Harmonogram przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, organizowanych przez ANR OT Rzeszów w miesiącu styczniu
Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.
Lp Data i
godzina
rozpoczęcia
przetargu
Miejsce
przeprowadzenia
przetargu
nazwa
jednostki
Położenie
nieruchomości
(województwo/powiat/
gmina/obreb/
numery działek
Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)
Rodzaj
przetargu
Rodzaj
i charakter
nieruchomości
Atrybut
nieruchomości
Powierzchnia Cena
wywoławcza
nieruchomości
(w zł)/czynsz
wywoławczy
dzierżawny
(w dt)
ogólna
(w ha)
w tym
UR
(w ha)
107.01.2016 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Nowa Wieś Szlachecka (6)/ 1345, 1230, 1348, 983, 1277, 987, 994, 996 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 1,8100 1,5500 11,10
214.01.2016 11:00 OT Rzeszów -LP podkarpackie/ m. rzeszowski/ m. Rzeszów/ Przybyszówka (222)/ 5934/81 + udziały w drogach: 1/3 w 5934/82 i 1/5 w 5937/34 - pow. nieruch. podana dla dz. 5934/81, bez pow. udziałów w drogach sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana "m.p.z.p. -przemysł, sklady magazyny, usługi komerc., obiekty handl. powyżej 2000 m2 - specjalna strefa ekonomiczna"" Rzeszów-Dworzysko"", cena obniżona o 50%" 2,7943 2,7943 3 018 530,00
314.01.2016 11:00 OT Rzeszów -LP podkarpackie/ m. rzeszowski/ m. Rzeszów/ Przybyszówka (222)/ 5934/83 + udziały w drogach: 1/3 w 5934/82 i 1/5 w 5937/34 - pow. nieruch. podana dla dz. 5934/83, bez pow. udziałów w drogach sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana "m.p.z.p. -przemysł, sklady magazyny, usługi komerc., obiekty handl. powyżej 2000 m2 - specjalna strefa ekonomiczna"" Rzeszów-Dworzysko"", cena obniżona o 50%" 2,0000 2,0000 2 187 504,00
414.01.2016 11:00 OT Rzeszów -LP podkarpackie/ m. rzeszowski/ m. Rzeszów/ Przybyszówka (222)/ 5937/32 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana "m.p.z.p. -przemysł, sklady magazyny, usługi komerc., obiekty handl. powyżej 2000 m2 - specjalna strefa ekonomiczna"" Rzeszów-Dworzysko"", cena obniżona o 50%" 1,3869 1,3869 1 451 155,00
514.01.2016 11:00 OT Rzeszów -LP podkarpackie/ m. rzeszowski/ m. Rzeszów/ Przybyszówka (222)/ 5937/33 + udział w drodze: 1/5 w 5937/34 - pow. nieruch. podana dla dz. 5937/33, bez pow. udziału w drodze sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana "m.p.z.p. -przemysł, sklady magazyny, usługi komerc., obiekty handl. powyżej 2000 m2 - specjalna strefa ekonomiczna"" Rzeszów-Dworzysko"", cena obniżona o 50%" 1,3850 1,3850 1 475 496,00
615.01.2016 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Łagów (5)/ 591 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd drogami gruntowymi, tereny intensyfikacji działalności usługowej i przemysłowej, w terenach zieleni izolacyjnej, częściowo powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych 0,8828 0,8828 102 000,00
715.01.2016 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Oksa/ Rzeszówek (0008)/ udział w dz. 4/57, 4/19, 4/36, 4/40 sprzedaż ustny nieograniczony nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny o pow. 26,64 m i 3 komórki położone w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 0,0592 0,0000 11 570,00
820.01.2016 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Tryńcza/ Głogowiec (1)/ 700 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,4500 0,4500 2,50
920.01.2016 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Jodłówka (2)/ 312/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,1970 0,1970 1,20
1020.01.2016 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Wielka (6)/ 1309 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,2300 0,2300 1,60
1120.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Sietesz (12)/ 3304, 3305 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,3400 0,3400 1,80
1220.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Sietesz (12)/ 3310 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,1700 0,1700 1,00
1320.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Sietesz (12)/ 3342 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,2600 0,2600 1,40
1420.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Sietesz (12)/ 3357 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,1800 0,1800 1,10
1520.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Sietesz (12)/ 3380 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,2000 0,2000 1,20
1620.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Sietesz (12)/ 3494 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,4500 0,4500 2,40
1720.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Sietesz (12)/ 3588, 3590/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,7000 0,7000 3,30
1820.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Sietesz (12)/ 3612, 3613, 3614, 3619, 3620, 3621 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 1,6000 1,6000 8,30
1920.01.2016 11.20 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Munina (6)/ 1994 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,8514 0,8514 4,80
2020.01.2016 11.40 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Ostrów (11)/ 805, 806 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,6100 0,6100 4,60
2120.01.2016 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Korczowa (6)/ 856/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,1000 0,1000 0,20
2220.01.2016 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 192/11, 192/12, 192/25, 192/26, 192/40 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 8,3327 8,3327 15,50
2320.01.2016 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 192/41 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 5,8495 5,8495 5,20
2420.01.2016 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 192/42, 192/43, 193/10 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 10,7379 10,7379 7,90
2520.01.2016 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 195/7 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,6400 0,6400 0,40
2620.01.2016 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 205/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 7,6300 7,6300 30,30
2720.01.2016 12:00 OT Rzeszów -KH "podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ obr. Basznia Dolna (0002) dz. nr 1336/2, 1336/3, 1336/4; obr. Basznia Górna (0003) dz. nr 977/5, 977/7, 977/8; obr. Borowa Góra (0004) dz. nr 40/2, 40/3, 107/12, 120/3, 120/4, 198/2, 198/3 " dzierżawa ofertowy nieograniczony rolna niezabudowana nieruchomość przeznaczona pod lokalizację elektrowni wiatrowych, wysokośc czynszu za użytkowanie gruntu obniżona o 20% 16,2322 16,2322 16 200,00 zł (za użytki rolne) oraz 507 600,00 zł (za użytkowanie gruntów zabudowanych 6 siłowniami wiatrowymi)
2820.01.2016 13.10 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 192/15, 192/16, 192/17, 192/18, 192/19, 192/20, 192/21, 192/22, 192/23, 192/24 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 1 sezon wegetacyjny 3,4871 3,4871 8,10
2920.01.2016 13.10 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 192/28, 192/29, 192/30 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 1 sezon wegetacyjny 2,9775 2,9775 3,70
3020.01.2016 13.10 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 192/32, 192/33, 192/34, 192/37, 192/38, 193/8 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 1 sezon wegetacyjny 4,9438 4,9438 2,90
3120.01.2016 13.10 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Młyny (9)/ 193/6 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 1 sezon wegetacyjny 1,0176 1,0176 2,90
3220.01.2016 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Płucki (11)/ 246/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana dojazd drogami asfaltowymi relacji Łagów - Płucki, teren przeznaczony w części na drogę powiatową klasy lokalnej, w części drogę krajową klasy ekspresowej, pozostała część tereny rolnicze, okres dzierżawy 5 lat 1,0412 1,0412 4,00
3320.01.2016 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Wola Łagowska (17)/ 175/8 dzierżawa ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana położona w terenach rolnych i częściowo w terenach zabudowy zagrodowej, okres dzierżawy 3 lata 1,6447 1,6447 3,50
3420.01.2016 09:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ sanocki/ Besko/ Besko (01)/ 3445 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa osadnictwa - budown. mieszk.-usługowe 0,3909 0,3909 24 720,00
3520.01.2016 09:45 SZGZ Krosno podkarpackie/ bieszczadzki/ Czarna/ Olchowiec (17)/ 185 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny preferowane do zabudowy i tursytyczne, cena obniżona o 20% 0,5005 0,5005 236 000,00
3620.01.2016 10:00 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (08)/ 789 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej, cena obniżona o 40% 0,0400 0,0400 2 650,00
3720.01.2016 10:15 SZGZ Krosno podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Jedlicze (01)/ 2139 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa osadnictwa - budown. mieszk.-usługowe 0,6671 0,6671 41 380,00
3820.01.2016 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2020 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej 0,1400 0,1400 4 900,00
3920.01.2016 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2230, 2325 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej 0,1300 0,1300 4 380,00
4020.01.2016 10:30 SZGZ Krosno podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2326, 2327, 2344/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej 0,1700 0,1700 5 870,00
4121.01.2016 11:00 OT Rzeszów -TK podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Bykowce (181705_2 0001)/ 217/68 dzierżawa ustny nieograniczony zabytkowa zabudowana zabudowana budynkiem pałacu (dworu), dzierżawa na 6 lat, czynsz dzierżawny obniżony o 20% 2,6792 2,5782 36,00
4222.01.2016 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Bessów (2)/ 150/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej 0,4300 0,4300 33 200,00
4322.01.2016 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Bessów (2)/ 478/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej 0,1600 0,1600 10 800,00
4422.01.2016 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Bessów (2)/ 483 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej 0,3700 0,3700 20 300,00
4522.01.2016 09:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Wola Osowa (32)/ 702/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 5 lat 2,7500 2,7500 3,00
4622.01.2016 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Brzesko/ Mokrzyska Bucze (4)/ 143/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zainwestowania kubaturowego, cena obniżona o 20% 0,0700 0,0700 5 360,00
4722.01.2016 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Brzesko/ Poręba Spytkowska (6)/ 1792/5 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa zainwestowania kubaturowego 0,0900 0,0900 46 800,00
4822.01.2016 10:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Cmielów/ Ruda Kościelna (15)/ 406, 407, 408 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 5 lat 4,8700 4,8700 11,50
4922.01.2016 11:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Kunów/ Prawęcin (14)/ 483, 484 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 5 lat 2,1004 2,1004 13,20
5022.01.2016 12:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Kunów/ Nietulisko Duże (12)/ 701, 726, 741, 743, 744/2, 749, 750/1, 757, 761/1, 761/2, 762, 764, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 884, 885/1, 885/2, 908, 940, 942, 943, 959, 961, 962, 975/2, 999/1, 999/2, 1373 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 5 lat 6,9300 6,9200 22,50
5122.01.2016 13:00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ ostrowiecki/ Kunów/ Prawęcin (14)/ 427, 467, 476, 478, 491, 496, 702, 958, 1034, 1035, 1040, 1042 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 5 lat 3,3868 3,3868 20,00
5222.01.2016 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Drwinia/ Drwinia (2)/ 1915/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy jednorodzinnej 0,2500 0,2500 23 500,00
5322.01.2016 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Tarnów/ Wola Rzędzińska (11)/ 1041/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2017 r. 0,5500 0,5500 2,40
5422.01.2016 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Tarnów/ Wola Rzędzińska (11)/ 1041/5 dzierżawa ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszary produkcyjne, dzierżawa do 31.10.2017 r. 2,0800 2,0800 20,80
5522.01.2016 10:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Gromnik/ Chojnik (3)/ 439/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej 0,3700 0,3700 59 400,00
5622.01.2016 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Wojnicz/ Grabno (3)/ 446/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy usługowej 0,1400 0,1400 8 200,00
5722.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Radłów/ Radłów (7)/ 822 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana zabudowana budynkiem starego spichlerza Pz-700 m2 0,0700 0,0000 223 230,00
5822.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Tarnów/ Wola Rzędzińska (11)/ 673 -udz.3/8 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej 0,0800 0,0800 3 700,00
5922.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Tarnów/ Wola Rzędzińska (11)/ 675 -udz.3/8 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej 0,1100 0,1100 4 100,00
6022.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Tarnów/ Wola Rzędzińska (11)/ 940 -udz.3/8 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszary produkcyjne 0,4500 0,4500 6 700,00
6122.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Tarnów/ Wola Rzędzińska (11)/ 966 -udz.3/8 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszary produkcyjne 0,1400 0,1400 2 200,00
6222.01.2016 12:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Tarnów/ Wola Rzędzińska (11)/ 1794/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, cena obniżona 40% 0,2200 0,2200 24 840,00
6322.01.2016 13:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ M. Tarnów/ obr. 003/ 194/16 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne niskiej intensywności 0,1187 0,0974 115 600,00
6422.01.2016 13:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ M. Tarnów/ obr. 003/ 194/26 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne niskiej intensywności 0,3711 0,2873 360 000,00
6526.01.2016 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ M.Rzeszów/ Rzeszów - Przybyszówka II (222)/ 5943 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2017r. 7,5097 7,5097 52,10
6626.01.2016 09:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Boguchwała/ Niechobrz (5)/ 1112 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,6000 0,6000 4,60
6726.01.2016 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Boguchwała/ Wola Zgłobieńska (8)/ 1025 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2017r. 6,1600 6,1600 33,70
6826.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1329 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,6000 0,6000 1,00
6926.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1543/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,5738 0,5738 1,30
7026.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1599/1, 1599/2 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,9900 0,9900 1,30
7126.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1609/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,1600 0,1600 0,40
7226.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1611/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,1100 0,1100 0,30
7326.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1614/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,2400 0,2400 0,50
7426.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1620, 1624 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,7900 0,7900 1,40
7526.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1668 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,9600 0,9600 2,20
7626.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1724/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,4900 0,4900 1,40
7726.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1843, 1844 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,4000 0,4000 0,70
7826.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1850 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,2600 0,2600 0,50
7926.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1869, 1870 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,4300 0,4300 0,80
8026.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1873 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,2200 0,2200 0,40
8126.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1876 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,2600 0,2600 0,50
8226.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1923, 1924 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,9300 0,9300 0,80
8326.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1946 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,4600 0,4600 1,50
8426.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1950/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,5000 0,5000 1,20
8526.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2019/2, 2020, 2021 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,5800 0,5800 0,50
8626.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2033, 2034 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,6600 0,6600 0,60
8726.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2037 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,1500 0,1500 0,30
8826.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2041, 2042 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,4100 0,4100 0,50
8926.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2057/1, 2059/1 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 1,0200 1,0200 1,40
9026.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2058, 2060 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 1,0400 1,0400 1,00
9126.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2122, 2140 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 1,3100 1,3100 2,30
9226.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2157/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,5900 0,5900 0,90
9326.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2163/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 1,1700 1,1700 1,70
9426.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2165/1, 2166/1 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,2700 0,2700 0,50
9526.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2681, 2683 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,8100 0,8100 1,30
9626.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2956, 2958 (kompleks) dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,8300 0,8300 1,90
9726.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 2964 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,7700 0,7700 1,00
9826.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 3113 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,6900 0,6900 1,00
9926.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 3145 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,4600 0,4600 0,80
10026.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 3423/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,7800 0,7800 1,60
10126.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 3566 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,4200 0,4200 0,50
10226.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 3676 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,2200 0,2200 0,30
10326.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 3677 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,3000 0,3000 0,40
10426.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 796 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,4800 0,4800 1,10
10526.01.2016 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 878 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,5800 0,5800 1,00
10626.01.2016 10:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Dynów/ Bachórz/ (1)/ 2120/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.10.2018r. 0,1700 0,1700 1,10
10726.01.2016 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 28/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP nierolna, cena obniżona o 40% 0,8239 0,8239 51 252,00
10826.01.2016 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Sękowa/ Sękowa (12)/ 28/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w SUiKZP nierolna, cena obniżona o 40% 0,7253 0,7253 45 138,00
10926.01.2016 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Bobowa/ Siedliska (5)/ 801/36 -udz.1/12 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana zabudowana bud. garażu, mieszkaniowo - usługowa, cena obniżona o 40% 0,0300 0,0300 2 816,00
11026.01.2016 08:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Nowa Wieś Szlachecka (6)/ 2037, 2042, 2044 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,5900 0,5900 2,70
11126.01.2016 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Wołowice (11)/ 1052/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,2200 0,2200 1,50
11226.01.2016 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Wołowice (11)/ 258/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,5300 0,5300 1,50
11326.01.2016 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Wołowice (11)/ 340 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,4500 0,4500 3,50
11426.01.2016 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Wołowice (11)/ 446 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 1,4800 0,9900 9,00
11526.01.2016 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Wołowice (11)/ 858/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,5900 0,5900 4,00
11626.01.2016 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Wołowice (11)/ 962/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,8900 0,8300 6,00
11726.01.2016 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Lipinki/ Lipinki (3)/ 439/6 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodz., cena obniżona 20% 0,2800 0,2800 45 328,00
11826.01.2016 10:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Czułówek (2)/ 19, 18/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 1,6100 1,6100 16,50
11926.01.2016 10:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Czułówek (2)/ 289/2, 286 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,9900 0,8800 8,00
12026.01.2016 10:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Czułówek (2)/ 301 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,6300 0,6300 6,50
12126.01.2016 10:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Czułówek (2)/ 334 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,7400 0,7400 9,00
12226.01.2016 10:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Czułówek (2)/ 361 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,1000 0,1000 1,00
12326.01.2016 10:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Czułówek (2)/ 400, 404 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,1300 0,1300 1,00
12426.01.2016 10:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Czernichów/ Czułówek (2)/ 505 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2021 roku 0,1900 0,1900 1,50
12526.01.2016 10:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Jabłonka/ Zubrzyca Dolna (6)/ 1819/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,0166 0,0092 3 250,00
12626.01.2016 10:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Jabłonka/ Zubrzyca Dolna (6)/ 1820/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,0373 0,0158 7 100,00
12726.01.2016 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Łapsze Niżne/ Niedzica (7)/ 2028/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,0248 0,0248 2 780,00
12826.01.2016 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Łapsze Niżne/ Niedzica (7)/ 2028/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,0069 0,0069 1 380,00
12926.01.2016 11:30 SZGZ Kraków małopolskie/ olkuski/ Wolbrom/ Poręba Dzierżna (18)/ 259/7 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 30.11.2020 roku 1,3709 1,2274 8,30
13026.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,2086 0,2086 17 810,00
13126.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/10 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,1588 0,1588 24 020,00
13226.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,1247 0,1247 18 910,00
13326.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,1464 0,1464 22 160,00
13426.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/4 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,1221 0,1221 18 520,00
13526.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/5 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,1245 0,1245 18 880,00
13626.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/6 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,1194 0,1194 18 120,00
13726.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/7 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,1208 0,1208 18 330,00
13826.01.2016 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ gorlicki/ Uście Gorlickie/ Zdynia (20)/ 313/9 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren budownictwa mieszkaniowego i usług 0,1703 0,1703 25 740,00
13926.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1325/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1300 0,1300 10 368,00
14026.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1326/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1000 0,1000 8 000,00
14126.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1327/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1200 0,1200 9 568,00
14226.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1319/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,2600 0,2600 20 576,00
14326.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1320/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1200 0,1200 9 568,00
14426.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1321/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,2000 0,0000 15 872,00
14526.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1322/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1100 0,0000 8 800,00
14626.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1323/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1000 0,1000 8 320,00
14726.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1324/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1200 0,1200 9 568,00
14826.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1328 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1200 0,1200 8 672,00
14926.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1329 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,2700 0,2700 23 072,00
15026.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1330 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1200 0,1200 8 672,00
15126.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1331 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1200 0,1200 8 672,00
15226.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1332 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1400 0,1400 10 112,00
15326.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1374/8 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,1200 0,1200 6 848,00
15426.01.2016 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1027/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszar zabud. mieszkaniowej wymagającej zorganizowanej działalności inwestycyjnej, cena obniżona o 40% 0,4600 0,4600 9 120,00
15527.01.2016 10:00 OT Rzeszów - KJ małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (09)/ 2551/10 + udział 1/11 w dz. 2551/14 sprzedaż ustny nieograniczony inwestycyjna niezabudowana poł. w terenach produkcyjno - usługowych, przy weźle autostradowym Szarów, cena obniżona o 50% 1,4137 1,4137 442 285,00
15627.01.2016 10:00 OT Rzeszów - KJ małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (09)/ 2551/11 + udział 1/11 w dz. 2551/14 sprzedaż ustny nieograniczony inwestycyjna niezabudowana poł. w terenach produkcyjno - usługowych, przy weźle autostradowym Szarów, cena obniżona o 50% 1,4955 1,4955 464 585,00
15727.01.2016 10:00 OT Rzeszów - KJ małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (09)/ 2551/12 + udział 1/11 w dz. 2551/14 sprzedaż ustny nieograniczony inwestycyjna niezabudowana poł. w terenach produkcyjno - usługowych, przy weźle autostradowym Szarów, cena obniżona o 50% 1,4859 1,4859 461 600,00
15827.01.2016 10:00 OT Rzeszów - KJ małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (09)/ 2551/13 + udział 1/11 w dz. 2551/14 sprzedaż ustny nieograniczony inwestycyjna niezabudowana poł. w terenach produkcyjno - usługowych, przy weźle autostradowym Szarów, cena obniżona o 50% 1,5379 1,5379 477 750,00
15927.01.2016 10:00 OT Rzeszów - KJ małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (09)/ 2551/18 sprzedaż ustny nieograniczony inwestycyjna niezabudowana poł. w terenach produkcyjno - usługowych, przy weźle autostradowym Szarów, cena obniżona o 50% 2,2173 2,2173 688 720,00
16027.01.2016 10:00 OT Rzeszów - KJ małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (09)/ 2551/7 + udział 1/11 w dz. 2551/14 sprzedaż ustny nieograniczony inwestycyjna niezabudowana poł. w terenach produkcyjno - usługowych, przy weźle autostradowym Szarów, cena obniżona o 50% 1,7531 1,7531 544 585,00
16127.01.2016 10:00 OT Rzeszów - KJ małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (09)/ 2551/8 + udział 1/11 w dz. 2551/14 sprzedaż ustny nieograniczony inwestycyjna niezabudowana poł. w terenach produkcyjno - usługowych, przy weźle autostradowym Szarów, cena obniżona o 50% 1,3114 1,3114 407 405,00
16227.01.2016 10:00 OT Rzeszów - KJ małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (09)/ 2551/9 + udział 1/11 w dz. 2551/14 sprzedaż ustny nieograniczony inwestycyjna niezabudowana poł. w terenach produkcyjno - usługowych, przy weźle autostradowym Szarów, cena obniżona o 50% 1,3445 1,3445 417 685,00
16327.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Las (1)/ 238 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2878 0,2878 2,20
16427.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Las (1)/ 733 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2746 0,2746 1,80
16527.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Las (1)/ 872 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,4039 0,4039 1,00
16627.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Piotrowice (2)/ 1466/5 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,3590 0,3590 2,70
16727.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Piotrowice (2)/ 1728/23 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1217 0,1217 1,90
16827.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Piotrowice (2)/ 1731/24 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2210 0,2210 1,00
16927.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Piotrowice (2)/ 2318/16 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,0955 0,0955 1,00
17027.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Piotrowice (2)/ 612/5, 611/5 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,5867 0,5867 3,20
17127.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Piotrowice (2)/ 922/11 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1735 0,1735 1,10
17227.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 1240, 1242 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,3196 0,3196 2,00
17327.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 1394 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1660 0,1660 1,00
17427.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 1418 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2977 0,2977 1,00
17527.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 1610 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,4242 0,4242 3,20
17627.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 1862 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1782 0,1782 1,10
17727.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2109/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1881 0,1881 1,10
17827.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2120 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1373 0,1373 1,00
17927.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2229/3, 2229/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,3449 0,3449 2,30
18027.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2364/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 1,2134 1,1633 3,20
18127.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2376 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,0576 0,0576 1,00
18227.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2426 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 1,0505 1,0505 3,10
18327.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2510 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1722 0,1722 1,00
18427.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2536 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1015 0,1015 1,00
18527.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2612 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2114 0,2114 1,40
18627.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2697 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1800 0,1800 1,10
18727.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 288 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1683 0,1683 1,00
18827.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 2894 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2362 0,2362 1,60
18927.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 295 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1528 0,1528 1,00
19027.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 317 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1018 0,1018 1,00
19127.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 3360 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2713 0,2713 1,90
19227.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 566 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2954 0,2954 1,00
19327.01.2016 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Przeciszów/ Przeciszów (3)/ 687 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2954 0,2954 1,00
19427.01.2016 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Łowiczki (4)/ 2845/20, 2845/30 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,5102 0,5102 13,30
19527.01.2016 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Palczowice (5)/ 184/5, 222/6, 184/4, 218/1, 221/2, 219/8, 218/4, 224/2, 222/5 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 1,8575 1,8575 4,90
19627.01.2016 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Smolice (8)/ 224/5 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,4448 0,4448 2,80
19727.01.2016 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Smolice (8)/ 294/12 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,3029 0,3029 1,90
19827.01.2016 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Smolice (8)/ 564/18 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2311 0,2311 1,50
19927.01.2016 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Smolice (8)/ 597/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2914 0,2914 2,00
20027.01.2016 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Smolice (8)/ 616/124 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1970 0,1970 1,30
20127.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Brzezinka (3)/ 2072/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,3308 0,3308 2,00
20227.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Brzezinka (3)/ 2377/1, 2377/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,5394 0,5393 3,50
20327.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Brzezinka (3)/ 2388 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,5732 0,5732 3,50
20427.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Brzezinka (3)/ 775 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,5135 0,5135 3,00
20527.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Dwory II (4)/ 297/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1942 0,1942 1,00
20627.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Dwory II (4)/ 302/2, 299/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2091 0,2091 1,00
20727.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Grojec (5)/ 2065/1, 2065/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,5408 0,5388 3,00
20827.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Grojec (5)/ 505/4, 505/6, 505/5, 515/1, 517/1, 505/7 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 1,9190 1,9190 12,00
20927.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Pławy (9)/ 154/30 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,0626 0,0626 1,00
21027.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Pławy (9)/ 272 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2313 0,2313 1,00
21127.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Pławy (9)/ 290/1, 289/1, 287/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1520 0,1520 1,00
21227.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Pławy (9)/ 66, 68, 67 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,4182 0,4182 1,30
21327.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Pławy (9)/ 88/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,0829 0,0829 1,00
21427.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Włosienica (13)/ 594/6 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,1385 0,1385 1,00
21527.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Włosienica (13)/ 634/9, 634/11 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,4527 0,4527 2,50
21627.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Włosienica (13)/ 721/1, 721/4, 722/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 1,4847 1,4847 9,50
21727.01.2016 12:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Oświęcim/ Włosienica (13)/ 923/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa zawarta będzie do 31.12.2018 roku 0,2783 0,2783 1,80
21829.01.2016 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Zarzecze/ Pełnatycze (4)/ 319 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,2283 0,2283 1,30
21929.01.2016 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Kańczuga Miasto (15)/ 420 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0,2622 0,2622 1,70
22029.01.2016 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ miechowski/ Racławice/ Dosłońce (0001)/ 121/4 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa do 31.12.2016 r. 0,277 0,277 1,60
22129.01.2016 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Przemyśl Miasto/ Obręb Nr 201/193 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,1118 0,1118 1,20
22229.01.2016 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Przemyśl Miasto/ Obręb Nr 201/ 335 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,7057 0,7057 4,40
22329.01.2016 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Przemyśl/ Łuczyce (7)/ 357/1, 358/1, 358/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 1,1000 1,1000 4,40
22429.01.2016 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Przemyśl/ Krówniki (4)/ 230/5 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 1,7900 1,7900 8,40
22529.01.2016 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Duńkowice (4)/ 335/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,2000 0,2000 1,20
22629.01.2016 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Korzenica (4)/ 211 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 1,5300 1,5300 2,40
22729.01.2016 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Korzenica (4)/ 52 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 1,0100 1,0100 4,10
22829.01.2016 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Munina (6)/ 2455/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,1402 0,1402 1,40
22929.01.2016 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Munina (6)/ 2555 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,3893 0,3893 3,70
23029.01.2016 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Munina (6)/ 2561 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,4484 0,4484 4,30
23129.01.2016 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Munina (6)/ 402 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,3259 0,3259 2,60
23229.01.2016 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Munina (6)/ 358 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 1,1782 1,1782 9,30
23329.01.2016 14.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Wola Buchowska (11)/ 280/1, 280/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 2,5100 2,5100 1,00
23429.01.2016 14.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Rokietnica/ Czelatyce (1)/ 1005 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 3 sezony wegetacyjne 0,2145 0,2145 1,02
23529.01.2016 15.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Adamówka/ Dobcza (3)/ 212/1, 213/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna zabudowana zabudowana budynkiem byłego hotelu robotniczego 0,2700 0,2700 25 200,00
miejsca przetargów:
1. OT Rzeszów - 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 7, tel. 17 853-78-00
2. SZGZ Kielce - 25-518 Kielce, ul. Warszawska 29, tel. 41 344-22-04, 17 853-78-05
3. SZGZ Krosno - 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 467-60-55, 17 853-78-02
4. SZGZ Przemyśl - 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 7, tel. 16 670-82-66, 17 853-78-03
5. SZGZ Trzebownisko - 36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 616A/10, tel. 17 852-92-94, 17 853-78-01
6. SZGZ Kraków - 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, tel. 12 421-40-33, 17 853-78-07
7. SZGZ Opatów - 27-500 Opatów, pl. Obrońców Pokoju 21, tel. 15 869-14-04
8. SZGZ Lubaczów - 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45, tel. 16 622-48-68
9. SZGZ Tarnów - 33-100 Tarnów, ul.Dąbrowskiego 8, tel. 14 626-11-06, 14 626 24 23

Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.