35 3 255,00
94720.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5636/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 50% 0,12 0,05 1 511,00
94820.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5649 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,28 0,28 1 640,00
94920.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5675 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,24 0,23 1 415,00
95020.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5733/6, 5733/3 – kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo tereny zadrzewione/ obniżka 50% 0,42 0,42 2 225,00
95120.01.2017 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 5746/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0,42 0,42 2 426,00
95220.01.2017 14:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Ożarów/ Sobów (24)/ 386/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana pod zabudowę, cena obniżona o 50% 2,36 2,36 49 450,00
95320.01.2017 14:15 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Bodzechów/ Sudół (22)/ 821/22 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana pod zabudowę rekreacyjną, cena obniżona o 50% 1,9318 0,9343 102 500,00
95420.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Bodzechów/ Sudół (22)/ 394 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana pod zabudowę, cena obniżona o 50% 0,05 0,05 2 250,00
95520.01.2017 14:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Bodzechów/ Sudół (22)/ 816/67 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana pod zabudowę, cena obniżona o 50% 0,0395 0,0395 1 750,00
95620.01.2017 14:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 2088 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 50% 0,12 0,12 6 915,00
95720.01.2017 14:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 2159 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,11 0,11 6 346,00
95820.01.2017 14:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 231/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,21 0,21 9 050,00
95920.01.2017 14:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 3732/1 i 3732/2 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 50% 0,12 0,12 5 495,00
96020.01.2017 14:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Wola Raniżowska (2)/ 4139 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0,06 0,06 3 331,00
96123.01.2017 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ starachowicki/ Brody/ Rudnik (13)/ 169/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna zabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i tereny zieleni naturalnej, zabud. budynkami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym do remontu 0,71 0,71 71 800,00
96223.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Bień (0002)/ 170 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 0,4 0,28 10 670,00
96323.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Bień (0002)/ 178 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,45 0,34 12 620,00
96423.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Bień (0002)/ 196/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk 0,45 0,41 4 360,00
96523.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Bień (0002)/ 221 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,15 0,15 8 120,00
96623.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Gosań (0010)/ 1272 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,24 0,18 8 450,00
96723.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Gosań (0010)/ 1274 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,24 0,23 8 180,00
96823.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Gosań (0010)/ 1304/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk 0,31 0,31 3 880,00
96923.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Gustawów (0012)/ 257 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,47 0,47 4 250,00
97023.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Gustawów (0012)/ 314/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk 0,37 0,22 4 850,00
97123.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Gustawów (0012)/ 80/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk 0,39 0,39 4 250,00
97223.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Kozia Wola (0017)/ 186/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk 0,73 0,36 10 720,00
97323.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Kozia Wola (0017)/ 195/1 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,46 0,17 9 230,00
97423.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Kozia Wola (0017)/ 204/1 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,24 0,24 8 140,00
97523.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Smarków (0029)/ 487 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,08 0,01 3 720,00
97623.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Smarków (0029)/ 495/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk 0,27 0,27 3 500,00
97723.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Smarków (0029)/ 506/2 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,2421 0,2421 6 210,00
97823.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Plebańska (0035)/ 1473/1 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,62 0,48 13 220,00
97923.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Plebańska (0035)/ 2297 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów 0,37 0,05 6 810,00
98023.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Plebańska (0035)/ 2298 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów 0,36 0,13 5 860,00
98123.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Zychowa (0036)/ 1202 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk, dojazd drogą gruntową 0,07 0,07 900
98223.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Zychowa (0036)/ 1470 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk, dojazd drogą gruntową 0,28 0,28 3 170,00
98323.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Zychowa (0036)/ 1496 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk, dojazd drogą gruntową 0,19 0,19 2 190,00
98423.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wólka Zychowa (0036)/ 1511 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk oraz tereny lasów 0,38 0,21 5 040,00
98523.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 1451 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk, dojazd drogą asfaltową 0,27 0 2 860,00
98623.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 1482 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk, dojazd drogą asfaltową 0,23 0 2 450,00
98723.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 230/2 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,39 0,39 7 320,00
98823.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 234 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,28 0,28 6 920,00
98923.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 31/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk , dojazd drogą gruntową 0,65 0,62 7 980,00
99023.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 432/2 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,33 0,16 6 020,00
99123.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 441/2 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,4421 0,3421 6 880,00
99223.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 514/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny projektowanych dolesień 0,37 0,33 4 760,00
99323.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 85 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,46 0,46 6 580,00
99423.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 88/1 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,48 0,43 7 920,00
99523.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Komorów (0016)/ 96/1 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,52 0,5 9 810,00
99623.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Mokra (0022)/ 1125/2 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,27 0,27 5 740,00
99723.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Mokra (0022)/ 1216 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,17 0,17 6 440,00
99823.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Świerczów (0031)/ 1011 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk , dojazd drogą gruntową 0,4 0,39 4 950,00
99923.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Świerczów (0031)/ 1024 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,51 0,38 11 050,00
100023.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Świerczów (0031)/ 309 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą asfaltową 0,27 0,27 5 070,00
100123.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Świerczów (0031)/ 373/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk, 0,29 0,29 3 280,00
100223.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Świerczów (0031)/ 373/3 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk, 0,03 0,03 430
100323.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Świerczów (0031)/ 882 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą gruntową 0,42 0,41 6 980,00
100423.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Świerczów (0031)/ 885 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk , dojazd drogą gruntową 0,29 0,28 3 280,00
100523.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wielka Wieś (0033)/ 847 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą utwardzoną 0,74 0,54 30 410,00
100623.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wielka Wieś (0033)/ 905 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą utwardzoną 0,22 0,22 9 600,00
100723.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Stąporków/ Wielka Wieś (0033)/ 908 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne oraz zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd drogą utwardzoną 0,56 0,56 23 990,00
100823.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 142/4 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, teren zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny gruntów rolnych i sadów, okres dzierżawy 10 lat 0,2025 0,2025 0,5
100923.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Brzeście (5)/ 65/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i patwisk, okres dzierżawy 10 lat 0,41 0,41 0,3
101023.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Duraczów (02)/ 113 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren projektowanego zbiornika wód powierzchniowych 0,12 0,12 2 220,00
101123.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Duraczów (02)/ 181 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren projektowanego zbiornika wód powierzchniowych 0,21 0,21 4 060,00
101223.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Duraczów (02)/ 197 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren projektowanego zbiornika wód powierzchniowych 0,22 0,22 4 120,00
101323.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Duraczów (02)/ 346 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolnicze, drogi 0,21 0,21 2 840,00
101423.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Duraczów (02)/ 352 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolnicze, drogi 0,02 0,02 460
101523.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Duraczów (02)/ 391 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolnicze, tereny lasów 0,2 0,2 2 930,00
101623.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Duraczów (02)/ 480 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolnicze, drogi 0,03 0,03 490
101723.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1270 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz letniskowej, część tereny użytków rolnych 0,42 0,42 8 550,00
101823.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1403 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren użytków rolnych 0,34 0,34 4 900,00
101923.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1443 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz letniskowej, część tereny użytków rolnych 0,44 0,44 9 380,00
102023.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1451/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz letniskowej, część tereny użytków rolnych 0,7 0,7 10 000,00
102123.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1454 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz letniskowej, część tereny użytków rolnych 0,2 0,2 4 420,00
102223.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1455/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren użytków rolnych 0,88 0,88 11 520,00
102323.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1469/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz letniskowej, część tereny użytków rolnych 0,9 0,9 12 240,00
102423.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1470 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz letniskowej, część tereny użytków rolnych 0,3 0,3 5 430,00
102523.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1472 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren użytków rolnych 0,53 0,53 3 230,00
102623.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1493/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar użytków rolnych i trwałych użytków zielonych 0,36 0,36 4 760,00
102723.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1750 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz letniskowej, część tereny użytków rolnych 0,3 0,3 5 750,00
102823.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1751/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz letniskowej, część tereny użytków rolnych 0,19 0,19 2 480,00
102923.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Wola Szkucka (14)/ 724/1; 724/2; 724/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren użytków rolnych 0,56 0,56 7 020,00
103023.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Kowala (14)/ 115/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych i upraw polowych 0,3562 0,3562 3 800,00
103123.01.2017 14:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Winiary (35)/ 367/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren zalesień 0,83 0,83 11 990,00
103223.01.2017 14:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Winiary (35)/ 367/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren zalesień 0,3 0,3 4 400,00
103323.01.2017 14:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Winiary (35)/ 373 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren upraw polowych 0,57 0,57 8 270,00
103423.01.2017 14:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Winiary (35)/ 483/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren upraw polowych , teren zabudowy zagrodowej 0,04 0,04 1 810,00
103524.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 1609/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,7847 0,7731 44 700,00
103624.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,74 0,74 50 900,00
103724.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2759 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,87 0,87 56 000,00
103824.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2763/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,34 0,34 22 400,00
103924.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2764 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,91 0,91 58 700,00
104024.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2769 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,66 0,66 45 800,00
104124.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2773 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,98 0,37 67 700,00
104224.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2774 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,9 0,9 62 900,00
104324.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2775 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,61 0,55 42 200,00
104424.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2885 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,27 0,27 15 900,00
104524.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2887 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,26 0,26 11 600,00
104624.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2888 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,41 0,41 24 700,00
104724.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 2889 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,18 0,18 10 400,00
104824.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (0002)/ 435/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0,25 0,25 13 700,00
104924.01.2017 11:00 OT Rzeszów - LP podkarpackie/ rzeszowski/ Rzeszów miasto/ Przybyszówka II (222)/ dz. 5931/1, 5932/9 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana położona w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod m.in. przemysł, usługi i komunikację, cena obniżona o 20% 1,9274 1,9274 2 573 064,00
105024.01.2017 09:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 601 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,08 0,05 740
105124.01.2017 09:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Ujazdek (26)/ 108 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,47 0,47 2 770,00
105224.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wisnicz/ Królówka (04)/ 1721 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,22 0,22 3 624,00
105324.01.2017 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 401 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,07 0 1 568,00
105424.01.2017 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 422 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2 0,2 3 552,00
105524.01.2017 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 530 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,04 0,04 1 064,00
105624.01.2017 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 534 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0,09 1 824,00
105724.01.2017 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 551 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,09 0,09 2 056,00
105824.01.2017 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 558 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,69 0,69 16 800,00
105924.01.2017 09:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Osiek/ Osiek (1)/ 41/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,2841 0,0056 2 370,00
106024.01.2017 09:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Osiek/ Osiek (1)/ 58/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1773 0,0967 1 260,00
106124.01.2017 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 333/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,64 0,64 13 224,00
106224.01.2017 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 380 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,29 0,29 6 008,00
106324.01.2017 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 388 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,63 0,54 13 792,00
106424.01.2017 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 389/1, 389/2, 390 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,94 0,88 18 480,00
106524.01.2017 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 392 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,32 0,3 5 504,00
106624.01.2017 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Bochnia (03)/ 1306/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren o funkci przemysłowej 0,3849 0,3849 286 350,00
106724.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Czerniawka (003)/ 245/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej 0,08 0,08 9 020,00
106824.01.2017 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Czerniawka (003)/ 36 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej 0,14 0,14 16 060,00
106924.01.2017 08.45 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Laszki (005)/ 1215, 1216 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w niedalekim sąsiedztwie zwartej zabudowy 0,3018 0,3018 34 300,00
107024.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Miękisz Stary (007)/ 44 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,16 0,16 2 670,00
107124.01.2017 09.20 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Michałówka (008)/ 482 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 1,56 1,56 24 020,00
107224.01.2017 09.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Cetula (001)/ 191 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 1,29 1,29 23 220,00
107324.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 104/1, 109/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, okres dzierzawy 10 lat 0,49 0,49 0,6
107424.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 121/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, okres dzierzawy 10 lat 0,29 0,29 0,6
107524.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 127/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, okres dzierzawy 10 lat 0,31 0,31 0,7
107624.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 156/1, 158/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, okres dzierzawy 10 lat 0,54 0,54 0,4
107724.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 160/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, okres dzierzawy 10 lat 0,26 0,26 0,25
107824.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 243/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk oraz dolesień, okres dzierżawy 10 lat 0,43 0,43 0,15
107924.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 376/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk oraz dolesień, okres dzierżawy 10 lat 0,48 0,48 0,15
108024.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 85, 89 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, tereny lasów, okres dzierżawy 10 lat 0,26 0,26 0,2
108124.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 872, 892 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, okres dzierzawy 10 lat 0,34 0,34 0,15
108224.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Zychy (33)/ 98/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, okres dzierzawy 10 lat 0,295 0,295 0,15
108324.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Wólka Krowicka (020)/ 63/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wieloletnia 0,1922 0,132 0,2
108424.01.2017 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Wólka Krowicka (020)/ 67 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wieloletnia 0,0861 0,0861 0,3
108524.01.2017 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 5610/1, 5610/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wieloletnia 0,41 0,41 2
108624.01.2017 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 5764 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wieloletnia 0,22 0,22 1,2
108724.01.2017 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6017 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wieloletnia 0,22 0,22 1,4
108824.01.2017 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Plenna (22)/ 26, 127 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, tereny lasów, okres dzierżawy 10 lat 0,17 0,17 0,25
108924.01.2017 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Ułazów (006)/ 1145 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wieloletnia 0,3636 0,3326 1,4
109024.01.2017 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Ułazów (006)/ 1146 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wieloletnia 0,3498 0,314 1,3
109124.01.2017 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Ułazów (006)/ 1150 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wieloletnia 0,1996 0,1996 0,8
109224.01.2017 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Piwoda (005)/ 935/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych, cena obnizona o 20% 0,09 0,09 11 860,00
109324.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Cetula (001)/ 309/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5 0,5 7 290,00
109424.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Cetula (001)/ 309/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,65 0,65 9 420,00
109524.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Cetula (001)/ 375/3, 375/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,49 0,49 8 010,00
109624.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Cetula (001)/ 68/1, 257/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w części tereny osdadnicze istniejącej zabud. adoptowanej i przeznaczone do dalszej zab. budownictwem jednorodzinnym, cena obniżona o 20% 0,59 0,59 34 840,00
109724.01.2017 10.50 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Szówsko (009)/ 1726 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3583 0,3583 5 320,00
109824.01.2017 10.50 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Szówsko (009)/ 1741 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5856 0,5856 8 560,00
109924.01.2017 10.50 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Szówsko (009)/ 1743 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,6304 0,6304 9 200,00
110024.01.2017 10.50 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Szówsko (009)/ 2517 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,099 0,099 1 640,00
110124.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 210, 433/2, 434/2, 484/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, sady, grunty rolne, okres dzierżawy 10 lat 1,01 1,01 1,15
110224.01.2017 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 289/27, 289/28 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana w pobliżu zabudowań, media w sąsiedztwie 0,13 0 12 770,00
110324.01.2017 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 289/51 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana w pobliżu zabudowań, media w sąsiedztwie 0,95 0 49 380,00
110424.01.2017 10:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Wojnów (12)/ 167 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,27 0,27 1 590,00
110524.01.2017 10:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Wólka Horyniecka (012)/ 613/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana w pobliżu zabudowań, media w sąsiedztwie 0,0714 0,0714 6 770,00
110624.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Wiosna (30)/ 143, 146, 147 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, tereny lasów, okres dzierżawy 10 lat 0,5 0,5 0,5
110724.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Wiosna (30)/ 175, 177, 188 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, teren zabud. rekreacji indywidualnej, okres dzierżawy 10 lat 0,29 0,29 0,4
110824.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Wiosna (30)/ 312/1, 312/2 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, okres dzierzawy 10 lat 0,74 0,74 1,8
110924.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Wiosna (30)/ 48/2, 49/2 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren łąk i pastwisk, teren zbud. mieszkaniowej jednorodzinnej, okres dzierżawy 10 lat 0,45 0,45 1
111024.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 1014 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,05 0,05 360
111124.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 108/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1856 0 3 910,00
111224.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 110/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,5644 0,3028 10 680,00
111324.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 1188 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,2254 0 1 410,00
111424.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 1194 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,3461 0 1 740,00
111524.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 1341 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0323 0 380
111624.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 1362 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0859 0 910
111724.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 1375 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1495 0,1495 840
111824.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 1392 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1484 0 790
111924.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 1394 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1407 0 930
112024.01.2017 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Huta Różaniecka (003)/ 646 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0222 0 270
112124.01.2017 10:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 1652 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana zabudowa mieszkaniowa, cena obniżona o 40% 0,02 0,02 900
112224.01.2017 11.20 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Zapałów (012)/ 1324 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1 0,1 1 840,00
112324.01.2017 11.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Wiązownica (010)/ 20/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,79 0,79 14 090,00
112424.01.2017 11:00 OT Rzeszów - LP podkarpackie/ rzeszowski/ Rzeszów miasto/ Przybyszówka II (222)/ dz. 5934/81 z udziałem: 1/5 w dz. 5937/34 i 1/3 w dz. 5934/82 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana położona w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod m.in. przemysł, usługi i komunikację, cena obniżona o 20% 2,7943 2,7943 4 251 144,00
112524.01.2017 11:00 OT Rzeszów - LP podkarpackie/ rzeszowski/ Rzeszów miasto/ Przybyszówka II (222)/ dz. 5937/32 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana położona w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod m.in. przemysł, usługi i komunikację, cena obniżona o 20% 1,3869 1,3869 2 045 312,00
112624.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 1112, 1114, 1166/1, 1187 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny gruntów rolnych i sadów, okres dzierżawy 10 lat 0,53 0,53 0,7
112724.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 1287/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny gruntów rolnych i sadów, okres dzierżawy 10 lat 0,25 0,25 0,55
112824.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 1534/1, 1536/1, 1602 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny gruntów rolnych i sadów, okres dzierżawy 10 lat 0,24 0,24 0,75
112924.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 1862, 1889/2 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny dolesień,okres dzierżawy 10 lat 0,37 0,37 0,15
113024.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 2014/1, 2016/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny dolesień, tereny lasów, okres dzierżawy 10 lat 0,28 0,28 0,75
113124.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 219/2, 337, 340 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, tereny zieleni, okres dzierżawy 10 lat 0,46 0,46 0,85
113224.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 2458/1, 2459 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny gruntów rolnych i sadów, okres dzierżawy 10 lat 0,65 0,65 1,7
113324.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 2520/3, 2525/3 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny gruntów rolnych i sadów, okres dzierżawy 10 lat 0,55 0,55 0,8
113424.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 543/1, 615, 620 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny dolesień,okres dzierżawy 10 lat 0,4 0,4 0,9
113524.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jakimowice (8)/ 760, 764 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, okres dzierżawy 10 lat 0,33 0,33 0,4
113624.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 708 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana w pobliżu zabudowań, dojazd drogą asfaltową, cena obniżona o 50% 0,6931 0,165 24 200,00
113724.01.2017 11:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 712/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana w pobliżu zabudowań, cena obniżona o 50% 0,0585 0,0585 1 950,00
113824.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Malkowice (15)/ 10/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,7814 0,7814 7 920,00
113924.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Malkowice (15)/ 316, 317 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,56 0,56 7 300,00
114024.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Malkowice (15)/ 318, 319 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,58 0,58 7 560,00
114124.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 133/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,23 0,23 3 040,00
114224.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 136 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,34 0,34 3 160,00
114324.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 137 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,33 0,33 3 790,00
114424.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 373, 374 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w części możliwość zabudowy, zadrzewiona, cena obniżona 20% 0,63 0,63 11 280,00
114524.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 60 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,1 0,1 1 480,00
114624.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 61 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,1 0,1 1 480,00
114724.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 91 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,13 0,13 1 890,00
114824.01.2017 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Niedźwiedź (19)/ 92 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,13 0,13 1 890,00
114924.01.2017 11:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 364/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0693 0 680
115024.01.2017 11:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 404/12 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0685 0,0685 540
115124.01.2017 11:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 806 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1104 0,1104 890
115224.01.2017 11:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 807 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0434 0,0434 440
115324.01.2017 11:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 808 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, cena obniżona o 50% 0,013 0,013 250
115424.01.2017 11:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 814 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0885 0,0885 750
115524.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Gębosze (3)/ 144, 148, 149/2 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary zmeliorowane, tereny lasów, okres dzierżawy 10 lat 0,79 0,79 0,4
115624.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Gębosze (3)/ 154 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny dolesień,okres dzierżawy 10 lat 0,66 0,66 0,8
115724.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Gębosze (3)/ 213, 214, 237, 238, 245, 246, 256, 260, 301, 471 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i pastwisk, obszary zmeliorowane, okres dzierżawy 10 lat 1,0067 1,0067 0,6
115824.01.2017 11:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Kiełczyna (9)/ 224/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,43 0,43 4 400,00
115924.01.2017 11:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Kiełczyna (9)/ 426 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,12 0,12 1 720,00
116024.01.2017 11:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Kiełczyna (9)/ 431 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,11 0,11 1 750,00
116124.01.2017 11:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Podlesie (22)/ 240/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,77 0,77 7 520,00
116224.01.2017 11:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Wola Kiełczyńska (30)/ 106 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0,15 1 940,00
116324.01.2017 11:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Wola Kiełczyńska (30)/ 124, 125 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,31 0,31 3 730,00
116424.01.2017 11:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Bogoria/ Wola Kiełczyńska (30)/ 98 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0,15 1 830,00
116524.01.2017 11:45 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 1168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0238 0,0238 300
116624.01.2017 11:45 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 1184/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, cena obniżona o 50% 0,2175 0,1455 1 890,00
116724.01.2017 11:45 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 392/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0553 0,0553 910
116824.01.2017 11:45 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 664/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0341 0 440
116924.01.2017 11:45 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 665/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0346 0 440
117024.01.2017 11:45 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 872 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,2139 0,2139 1 730,00
117124.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 1365 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2456 0,2456 5 720,00
117224.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 1659/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0675 0,0675 1 680,00
117324.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 1794/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0992 0,0992 2 450,00
117424.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 1812/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,185 0,185 4 280,00
117524.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 1862 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0161 0,0161 580
117624.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 1903 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3479 0,3479 8 360,00
117724.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 1911 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2466 0,2466 6 000,00
117824.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 2073 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3134 0,3134 7 090,00
117924.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 317 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2038 0,2038 4 600,00
118024.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 1 (001)/ 673, 681 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4221 0,4221 9 060,00
118124.01.2017 12.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 2 (002)/ 1488 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,059 0,059 1 420,00
118224.01.2017 12.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 2 (002)/ 521 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1678 0,1678 3 690,00
118324.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Grzymała (5)/ 11 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana okres dzierżawy 10 lat 0,19 0,19 1
118424.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Grzymała (5)/ 553/2 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana okres dzierżawy 10 lat 0,2115 0,2115 1
118524.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 1609 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5 0,5 5 030,00
118624.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 1610 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3 0,3 3 080,00
118724.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 1611 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3 0,3 3 080,00
118824.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 1624 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,24 0,24 2 490,00
118924.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 698 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0,36 3 400,00
119024.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 703 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,27 0,27 3 400,00
119124.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 753 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,23 0,23 2 800,00
119224.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 781 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5 0,5 5 030,00
119324.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Oleśnica (6)/ 833 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,47 0,47 4 740,00
119424.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Pieczonogi (7)/ 468 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,43 0,43 4 730,00
119524.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Pieczonogi (7)/ 484 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,08 0,08 1 360,00
119624.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Pieczonogi (7)/ 485 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,53 0,53 4 970,00
119724.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Pieczonogi (7)/ 539 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,79 0,79 7 290,00
119824.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Pieczonogi (7)/ 572 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0,58 0,58 6 520,00
119924.01.2017 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Oleśnica/ Pieczonogi (7)/ 582 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,48 0,48 4 490,00
120024.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 1634/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1868 0,1868 1 190,00
120124.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 1634/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1557 0,1557 1 130,00
120224.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 1672 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1397 0 1 400,00
120324.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 1705/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0533 0,0533 490
120424.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 1755/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0699 0,0593 620
120524.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 176 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1851 0,1851 940
120624.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 1804/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0316 0,0316 310
120724.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 191/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,2726 0,2726 1 620,00
120824.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 2072 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0514 0,0514 500
120924.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 2084 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,2855 0 2 220,00
121024.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 2099 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1073 0 1 100,00
121124.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 2100 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1258 0 1 260,00
121224.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 2116 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0403 0 350
121324.01.2017 12:15 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Płazów (012)/ 315/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,2923 0 2 610,00
121424.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kamienna Wola (0007)/ 1026/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana rolne o szczególnie korzystnych warunkach produkcji rolniczej, okres dzierżawy 10 lat 0,09 0,09 0,2
121524.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kamienna Wola (0007)/ 1049/3 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana rolne o szczególnie korzystnych warunkach produkcji rolniczej, okres dzierżawy 10 lat 0,62 0,62 2
121624.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kamienna Wola (0007)/ 1110 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana rolne o szczególnie korzystnych warunkach produkcji rolniczej, okres dzierżawy 10 lat 0,28 0,28 0,5
121724.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kamienna Wola (0007)/ 1111 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana rolne o szczególnie korzystnych warunkach produkcji rolniczej, okres dzierżawy 10 lat 0,33 0,33 0,5
121824.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kamienna Wola (0007)/ 564 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana rolne o szczególnie korzystnych warunkach produkcji rolniczej, okres dzierżawy 10 lat 0,14 0,14 0,7
121924.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kamienna Wola (0007)/ 63 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana rolne o szczególnie korzystnych warunkach produkcji rolniczej, okres dzierżawy 10 lat 0,33 0,33 1
122024.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kamienna Wola (0007)/ 834/1 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana rolne o szczególnie korzystnych warunkach produkcji rolniczej, okres dzierżawy 10 lat 0,22 0,21 0,2
122124.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Rytwiany/ Sichów Mały (9)/ 1570 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,03 0,03 550
122224.01.2017 12:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Rytwiany/ Sichów Mały (9)/ 432/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,25 0,25 3 250,00
122324.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 3 (003)/ 117 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1078 0,1078 2 760,00
122424.01.2017 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław Miasto/ Obręb 2 (002)/ 596 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej, cena obniżona 20% 0,2404 0,2404 90 360,00
122524.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Czyżów (01)/ 311/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolnicze, treny upraw polowych 0,22 0,22 3 480,00
122624.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Małacentów (06)/ 187/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny dolin rzecznych 0,13 0,13 2 850,00
122724.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Melonek (07)/ 288 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny dolin rzecznych, tereny lasów 0,12 0,12 1 780,00
122824.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Sędek (13)/ 130/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolnicze, treny upraw polowych 0,07 0,07 1 170,00
122924.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Sędek (13)/ 24/11 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tren zabudowy zagrodowej w części tereny rolnicze 0,04 0,04 1 030,00
123024.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Stara Zbelutka (06)/ 854 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, obszary rolne 0,06 0,06 920
123124.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Stara Zbelutka (06)/ 874 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, obszary rolne 0,12 0,12 1 730,00
123224.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Stara Zbelutka (06)/ 875 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, obszary rolne 0,11 0,11 1 600,00
123324.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Wiśniowa (16)/ 205 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolniczem, tereny upraw polowych 0,26 0,26 3 780,00
123424.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Złota Woda (19)/ 40 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolniczem, tereny upraw polowych 0,14 0,14 2 120,00
123524.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 175 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,2297 0 1 840,00
123624.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 180 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1484 0 1 450,00
123724.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 187 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,2212 0 1 860,00
123824.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 193 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,457 0 3 440,00
123924.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 2675 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1682 0 740
124024.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 2690 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1951 0 1 800,00
124124.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 2711 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,3539 0 2 940,00
124224.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 2714 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,102 0 650
124324.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 2716 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,0142 0 220
124424.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 2751 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0712 0 720
124524.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 336 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1592 0 1 280,00
124624.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 337 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0994 0 820
124724.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 338 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,6568 0 5 000,00
124824.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 411 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,3475 0 2 170,00
124924.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 444 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1378 0 1 350,00
125024.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 459/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,3279 0,2502 2 600,00
125124.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 536 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,7779 0 7 310,00
125224.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 537 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0341 0 390
125324.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 539 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,8939 0 7 460,00
125424.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 547/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,3936 0 3 530,00
125524.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 551 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,0439 0 530
125624.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 552 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1616 0 1 650,00
125724.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 597 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1188 0 1 100,00
125824.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 600 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,264 0 2 190,00
125924.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 612 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1129 0 980
126024.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 638, 639 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,7735 0 5 780,00
126124.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 642 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,3511 0 3 120,00
126224.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 644, 645 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,4251 0 4 050,00
126324.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 647 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,9114 0 8 530,00
126424.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 655 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,105 0 600
126524.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 667, 2758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,6282 0 4 750,00
126624.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 670 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1736 0 1 520,00
126724.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 675 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,4989 0 4 690,00
126824.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 684 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,3512 0 3 460,00
126924.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 686 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,2356 0 2 040,00
127024.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 706 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,1575 0 2 000,00
127124.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 757, 758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,5785 0 4 640,00
127224.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 796/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,2098 0,2098 970
127324.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 798/1, 798/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0,3322 0,1452 2 110,00
127424.01.2017 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Ruda Różaniecka (014)/ 799/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,1486 0,1486 670
127524.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Szydłów/ Brzeziny (1)/ 183 ark. 2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,66 0,66 6 000,00
127624.01.2017 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Szydłów/ Wola Żyzna (14)/ 9 ark. 1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3 0,3 2 470,00
127724.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Krzywołęcz (11)/ 11/1, 15/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4 0,4 5 530,00
127824.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Krzywołęcz (11)/ 258/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,39 0,39 4 160,00
127924.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Krzywołęcz (11)/ 290/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,25 0,25 2 810,00
128024.01.2017 13:30 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Staszów (1)/ 1502 sprzedaż ustny nieograniczony rolno - leśna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2137 0,1981 2 240,00
128124.01.2017 14:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Kurozwęki (12)/ 1771, 1772 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2 0,2 2 240,00
128225.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chęciny/ Chęciny (001)/ 1531 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary uzytków rolnych, okres dzierżawy 10 lat 4,0986 3,0923 1
128325.01.2017 11:00 OT Rzeszów - LP podkarpackie/ rzeszowski/ Rzeszów miasto/ Przybyszówka II (222)/ dz. 5937/16 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana położona w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod m.in. przemysł, usługi i komunikację 1,2016 1,2016 2 247 232,00
128425.01.2017 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 1993 sprzedaż ustny ograniczony nierolna niezabudowana częściowo teren zabudowy mieszkaniowej częściowo rolny 0,0488 0,0488 10 113,00
128525.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Rzezawa (011)/ 1676/5 sprzedaż ustny ograniczony nierolna niezabudowana częściowo teren budowlany, częściowo rolny 0,04 0,04 22 800,00
128625.01.2017 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Siedlec (25)/ 734 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2020 r. 0,16 0,16 1,7
128725.01.2017 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Siedlec (25)/ 746 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2020 r. 0,12 0,11 1
128825.01.2017 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 1371 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,25 0,25 8 210,00
128925.01.2017 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 1386 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,26 0,26 7 840,00
129025.01.2017 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 1456 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,07 0,07 1 860,00
129125.01.2017 10:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Buczyna (05)/ 20/1, 20/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 0,38 0,36 10 620,00
129225.01.2017 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Kobyle (02)/ 895 sprzedaż ustny ograniczony nierolna niezabudowana częściowo teren budowlany, częściowo rolny 0,42 0,42 24 300,00
129325.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Korzenica (004)/ 457/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,2557 0,2557 20 000,00
129425.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Korzenica (004)/ 502 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,3502 0,3502 27 290,00
129525.01.2017 09.20 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Bobrówka (001)/ 118/6 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,19 0,19 12 290,00
129625.01.2017 09.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Wietlin Wieś (009)/ 113/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,03 0,03 2 530,00
129725.01.2017 09.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Wietlin Wieś (009)/ 52/10 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,71 0,71 52 220,00
129825.01.2017 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 906 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, okres dzierżawy 10 lat 0,84 0,84 3
129925.01.2017 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Alwernia/ Grojec (3)/ 125 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, KD-L, KD-W drogi wewnetrzne, cena obniżona 20% 0,28 0,28 42 800,00
130025.01.2017 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Alwernia/ Grojec (3)/ 139 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana U/P - zabudowa usługowo - produkcyjna, cena obniżona 20% 0,82 0,8 315 200,00
130125.01.2017 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Alwernia/ Nieporaz (6)/ 115/4 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, cena obniżona 20% 0,02 0,02 7 200,00
130225.01.2017 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Alwernia/ Nieporaz (6)/ 290 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana U - zabudowa usługowa, cena obniżona 20% 0,56 0,39 272 000,00
130325.01.2017 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Alwernia/ Nieporaz (6)/ 371/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana U/P - zabudowa usługowo - produkcyjna, cena obniżona 20% 0,25 0,25 120 800,00
130425.01.2017 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Alwernia/ Źródła (11)/ 37 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana U/P - zabudowa usługowo - produkcyjna, cena obniżona 20% 0,23 0,23 47 200,00
130525.01.2017 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Łazy (007)/ 170/5 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana wg. nieobowiązującego planu miejscowego tereny zabudowane 0,01 0,01 1 470,00
130625.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Korczowa (006)/ 45 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana wg. nieobowiązującego planu miejscowego tereny zabudowane 0,21 0,21 23 490,00
130725.01.2017 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Roklietnica/ Tuligłowy (004)/ 512/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0478 0,0478 4 760,00
130825.01.2017 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Roklietnica/ Tuligłowy (004)/ 897 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2749 0,2749 4 520,00
130925.01.2017 11.20 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Rozbórz Długi (005)/ 700 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,2332 0,2332 3 110,00
131025.01.2017 11.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Rozbórz Okrągły (006)/ 175 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,542 0,542 7 280,00
131125.01.2017 11.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Rozbórz Okrągły (006)/ 252 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,4038 0,4038 5 190,00
131225.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Bilczów (002)/ 7 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary uzytków rolnych, okres dzierżawy 10 lat 2,31 2,31 2,5
131325.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 829 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary uzytków rolnych, okres dzierżawy 10 lat 1,26 1,26 2,7
131425.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 841 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary uzytków rolnych, okres dzierżawy 10 lat 1,32 1,32 1,1
131525.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Kramarzówka (003)/ 29 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,3 0,3 4 220,00
131625.01.2017 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawłosiów/ Pawłosiów (005)/ 804 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0,15 0,15 2 790,00
131725.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Drogowle (005)/ 114 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary uzytków rolnych, okres dzierżawy 10 lat 5,84 3,43 5,1
131825.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Budzów/ Bieńkówka (2)/ 2515/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNR - zabudowa jednorodzinna zagrodowa, cena obniżona 50% 0,0716 0,0716 5 800,00
131925.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Budzów/ Jachówka (4)/ 290 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNR - zabudowa jednorodzinna zagrodowa, cena obniżona 50% 0,0054 0,0054 550
132025.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Budzów/ Jachówka (4)/ 4092 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNR - zabudowa jednorodzinna zagrodowa - udział 1/4, cena obniżona 50% 0,0551 0,0551 4 950,00
132125.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Budzów/ Jachówka (4)/ 4093/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNR - zabudowa jednorodzinna zagrodowa, cena obniżona 50% 0,0103 0,0103 850
132225.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Budzów/ Zachełmna (6)/ 576 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNR - zabudowa jednorodzinna zagrodowa, cena obniżona 50% 0,0217 0,0217 1 650,00
132325.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Maków Podhalański/ Grzechynia (2)/ 1048 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana US - tereny sportu i rekreacji, cena obniżona 50% 0,087 0,087 6 050,00
132425.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Stryszawa/ Kuków (3)/ 5658/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana 4M/g - teren zab. mieszkaniowej, strefa osuwisk, cena obniżona 50% 0,0004 0,0004 150
132525.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Stryszawa/ Kurów (4)/ 2140/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNR - zabudowa jednorodzinna zagrodowa, cena obniżona 50% 0,0144 0,0144 1 000,00
132625.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Stryszawa/ Kurów (4)/ 2141/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNR - zabudowa jednorodzinna zagrodowa, cena obniżona 50% 0,1018 0,1018 7 700,00
132725.01.2017 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ suski/ Stryszawa/ Kurów (4)/ 2143/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNR - zabudowa jednorodzinna zagrodowa, cena obniżona 50% 0,0579 0,0579 4 500,00
132825.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Moskorzew/ Moskorzew (010)/ 109 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny użytków rolnych, 0,1 0,1 1 280,00
132925.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Moskorzew/ Moskorzew (010)/ 112 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny użytków rolnych, 0,14 0,14 1 760,00
133025.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Tuczempy (010)/ 1711/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wielosezonowa 0,1192 0,1192 0,7
133125.01.2017 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Obręb 1 (001)/ 1495/1, 1495/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wielosezonowa 0,4407 0,4407 2,6
133225.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Gilów (005)/ 482, 483 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, 0,08 0 1 870,00
133325.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Gilów (005)/ 486 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny użytków rolnych, ogrodniczych, 0,04 0,04 780
133425.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Jastrzębia (008)/ 186 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny upraw rolnych, 0,22 0,14 2 900,00
133525.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Jastrzębia (008)/ 187 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny upraw rolnych, 0,17 0,17 1 810,00
133625.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Jastrzębia (008)/ 189/3 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana teren upraw rolnych, teren zabudowy mieszkaniowej, 0,32 0,32 11 490,00
133725.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Jastrzębia (008)/ 191 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny upraw rolnych, 0,38 0,3 4 090,00
133825.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Jastrzębia (008)/ 219 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów. 0,21 0,21 2 320,00
133925.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Obręb 3 (003)/ 264 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wielosezonowa 0,2593 0,2593 2,1
134025.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Obręb 3 (003)/ 593, 595 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wielosezonowa 0,2566 0,2566 2
134125.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Obręb 3 (003)/ 599 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wielosezonowa 0,2712 0,2712 1,8
134225.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Obręb 3 (003)/ 650/1, 651/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wielosezonowa 0,6505 0,6505 1,4
134325.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Obręb 3 (003)/ 701, 702, 703/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa wielosezonowa 0,3209 0,3209 2,5
134425.01.2017 14:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Przeginia Duchowna (7)/ 390/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MNU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 0,45 0,45 268 100,00
134526.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Grybów/ Biała Niżna (8)/ 452/52 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi 0,2627 0,2627 96 470,00
134626.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (6)/ 1179/1, 1179/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,48 0,48 5 350,00
134726.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (6)/ 1275 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,28 0,28 3 060,00
134826.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (6)/ 2074 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,33 0,333 3 620,00
134926.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (6)/ 3059/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,02 0,02 260
135026.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (6)/ 3231 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,3 0,3 2 770,00
135126.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (6)/ 3411 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,38 0,38 4 100,00
135226.01.2017 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (6)/ 4279/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0,36 0,36 3 500,00
135326.01.2017 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Sieniawa/ Czerce (001)/ 255/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,28 0,28 10 360,00
135426.01.2017 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2825/21 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy do 31.12.2025 0,5 0,5 3,6
135526.01.2017 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 876/8, 876/9 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy do 31.12.2025 0,9693 0,9693 5,4
135626.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 147/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP tereny inwestycyjno usługowe 0,358 0,358 42 880,00
135726.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 147/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP tereny inwestycyjno usługowe 0,4342 0,4342 51 970,00
135826.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 147/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP tereny inwestycyjno usługowe 0,5551 0,5551 66 400,00
135926.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 24/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP tereny inwestycyjno usługowe 0,592 0,592 70 800,00
136026.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 24/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP tereny inwestycyjno usługowe 0,7046 0,7046 84 230,00
136126.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 24/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP tereny inwestycyjno usługowe 0,8223 0,8223 98 270,00
136226.01.2017 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 24/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP tereny inwestycyjno usługowe 0,7904 0,7904 95 160,00
136326.01.2017 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Hańczowa (6)/ 37/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo teren zabudowy mieszkan. i usługi, częściowo rolny, cena obniżona o 20% 0,03 0,03 3 320,00
136426.01.2017 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Przeworsk/ Nowosielce (006)/ 2830 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary powiększenia terenów zabudowy usługowej z zabud. mieszkan., cena obniżona o 20% 1,48 1,48 109 980,00
136526.01.2017 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga Miasto (015)/ 98, 99, 101 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1,9833 1,9833 28 120,00
136626.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Pacanów/ Biskupice (002)/ 387 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary uzytków rolnych, okres dzierżawy 10 lat 0,3 0,3 1,8
136726.01.2017 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Spytkowice (5) /4132/6, 4439/2, 4439/3, 4439/4, 4439/5, 4439/6, 4133/14, 4111/3, 4412/11, 4132/7, 4275/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy do 31.12.2025 3,0874 3,0874 18,2
136826.01.2017 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Lipinki/ Lipinli (3)/ 434/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,0962 0,0962 2 336,00
136926.01.2017 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Lipinki/ Lipinli (3)/ 528/10 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1928 0,1928 4 568,00
137026.01.2017 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Lipinki/ Lipinli (3)/ 529/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,064 0,064 1 440,00
137126.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Mędrów (011)/ 3/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni o funkcjach ekologicznych 0,27 0,27 2 920,00
137226.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Mędrów (011)/ 460 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z możliwośćia zalesiń 0,39 0,39 4 440,00
137326.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Raków (018)/ 1328 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana tereny rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej 0,5634 0,5634 16 960,00
137426.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Raków (018)/ 1460 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z możliwośćia zalesiń 0,2657 0,2657 4 160,00
137526.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Raków (018)/ 1462 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z możliwośćia zalesiń 0,291 0,291 3 280,00
137626.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Raków (018)/ 1513 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z możliwośćia zalesiń 0,4945 0,4945 7 600,00
137726.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (028)/ 15/3 sprzedaż ustny ograniczony rolno-budowlana niezabudowana rolne z możliwościa zalesień, tereny zabud. mieszkaniowej, 0,42 0,42 13 570,00
137826.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (028)/ 20/12 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z możliwośćia zalesiń 0,21 0,21 2 450,00
137926.01.2017 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (028)/ 382 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów 0,05 0 830
138026.01.2017 10:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 542/7 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi, cena obnizona o 20% 0,2774 0,2774 32 448,00
138126.01.2017 10:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 542/8 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi, cena obnizona o 20% 0,2765 0,2765 32 336,00
138226.01.2017 10:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 542/9 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi, cena obnizona o 20% 0,2767 0,2767 32 352,00
138326.01.2017 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Chodakówka (002)/ 65/2, 65/3, 66 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1,05 1,05 16 720,00
138426.01.2017 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Jawornik Polski/ Hucisko Jawornickie (003)/ 1177 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1078 0,1078 1 370,00
138526.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 973/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana MU1X - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, cena obniżona 50% 0,1084 0,1084 16 345,00
138626.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 291 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody 0,07 0 1 140,00
138726.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 292 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody 0,07 0,07 1 140,00
138826.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 293 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody 0,21 0 3 230,00
138926.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 303 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody 0,04 0 690
139026.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 304 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody 0,02 0 390
139126.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 305 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody 0,02 0 390
139226.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 307 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody 0,04 0 690
139326.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 308 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana teren lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody 0,03 0 540
139426.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 682/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, 0,17 0,17 2 120,00
139526.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 685 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, 0,35 0,35 4 360,00
139626.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 689 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, 0,49 0,49 6 060,00
139726.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 722 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, 0,04 0,04 550
139826.01.2017 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (004)/ 723 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, 0,07 0,07 900
139926.01.2017 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Grybów/ Biała Niżna (8)/ 452/54 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi 0,2691 0,2691 98 810,00
140026.01.2017 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Grybów/ Biała Niżna (8)/ 452/57 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi 0,2035 0,2035 74 770,00
140126.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Jawornik Polski/ Hadle Szklarskie (002)/ 2181 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2277 0,2277 3 820,00
140226.01.2017 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Jawornik Polski/ Hadle Szklarskie (002)/ 2453 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1362 0,1362 2 370,00
140326.01.2017 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 1132 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1305 0,1305 6 890,00
140426.01.2017 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 1392 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5535 0,5535 26 750,00
140526.01.2017 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Grybów/ Biała Niżna (8)/ 452/62, 452/64, 452/66, 452/68 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi 0,0738 0,0738 38 200,00
140626.01.2017 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Solec Zdrój/ Zborów (17)/ 363/47 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary uzytków rolnych, okres dzierżawy 10 lat 4,4212 4,3834 12,5
140726.01.2017 12:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Grybów/ Biała Niżna (8)/ 452/63 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi 0,1799 0,1799 66 750,00
140826.01.2017 12:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Grybów/ Biała Niżna (8)/ 452/65 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi 0,1689 0,1689 62 710,00
140926.01.2017 12:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Grybów/ Biała Niżna (8)/ 452/67 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana mieszkalnictwo i usługi 0,221 0,221 81 810,00
141026.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 24, 26 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5368 0,5368 8 550,00
141126.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 417 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5499 0,5499 9 050,00
141226.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 452 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2611 0,2611 4 410,00
141326.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 521, 522 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,7224 0,7224 11 430,00
141426.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 564, 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,654 0,654 10 090,00
141526.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 609 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,368 0,368 5 900,00
141626.01.2017 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga (015)/ 861 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,327 0,327 5 480,00
141726.01.2017 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (006)/ 1057 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,15 0,15 2 520,00
141826.01.2017 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (006)/ 2222 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,27 0,27 7 480,00
141926.01.2017 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (006)/ 2230 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,37 0,37 9 320,00
142026.01.2017 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (006)/ 2232, 2233 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0,36 9 920,00
142126.01.2017 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (006)/ 2980, 2976 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,92 0,92 13 370,00
142226.01.2017 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Radków/ Radków (010)/ 1757 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej 0,05 0,05 6 460,00
142326.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Medynia Kańczucka (007)/ 225/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,56 0,56 13 340,00
142426.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Medynia Kańczucka (007)/ 368 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,19 0,19 3 290,00
142526.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Medynia Kańczucka (007)/ 374 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,35 0,35 5 870,00
142626.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Medynia Kańczucka (007)/ 378/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,17 0,17 2 810,00
142726.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Medynia Kańczucka (007)/ 44, 45 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5 0,5 8 320,00
142826.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Medynia Kańczucka (007)/ 459 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,36 0,36 19 060,00
142926.01.2017 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Medynia Kańczucka (007)/ 510/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,3 0,3 16 680,00
143026.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1171 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4937 0,4937 22 510,00
143126.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1179 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2496 0,2496 11 480,00
143226.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1194 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,294 0,294 13 490,00
143326.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1204 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,4109 0,4109 18 760,00
143426.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1206 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2993 0,2993 13 730,00
143526.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1212 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,5041 0,5041 22 970,00
143626.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1241 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,6396 0,6396 29 080,00
143726.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1288, 1289 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,6002 0,6002 25 910,00
143826.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 1350 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2823 0,2823 4 760,00
143926.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,2176 0,2176 3 720,00
144026.01.2017 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Krzeczowice (003)/ 420 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0,1753 0,1753 3 440,00
144126.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 2858/4 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 1,33 1,33 5,35
144226.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 2875 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,4 0,4 1,5
144326.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6133/2 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 2,3623 2,3623 9,05
144426.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6215 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,31 0,31 1,25
144526.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6223 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,32 0,32 1,3
144626.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6225 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,35 0,35 1,35
144726.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6247 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,89 0,89 3,4
144826.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6252 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,52 0,52 2,1
144926.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6314 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,18 0,18 0,7
145026.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6316 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,23 0,23 0,85
145126.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6414/2 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 2,2811 2,2811 9,05
145226.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6423 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,36 0,36 1,2
145326.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6435 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,24 0,24 1
145426.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6436 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,33 0,33 0,9
145526.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6437/1 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 1,58 1,58 5,8
145626.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6440/1 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 1,57 1,57 5,65
145726.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6445/1 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,39 0,39 1,2
145826.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6460/1 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,4 0,4 1,6
145926.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6460/2 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,06 0,06 0,25
146026.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6475 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 4,86 4,86 19,05
146126.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6575 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,15 0,15 0,6
146226.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6604/4 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 3,75 3,75 13,8
146326.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6605 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 2,1 2,1 12,2
146426.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6628 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,18 0,18 0,75
146526.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6629 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,17 0,17 0,7
146626.01.2017 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Skarżysko Kamienna/ Skarżysko Książęce (014)/ 6662 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny przemysłu, magazynów, centrów logistyki wraz z usług., tereny zieleni dolinnej, tereny pod drogi, dzierżawa na 10 lat 0,7 0,7 2,55
146727.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Kotlice (0009)/ 15 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,07 0,07 910
146827.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Kotlice (0009)/ 3 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,09 0,09 1 120,00
146927.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Kotlice (0009)/ 31/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,23 0,21 2 630,00
147027.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Kotlice (0009)/ 34 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,32 0,31 3 600,00
147127.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Kotlice (0009)/ 37/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,24 0,23 2 740,00
147227.01.2017 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Kotlice (0009)/ 4 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,09 0,09 1 120,00
147327.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 245/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,66 0,66 6 880,00
147427.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 282 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,11 0,11 1 280,00
147527.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 294 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,09 0,09 1 080,00
147627.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 297 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,52 0,51 5 450,00
147727.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 455/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,09 0,09 1 080,00
147827.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 467 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny wyłączone z zabudowy w granicach NATURA 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka 0,49 0,49 5 070,00
147927.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 719/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana w obszarze NATURA 2000 "Ostoja Szaniecko-Solecka" 0,68 0,67 7 080,00
148027.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 844 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych, granica terenu wstępnie rozpoznanego złoża gipsów "Stawiany-Borków", granica obszaru Szanieckiego Parku Krajobrazowego 0,58 0,58 8 200,00
148127.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 920 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych, granica terenu wstępnie rozpoznanego złoża gipsów "Stawiany-Borków", granica obszaru Szanieckiego Parku Krajobrazowego 0,17 0,17 2 530,00
148227.01.2017 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Sędziejowice (0018)/ 921 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny użytków zielonych, granica terenu wstępnie rozpoznanego złoża gipsów "Stawiany-Borków", granica obszaru Szanieckiego Parku Krajobrazowego 0,17 0,17 2 530,00
148327.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 130/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, dojazd drogą asfaltową 0,09 0,06 1 240,00
148427.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 132/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, dojazd drogą asfaltową 0,1 0,06 1 400,00
148527.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 134/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, dojazd drogą asfaltową 0,16 0,08 2 190,00
148627.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 143/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów, dojazd drogą asfaltową 0,2 0,09 2 730,00
148727.01.2017 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 148/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny lasów 0,06 0,06 1 120,00
148827.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Imielno (0008)/ 224/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny stawów wodnych do modernizacji i rozbudowy, rejony korzystne do lokalizacji stawów rybnych, dna dolin i obniżeń spełniajace ważne funkcje korytarzy i ciągów ekologicznych 0,074 0,074 1 070,00
148927.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Imielno (0008)/ 277/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana tereny stawów wodnych do modernizacji i rozbudowy, rejony korzystne do lokalizacji stawów rybnych, dna dolin i obniżeń spełniajace ważne funkcje korytarzy i ciągów ekologicznych 0,34 0,28 4 340,00
149027.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Imielno (0008)/ 306/9 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy 0,15 0,15 2 000,00
149127.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Imielno (0008)/ 32 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana zalewane wodami powdziowymi w obrębie rzek i cieków wodnych, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dna dolin i obniżeń spełniajace ważne funkcje korytarzy i ciągów ekologicznych 0,227 0,227 2 950,00
149227.01.2017 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Imielno (0008)/ 47/9 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana od strony południowej na głebokość 100m od drogi - tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnych usług i rzemiosła, pozostała część obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej 0,2 0,2 4 170,00
149327.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1304 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana użytkowanie rolnicze 0,6 0,6 6 260,00
149427.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1310 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana użytkowanie rolnicze 0,53 0,53 5 550,00
149527.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1323/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana użytkowanie rolnicze 0,45 0,45 4 740,00
149627.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1345 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana korytarze ekologiczne 0,5 0,5 5 250,00
149727.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1356 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana od drogi powiatowej z dopuszcz. do zabudowy w siedliskach rolniczych, dojazd dr. asfaltową 0,15 0,15 2 560,00
149827.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1384 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana od drogi gminnej z dopuszcz. do zabud. w siedliskach rolniczych, korytarze ekologiczne, dojazd droga asfaltową 0,41 0,41 6 720,00
149927.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1466/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana użytkowanie rolnicze 0,72 0,72 7 480,00
150027.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1504 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana użytkowanie rolnicze 0,54 0,54 5 650,00
150127.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1511 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana użytkowanie rolnicze 0,25 0,25 2 700,00
150227.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 1514 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana użytkowanie rolnicze 0,46 0,46 4 840,00
150327.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 650 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary zabud. potencjalnie, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe 0,34 0,34 5 600,00
150427.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 707 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospod. przestrzennego jest obowiązkowe 0,19 0,19 2 100,00
150527.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 841 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana z dopuszczeniem do zabudowy w siedliskach rolniczych, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospod. przestrzennego jest obowiązkowe, korytarze ekolog. 0,42 0,42 6 880,00
150627.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 843 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana z dopuszczeniem do zabudowy w siedliskach rolniczych, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe 0,18 0,18 3 040,00
150727.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 855 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana z dopuszczeniem do zabudowy w siedliskach rolniczych, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospod. przestrzennego jest obowiązkowe, korytarze ekolog. 0,21 0,21 3 520,00
150827.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 872 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana z dopuszczeniem do zabudowy w siedliskach rolniczych, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe 0,17 0,17 2 880,00
150927.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 900 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana z dopuszczeniem do zabudowy w siedliskach rolniczych, korytarze ekologiczne 0,2 0,2 3 360,00
151027.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 964 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana od drogi gminnej korytarze ekologiczne 0,11 0,11 1 920,00
151127.01.2017 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Pierzchnica/ Pierzchnica (0011)/ 993 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana z dopuszczeniem do zabudowy w siedliskach rolniczych, korytarze ekologiczne 0,53 0,53 8 640,00
151230.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Iwanowice/ Iwanowice Włościańskie (8)/ 485 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.12.2025 r. 0,136 0,136 1
151330.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Iwanowice/ Iwanowice Włościańskie (8)/ 71 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.12.2025 r. 0,6831 0,6831 3,4
151430.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Iwanowice/ Iwanowice Włościańskie (8)/ 716 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.12.2025 r. 0,3751 0,3751 3,3
151530.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Iwanowice/ Zagaje (20)/ 332/2 dzierżawa ustny ograniczony przeznacznie wielofunkcyjne dzierżawa do 31.12.2019 r. 0,3492 0,3492 2,8
151630.01.2017 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Iwanowice/ Zagaje (20)/ 332/4 dzierżawa ustny ograniczony przeznacznie wielofunkcyjne dzierżawa do 31.12.2019 r. 0,3268 0,3268 2,5
miejsca przetargów:
1. OT Rzeszów - 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 7, tel. 17 853-78-00
2. SZGZ Kielce - 25-518 Kielce, ul. Warszawska 29, tel. 41 344-22-04, 17 853-78-05
3. SZGZ Krosno - 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 467-60-55, 17 853-78-02
4. SZGZ Przemyśl - 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 7, tel. 16 670-82-66, 17 853-78-03
5. SZGZ Trzebownisko - 36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 616A/10, tel. 17 852-92-94, 17 853-78-01
6. SZGZ Kraków - 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, tel. 12 421-40-33, 17 853-78-07
7. SZGZ Opatów - 27-500 Opatów, pl. Obrońców Pokoju 21, tel. 15 869-14-04
8. SZGZ Lubaczów - 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45, tel. 16 622-48-68
9. SZGZ Tarnów - 33-100 Tarnów, ul.Dąbrowskiego 8, tel. 14 626-11-06, 14 626 24 23

Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.