Harmonogram przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, organizowanych przez ANR OT Rzeszów w miesiącu grudzień
Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.
Lp Data i
godzina
rozpoczęcia
przetargu
Miejsce
przeprowadzenia
przetargu
nazwa
jednostki
Położenie
nieruchomości
(województwo/powiat/
gmina/obreb/
numery działek
Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)
Rodzaj
przetargu
Rodzaj
i charakter
nieruchomości
Atrybut
nieruchomości
Powierzchnia Cena
wywoławcza
nieruchomości
(w zł)/czynsz
wywoławczy
dzierżawny
(w dt)
ogólna
(w ha)
w tym
UR
(w ha)
105.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Huta (6)/ 317/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana poł. częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z usługami podstawowymi, cena obniżona o 20% 0.0300 0.0300 1 400.00
205.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Filipy (1)/ 86/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3000 0.3000 3 200.00
305.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 444 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 3 520.00
405.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 445 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 500.00
505.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 464 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 1 050.00
605.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 465 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 290.00
705.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 468 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 960.00
805.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 469 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 300.00
905.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 504/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolesień, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 2 640.00
1005.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 210 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną 0.3800 0.3800 4 870.00
1105.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 297 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną 0.3400 0.3400 4 370.00
1205.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 298 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną 0.3000 0.3000 3 870.00
1305.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 433/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cz. teren zabud. mieszkaniowej zagrodowej, cz. ekosystemy dolin rzecznych, dojazd drogą asfaltową 0.2100 0.2100 2 900.00
1405.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 434/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cz. teren zabud. mieszkaniowej zagrodowej, cz. ekosystemy dolin rzecznych, dojazd drogą asfaltową 0.1500 0.1500 2 150.00
1505.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 484/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojaz drogą polną, częściowo zadrzewiona brzozą i olchą 0.2700 0.2700 4 280.00
1605.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoska (24)/ 354 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 0.0700 0.0700 980.00
1705.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoska (24)/ 826 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 0.1300 0.1300 1 750.00
1805.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoska (24)/ 828 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 0.0600 0.0600 880.00
1905.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1403 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.3400 0.3400 4 010.00
2005.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 2057 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań, dojazd drogą gruntową 0.2990 0.2990 2 900.00
2105.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ starachowicki/ Pawłów/ Szeligi (27)/ 320 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 0.7900 0.7900 12 100.00
2205.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ starachowicki/ Pawłów/ Szeligi (27)/ 322 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 1.3600 1.3600 18 790.00
2305.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Jędrzejów/ Podchojny (23)/ 1159 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytkowana rolniczo, dzierżawa na 5 lat 0.4300 0.4300 2.00
2405.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Modliszewice (21)/ 5875/18 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytkowana rolniczo, dzierżawa na 5 lat 1.9840 1.9840 10.00
2505.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Modliszewice (21)/ 5876/56 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytkowana rolniczo, dzierżawa na 5 lat 1.3562 1.3562 6.00
2608.12.2014 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (5)/ 1565 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.4900 0.4900 2.40
2708.12.2014 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (5)/ 1571/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.2800 0.2800 1.00
2808.12.2014 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (5)/ 1571/5 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.5900 0.5900 2.50
2908.12.2014 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (5)/ 1747 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.2800 0.2500 1.00
3008.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Gruszka (4)/ 806 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, odległość od zabudowy ok. 100 m, cena obniżona o 20% 0.3100 0.3100 3 600.00
3108.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Gruszka (4)/ 807 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą utwardzoną, odległość od zabudowy ok. 100 m, cena obniżona o 20% 0.0660 0.0660 770.00
3208.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Zachełmie (11)/ 299/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz częściowo w terenach łąk i dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.0804 0.0804 6 110.00
3308.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Zachełmie (11)/ 299/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obniżona o 20% 0.0257 0.0257 2 280.00
3408.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Chrzanów/ Płaza (3)/ 2600, 2599 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3024 0.3024 5 900.00
3508.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Sworzyce (44)/ 339 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana położona w terenie o funkcji mieszkaniowje jednorodzinnej i zagrodowej oraz w terenie rolnym, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem stodoły, cena obniżona o 20% 0.4300 0.4300 19 120.00
3608.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 3366 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 1 470.00
3708.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 3368 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0800 0.0800 840.00
3808.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 3371 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 490.00
3908.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4629 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0900 0.0900 2 220.00
4008.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4663 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 720.00
4108.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4672 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.1700 0.1700 1 920.00
4208.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4802 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.3400 0.3400 3 540.00
4308.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4804 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0800 0.0800 920.00
4408.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4810 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 610.00
4508.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4821 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.1500 0.1500 1 620.00
4608.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4839 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0800 0.0800 920.00
4708.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4965 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.1100 0.1100 3 420.00
4808.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 7379 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 680.00
4908.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Skowronno Górne (29)/ 192 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana rolna niezabudowana, teren zieleni łąkowej, cena została obniżona o 20% 0.3200 0.3200 3 630.00
5008.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Brzeście (05)/ 1497 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, cena obniżona o 20% 0.5700 0.5700 6 340.00
5108.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Chruścice (9)/ 155/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, cena obniżona o 40% 0.5800 0.5800 4 840.00
5208.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Chruścice (9)/ 374 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, cena obniżona o 40% 0.5300 0.5300 4 410.00
5308.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Chruścice (9)/ 691/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, cena obniżona o 40% 0.0200 0.0200 250.00
5408.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1131 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.2500 0.2500 1 260.00
5508.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1144 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.4600 0.4600 2 260.00
5608.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1147 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.4800 0.4800 2 360.00
5708.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1173 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.0500 0.0500 320.00
5808.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1334 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.1600 0.1600 1 590.00
5908.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 292 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0500 0.0500 660.00
6008.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 446 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0200 0.0200 350.00
6108.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 455 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0300 0.0300 390.00
6208.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 459 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0100 0.0100 240.00
6308.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 484 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0200 0.0200 350.00
6408.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 491 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0400 0.0400 480.00
6508.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 495 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0200 0.0200 320.00
6608.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Brzeście (5)/ 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren upraw polowych, w pobliżu zabudowań, cena obniżona o 40% 0.5300 0.5300 4 530.00
6708.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Zbelutka Nowa (8)/ 387/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona na zapleczu starego siedliska, dojazd drogą gruntową nieużytkowaną 0.8300 0.8300 19 580.00
6808.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Zbelutka Nowa (8)/ 464 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana graniczy z ciekiem wodnym i drogą asfaltową, ok. 500 m od zwartej zabudowy 0.1900 0.1900 8 430.00
6909.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Sworzyce (44)/ 195 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część położona w terenach o funkcji mieszkaniowej, cena obniżona o 40% 0.4400 0.4400 5 890.00
7009.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Bedlenko (3)/ 607/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren przewidziany do zalesień, cena obniżona o 40% 0.3000 0.3000 2 430.00
7109.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Bedlenko (3)/ 608/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren przewidziany do zalesień, cena obniżona o 40% 0.2600 0.2600 2 250.00
7209.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wąsosz (46)/ 204 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część przewidziana pod funkcje mieszkaniowe, część tereny rolne i obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.1100 0.1100 1 170.00
7309.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Łagów (5)/ 88/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana przylega do drogi krajowej nr 74, obszar działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej, cena obniżona o 40% 2.9358 2.9358 235 080.00
7409.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Łagów (5)/ 88/5 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana przylega do drogi krajowej nr 74, obszar działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej, cena obniżona o 40% 4.4703 4.4703 293 110.00
7509.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Kaniów (9)/ 321/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy pensjonatowej, rekreacyjnej i jednorodzinnej, cena obniżona o 40% 1.4900 1.4900 91 100.00
7609.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Stary Sokołów (43)/ 411/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przewidziane do zalesienia, cena obniżona o 50% 0.0200 0.0200 650.00
7709.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 909 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.0800 0.0800 570.00
7809.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 911 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.0033 0.0033 85.00
7909.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 912 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.3900 0.3900 2 700.00
8009.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 913 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.2100 0.2100 1 430.00
8109.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 980 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.0700 0.0700 520.00
8209.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 981 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.2900 0.2900 2 020.00
8309.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 982 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.1300 0.1300 910.00
8409.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Młodzawy Duże (20)/ 23/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 50% 0.3000 0.3000 2 180.00
8510.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Michałów/ Kołków (5)/ 278 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.5500 0.5500 3 860.00
8610.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Michałów/ Kołków (5)/ 286 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.5600 0.5600 4 260.00
8710.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Dąbie (05)/ 123/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, od zachodu ograniczona rowem 0.3700 0.3700 4 040.00
8810.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Dąbie (05)/ 13 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, od północy i południa ograniczona rowem 0.8300 0.7600 7 070.00
8910.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Dąbie (05)/ 82 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana kształt zbliżony do kwadratu, teren płaski, 0.8000 0.8000 8 650.00
9010.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Dąbie (05)/ 95/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, otoczona działkami leśnymi i łakami 0.3600 0.3600 14 650.00
9110.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 606/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana południowo-zachodnia część miejscowości, teren płaski 0.3900 0.3900 4 750.00
9210.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Pacanów/ Podwale (15)/ 25 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana kształt regularny, teren równinny, cena obniżona o 40% 0.5300 0.5200 3 980.00
9310.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Pacanów/ Podwale (15)/ 71 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana kształt regularny, teren równinny, cena obniżona o 40% 0.7500 0.7500 5 860.00
9410.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Zaborze (0029)/ 394 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana południowa część działki zadrzewiona samosiewem olszy, cena obniżona 40% 0.6900 0.6900 4 990.00
9510.12.2014 11:00 OT Rzeszów - JG świętokrzyskie/ sandomierski/ Łoniów/ Łoniów (13)/ 210/76 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej, cena obniżona o 20% 0.4185 0.4185 62 640.00
9610.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Wełecz (040)/ 105/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, graniczy z droga asfaltowa 0.2800 0.2800 3 190.00
9710.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Zbludowice (043)/ 174/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5977 0.5894 7 270.00
9810.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Zbludowice (043)/ 312 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana centralna część miejscowości, teren działki płaski 0.5300 0.5300 6 800.00
9910.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Zbludowice (043)/ 662 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana centralna część miejscowości, teren działki płaski 0.3438 0.3438 4 210.00
10010.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Kluczewsko/ Stanowiska (022)/ 147/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, po przeciwnej stronie drogi - zabudowa zagrodowa 0.4000 0.3900 4 900.00
10110.12.2014 12:00 OT Rzeszów - JG świętokrzyskie/ kazimierski/ Skalbmierz/ Drożejowice (5)/ 442/56 sprzedaż ustny nieograniczony rolna zabudowana nieruchomość obejmująca część gospodarstwa i park zabytkowy 5.1929 5.1929 302 600.00
10210.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 345/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się w zabudowanej części miejscowosci 0.2000 0.2000 5 380.00
10310.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 840/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się we wschodniej części miejscowości, teren działki płaski 0.4100 0.4000 4 380.00
10410.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 840/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się we wschodniej części miejscowości, teren działki płaski 0.4300 0.4200 4 370.00
10510.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 841/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się we wschodniej części miejscowości, teren działki płaski 0.4800 0.4700 5 110.00
10610.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 841/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się we wschodniej części miejscowości, teren działki płaski 0.3600 0.3500 3 680.00
10710.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Kąty Nowe (012)/ 146 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana odległość od zabudowań ok.. 200 m, część zakrzaczona 0.3200 0.3200 3 290.00
10810.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Kąty Nowe (012)/ 209 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w połowie zadrzewiona, teren płaski 0.6000 0.6000 5 660.00
10910.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Drożdżów (4)/ 201 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana od południa graniczy z rzeką Kobylanka, cena obniżona 50% 0.1600 0.1600 1 050.00
11010.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Nowki (12)/ 442 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka zakrzaczona, cena obniżona o 50% 0.3800 0.3800 2 570.00
11110.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (4)/ 556/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana kształt trapezu, poł. w równym terenie, cena obniżona o 50% 0.1400 0.0400 1 050.00
11210.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Gnojno/ Skadla (20)/ 283/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne przeznaczone do zalesienia, cena obniżona 20% 0.3900 0.3900 2 500.00
11310.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Radków/ Radków (0010)/ 1639 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana odległość od zabudowy ok. 150 m, cena obniżona o 40% 0.1800 0.1800 1 360.00
11410.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Radków/ Radków (0010)/ 1891 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana odległość od zabudowy ok. 150 m, cena obniżona o 40% 0.2600 0.2600 1 980.00
11511.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Kobyle (2)/ 1284 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1900 0.1800 3 100.00
11611.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Kobyle (2)/ 1285 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3600 0.3500 5 600.00
11711.12.2014 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Muchówka (7)/ 1097/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.8000 0.7600 30 700.00
11811.12.2014 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Muchówka (7)/ 1097/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2000 0.0400 7 900.00
11911.12.2014 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Stary Wiśnicz (10)/ 2197 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1200 0.1100 2 070.00
12011.12.2014 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Stary Wiśnicz (10)/ 2199 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1100 0.1100 1 910.00
12111.12.2014 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Stary Wiśnicz (10)/ 2202 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2000 0.2000 3 300.00
12211.12.2014 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Stary Wiśnicz (10)/ 2203 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3800 0.3800 6 000.00
12311.12.2014 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Nowy Wiśnicz/ Stary Wiśnicz (10)/ 2206 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0800 0.0800 1 460.00
12411.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Grzymała (5)/ 11 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana odległość od zabudowań ok. 700 m., dojazd drogą gruntową publiczną, cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 2 020.00
12511.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Grzymała (5)/ 533/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą serwisową wzdłuż toru kolejowego, cena obniżona o 20% 0.2115 0.2115 2 440.00
12611.12.2014 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Bogucice (3)/ 462 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 1.1600 1.1500 15 300.00
12711.12.2014 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Bogucice (3)/ 463/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4200 0.4000 5 700.00
12811.12.2014 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Bogucice (3)/ 464 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.6000 0.5600 8 800.00
12911.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Grzymała (5)/ 404 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana część tereny zabudowy jednorodzinnej, część tereny rolne, cena obniżona o 50% 0.6700 0.6700 8 390.00
13011.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Kargów (8)/ 87 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana część tereny rolne, część tereny pod zabudowę, cena obniżona o 50% 0.6300 0.6300 34 770.00
13111.12.2014 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Łoniowa (6)/ 561 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5900 0.5900 10 900.00
13211.12.2014 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Łoniowa (6)/ 810 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 1.0100 0.8500 10 300.00
13311.12.2014 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Łoniowa (6)/ 854/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3400 0.3400 4 000.00
13411.12.2014 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Łoniowa (6)/ 922/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1200 0.1200 1 900.00
13511.12.2014 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Łoniowa (6)/ 923 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0500 0.0000 650.00
13611.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Wygoda (0021)/ 126 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, cena obniżona o 20% 0.0600 0.0000 570.00
13711.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Wygoda (0021)/ 127 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0.1200 0.1100 970.00
13811.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Jasień (0008)/ 105/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana strefa wskazana do zalesień, cena obniżona o 20% 0.3700 0.0000 5 250.00
13911.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Słupia Jędrzejowska/ Słupia Jędrzejowska (0010)/ 420/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej, cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 1 120.00
14011.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Karsy (0008)/ 197 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 640.00
14111.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Karsy (0008)/ 353/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0.3200 0.3200 1 920.00
14211.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Karsy (0008)/ 473 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0.1400 0.1200 880.00
14311.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Mierzawa (0019)/ 303/13 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszary potencjalnego rozwoju rzemiosła, baz, składów i przemysłu, przy drodze krajowej S7, cena obniżona o 20% 2.0029 2.0029 168 240.00
14411.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Mierzawa (0019)/ 303/15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary potencjalnego rozwoju rzemiosła, baz, składów i przemysłu, przy drodze krajowej S7, cena obniżona o 20% 1.9437 1.9437 163 280.00
14511.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Mierzawa (0019)/ 303/17 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary potencjalnego rozwoju rzemiosła, baz, składów i przemysłu, przy drodze krajowej S7, cena obniżona o 20% 1.8551 1.8551 155 840.00
14611.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Mierzawa (0019)/ 303/19 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary potencjalnego rozwoju rzemiosła, baz, składów i przemysłu, przy drodze krajowej S7, cena obniżona o 20% 1.7308 1.7308 145 360.00
14711.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Gluzy Szlacheckie (0003)/ 479 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren z przeznaczeniem proponowanych dolesień, dojazd drogą asfaltową 0.3100 0.3100 5 400.00
14811.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Piekoszów/ Piekoszów (0013)/ 1578/188 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren ogódków działkowych, dojazd drogą gruntową 0.0432 0.0432 870.00
14911.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Piekoszów/ Piekoszów (0013)/ 1578/198 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren ogódków działkowych, dojazd drogą gruntową 0.0403 0.0403 820.00
15011.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Piekoszów/ Piekoszów (0013)/ 1578/201 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren ogódków działkowych, dojazd drogą gruntową 0.0392 0.0392 810.00
15111.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Piekoszów/ Piekoszów (0013)/ 1578/203 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren ogódków działkowych, dojazd drogą gruntową 0.0402 0.0402 820.00
15211.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ M. Sanok/ Dąbrówka (04)/ 678/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa miejska, cena obniżona o 40% 0.5755 0.5755 9 300.00
15311.12.2014 09:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Bykowce (01)/ 209/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.6468 0.0000 92 930.00
15411.12.2014 09:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Bykowce (01)/ 209/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 1.0856 1.0663 146 860.00
15511.12.2014 09:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Bykowce (01)/ 209/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszary preferowane do działalności gospodarczej 0.7650 0.7650 109 880.00
15611.12.2014 09:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Dębna (03)/ 382 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1786 0.1786 2 200.00
15711.12.2014 09:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Dębna (03)/ 389 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 3 170.00
15811.12.2014 10:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Mrzygłód (15)/ 247/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0457 0.0457 990.00
15911.12.2014 10:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Pakoszówka (17)/ 32 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2500 0.2500 1 770.00
16011.12.2014 10:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Kalnica (04)/ 22/35 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa osdadnictwa, prod. techniczna 1.3200 1.3200 48 830.00
16111.12.2014 10:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Kalnica (04)/ 6/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5000 0.5000 8 920.00
16211.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 1237/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0301 0.0301 620.00
16311.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 1257, 1258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0610 0.0610 1 070.00
16411.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 261 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2290 0.2290 2 620.00
16511.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 613 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1839 0.1839 2 870.00
16611.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 622, 623 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2071 0.2071 3 020.00
16711.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 703/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1892 0.1892 1 670.00
16811.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 157 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0109 0.0109 310.00
16911.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 192 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0594 0.0198 870.00
17011.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 259 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2376 0.2376 10 010.00
17111.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 273/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0219 0.0219 320.00
17211.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 393 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0614 0.0614 810.00
17311.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 397 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1047 0.1047 1 340.00
17411.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 556 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2370 0.2370 2 970.00
17511.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 76 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1969 0.1969 2 550.00
17611.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 80 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2207 0.2207 2 860.00
17711.12.2014 11:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Długie (02)/ 2004, 2006 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0691 0.0000 800.00
17811.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Pielnia (06)/ 566/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny pod bud. mieszkaniowo - usługowe,cena obniżona o 20% 0.5800 0.0000 19 000.00
17911.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Pielnia (06)/ 65/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4200 0.0000 5 200.00
18011.12.2014 11:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ bieszczadzki/ Ustrzyki Dolne/ Ustjanowa Górna (33)/ 327 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0731 0.0731 4 200.00
18111.12.2014 11:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ bieszczadzki/ Ustrzyki Dolne/ Ustjanowa Górna (33)/ 359 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2657 0.2657 13 750.00
18211.12.2014 11:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Dydnia/ Dydnia (01)/ 1448, 1449 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2000 0.2000 1 290.00
18311.12.2014 11:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Dydnia/ Niebocko (12)/ 385 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1300 0.1300 1 850.00
18411.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 1365 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5000 0.4900 6 830.00
18511.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 1377/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1200 0.0900 1 990.00
18611.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3721 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3000 0.3000 4 450.00
18711.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3723, 3725 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2700 0.2700 4 020.00
18811.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3731/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0900 0.0900 1 440.00
18911.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1800 0.0500 2 880.00
19011.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3760 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1100 0.1000 1 800.00
19111.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3762 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1900 0.1900 2 730.00
19211.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3765 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2200 0.2000 3 300.00
19311.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 4259/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2600 0.2600 3 510.00
19411.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 4421 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 3 800.00
19511.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 4423 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2800 0.2800 4 400.00
19611.12.2014 11:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (2)/ 10397 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4200 0.0000 6 330.00
19711.12.2014 11:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (2)/ 1263 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.2300 0.2300 1 460.00
19811.12.2014 11:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (2)/ 1264/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1500 0.1500 1 010.00
19911.12.2014 12:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (3)/ 10994, 10995/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.4800 0.4700 2 930.00
20011.12.2014 12:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (3)/ 9930/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0800 0.0000 500.00
20111.12.2014 12:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 8271 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1200 1 160.00
20211.12.2014 12:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 2427 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0400 0.0000 380.00
20311.12.2014 12:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1700 0.1700 820.00
20411.12.2014 12:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 689 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0800 0.0800 600.00
20511.12.2014 12:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Jasienica Rosielna (02)/ 2320 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2816 0.2816 3 170.00
20611.12.2014 12:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Jasienica Rosielna (02)/ 2461 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2850 0.2850 3 100.00
20711.12.2014 12:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Jasienica Rosielna (02)/ 2465 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4429 0.4429 4 740.00
20811.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 390 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3790 0.3790 4 240.00
20911.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 401 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4127 0.0392 5 480.00
21011.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 419, 420 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3072 0.1897 3 110.00
21111.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 427, 428 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4391 0.4391 4 700.00
21211.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 479, 480 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2656 0.1929 2 560.00
21311.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 499, 501 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.7006 0.6698 9 670.00
21411.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 5469, 5470/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3400 0.3400 1 600.00
21511.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 652, 653 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3300 0.3300 1 900.00
21611.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 868 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.6200 0.6200 3 310.00
21711.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 894 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.4600 0.4600 2 610.00
21811.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 112 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5100 0.5100 3 950.00
21911.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 1172/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5600 0.4800 4 150.00
22011.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 1602/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 1 360.00
22111.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 1612 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2200 0.2200 1 810.00
22211.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 19 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2300 0.2300 1 760.00
22311.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 271, 273 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4500 0.4500 3 520.00
22411.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 6706, 6707/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4200 0.4200 3 240.00
22511.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7135 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3000 0.3000 2 820.00
22611.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7149, 7152 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4600 0.4600 3 200.00
22711.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7175 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4700 0.4700 3 070.00
22811.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 748/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3500 0.3500 2 900.00
22911.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7662 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 2 230.00
23011.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7671 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1200 1 080.00
23111.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7855/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1000 880.00
23211.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7858 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2500 0.2500 1 960.00
23311.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7872 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2600 0.0000 2 910.00
23411.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7899 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 1 180.00
23511.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 8796 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 920.00
23611.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 8903 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2400 0.0000 4 340.00
23711.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 9848 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0300 0.0300 1 500.00
23811.12.2014 13:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (7)/ 6042/1, 6044/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3200 0.3200 5 970.00
23911.12.2014 13:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Brzozów (01)/ 64/44 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej 0.0424 0.0000 6 720.00
24011.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Brzozów (01)/ 1183/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0291 0.0000 440.00
24111.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 1258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1400 0.1400 1 900.00
24211.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 1291, 1292, 1293 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4200 0.4200 5 170.00
24311.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 2066, 2067, 2069, 2070 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2600 0.2600 3 380.00
24411.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 3721 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 2 780.00
24511.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 458, 464 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4700 0.4700 5 840.00
24611.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 468 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1600 0.1600 2 230.00
24711.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 685, 686, 687 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2500 0.2500 3 220.00
24811.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 692/2, 694 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3200 0.3200 4 100.00
24911.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 835, 836 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3600 0.3600 4 260.00
25012.12.2014 08:30 SZGZ Kraków małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Targowisko (9)/ 1212/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana w pzp tereny rekreacji, cena obniżona o 50% 1.7500 1.7500 195 000.00
25112.12.2014 08:45 SZGZ Kraków małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Dąbrowa (2)/ 327 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.5100 1.5100 198 080.00
25212.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Suskrajowice (0021)/ 257/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.3000 0.3000 3 300.00
25312.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Kaszów (6)/ 1396, 1394 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2800 0.2200 7 450.00
25412.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Kaszów (6)/ 1456 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4800 0.4700 13 800.00
25512.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Kaszów (6)/ 204, 75, 202 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3800 0.3800 11 200.00
25612.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Kaszów (6)/ 2484, 2694 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1600 0.1600 4 100.00
25712.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Kaszów (6)/ 319 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3000 0.3000 8 000.00
25812.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Kaszów (6)/ 797, 781/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2200 0.2200 6 400.00
25912.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Kaszów (6)/ 842 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1100 0.1100 2 550.00
26012.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 259 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny sadów i upraw polowych, wstępnie rozpoznane złoża gipsów, dojazd drogą gruntową 0.5000 0.5000 17 240.00
26112.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 62/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, częściowo tereny sadów i upraw polowych, dojazd drogą asfaltową 0.0400 0.0400 1 120.00
26212.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 1580 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 1 200.00
26312.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 2035 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 2 080.00
26412.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 2490, 2491 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 1 160.00
26512.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 2797, 2796 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0400 0.0400 1 040.00
26612.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 2940, 2939 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 1 240.00
26712.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 2941, 2938, 2942 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 3 440.00
26812.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 3121, 3122, 3120 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1100 0.1100 2 400.00
26912.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 3283, 3284 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 2 400.00
27012.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 3395 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0400 0.0400 1 360.00
27112.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Czułów (4)/ 543 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0900 0.0900 2 160.00
27212.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Liszki (8)/ 1314 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 4 320.00
27312.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Liszki (8)/ 1320 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2400 0.2400 5 760.00
27412.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Liszki (8)/ 1563 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3000 0.3000 6 160.00
27512.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Liszki (8)/ 1826 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4000 0.4000 8 720.00
27612.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Liszki (8)/ 240 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2500 0.2500 4 280.00
27712.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Liszki (8)/ 290 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1200 2 200.00
27812.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Liszki (8)/ 8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 4 200.00
27912.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Morawica (10)/ 1512, 1513 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5100 0.5100 6 480.00
28012.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Morawica (10)/ 1679 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5000 0.5000 5 320.00
28112.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Morawica (10)/ 1692 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4700 0.4700 5 120.00
28212.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Morawica (10)/ 1696 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5200 0.5200 5 680.00
28312.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Morawica (10)/ 1712 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8000 0.8000 10 560.00
28412.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Morawica (10)/ 1746 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2300 0.2300 2 880.00
28512.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Morawica (10)/ 237 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2900 0.2900 7 200.00
28612.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Morawica (10)/ 511, 505 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 1 600.00
28712.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Ściejowice (13)/ 78/5 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren usługowo - produkcyjny, cena obniżona o 20% 0.0200 0.0000 3 520.00
28812.12.2014 09:30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Liszki/ Ściejowice (13)/ 78/6 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana zabudowa zagrodowa, cena obniżona o 20% 0.0100 0.0100 1 840.00
28912.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Szyszczyce (0022)/ 232 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana potencjalne tereny mieszkaniowo-usługowe, dojazd drogą asfaltową 0.5100 0.4700 19 120.00
29012.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Szyszczyce (0022)/ 234 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana potencjalne tereny mieszkaniowo-usługowe, dojazd drogą asfaltową 0.6000 0.6000 28 080.00
29112.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Szyszczyce (0022)/ 402, 403 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 1.2400 1.1300 19 570.00
29212.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 180 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.2900 0.2900 4 450.00
29312.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 296/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.1300 0.1300 2 100.00
29412.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 303/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.3700 0.3700 5 460.00
29512.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 386/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.3000 0.3000 6 810.00
29612.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 412 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach udokumentowanych złóż surowców - iłów i glin zwałowych, dojazd dr. gruntową 0.8100 0.8000 15 160.00
29712.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 58/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.0700 0.0700 1 160.00
29812.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 60 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.3900 0.3900 5 660.00
29912.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Przełaj Czepiecki (0024)/ 108/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana część tereny dróg publicznych lokalnych, część tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd dr. asfaltową 0.0200 0.0000 1 720.00
30012.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Przełaj Czepiecki (0024)/ 183 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej, dojazd drogą gruntową 0.2600 0.2600 3 790.00
30112.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Przełaj Czepiecki (0024)/ 220/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej 0.1500 0.1400 2 190.00
30212.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Przełaj Czepiecki (0024)/ 75/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana część tereny dróg publicznych lokalnych, część tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, część tereny do zalesienia, dojazd dr. asfaltową 0.1800 0.0900 15 630.00
30312.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Boleścice (0003)/ 353 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej 0.2700 0.2600 3 630.00
30412.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Boleścice (0003)/ 390 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, dojazd drogą asfaltową 0.2100 0.2100 9 450.00
30512.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Boleścice (0003)/ 90/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część tereny dróg publicznych lokalnych, część tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, część tereny zieleni nieurządzonej, dojazd drogą asfaltową 0.1900 0.1900 7 590.00
30612.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Łowinia (0015)/ 64/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej 0.0950 0.0950 1 500.00
30712.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Łowinia (0015)/ 78/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo tereny do zalesienia, częściwo tereny lasów, dojazd drogami gruntowymi 0.4730 0.3930 6 660.00
30812.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 122 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.1500 0.1500 2 280.00
30912.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 401 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część tereny zieleni nieurządzonej, część tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, część tereny rolnicze, dojazd drogą gruntową 0.2500 0.2400 8 420.00
31012.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 524 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zbiorników retencyjnych 0.5800 0.5800 7 290.00
31112.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 715 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurzadzonej, dojazd drogą gruntową 0.2700 0.2600 3 920.00
31212.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 869/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurzadzonej 0.4300 0.4300 5 400.00
31312.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.2100 0.2100 2 780.00
31412.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 254 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny projektowanych zalesień, dojazd drogą gruntową 0.1400 0.1400 1 940.00
31512.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 256 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny projektowanych zalesień, dojazd drogą gruntową 0.3500 0.3500 4 560.00
31612.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 302 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren górniczy, teren drogi publicznej, częściwo w granicach złóż surowców o zasobach perspektywicznych WOJKOWIEC /POLE A/, dojazd drogą gruntową 0.3500 0.3500 17 040.00
31712.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 340 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.2200 0.2200 2 650.00
31812.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 553 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.2700 0.2700 3 200.00
31912.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 554 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.1700 0.1700 2 250.00
32012.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 75 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.0500 0.0500 880.00
32112.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 425 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5700 0.5700 8 010.00
32212.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 456 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.3900 0.3900 4 840.00
32312.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 461 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5400 0.5400 6 560.00
32412.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 465 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5500 0.5500 6 890.00
32512.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 472 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.2800 0.2800 3 690.00
32612.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 476 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.8400 0.8400 10 900.00
32712.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 483 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.1700 0.1700 2 330.00
32812.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 515 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5700 0.5700 7 460.00
32912.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 551 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.8700 0.6000 11 870.00
33012.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 554 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.4400 0.1100 5 810.00
33112.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 561 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.3800 0.2000 5 150.00
33212.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 567 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.3400 0.3100 4 650.00
33312.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.7500 0.6500 11 130.00
33412.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.7500 0.6500 11 130.00
33512.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 583 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.3800 0.3200 4 740.00
33612.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 583 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.3800 0.3200 4 740.00
33712.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 70 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary przewidziane do zalesienia, teren istniejących lasów, cena obniżona o 50% 0.5100 0.5100 3 030.00
33812.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 76 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary przewidziane do zalesienia, teren istniejących lasów, cena obniżona o 50% 0.3400 0.3400 2 040.00
33912.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 931 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary przewidziane do zalesienia, teren istniejących lasów, cena obniżona o 50% 0.2500 0.2500 1 500.00
34012.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 4080 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2300 0.1400 870.00
34112.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 4093 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1600 0.1600 670.00
34212.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 4551/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0900 0.0600 460.00
34312.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 4551/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0200 0.0000 160.00
34412.12.2014 09:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 2945 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0500 0.0500 360.00
34512.12.2014 09:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Dukla (01)/ 338 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0279 0.0000 420.00
34612.12.2014 09:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Dukla (01)/ 391 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1627 0.1627 1 460.00
34712.12.2014 09:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Dukla (01)/ 452 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2443 0.2443 2 060.00
34812.12.2014 09:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Iwla (05)/ 940/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3000 0.3000 3 780.00
34912.12.2014 10:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Zawadka Rymanowska (22)/ 256/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część działki - złoża kruszywa naturalnego 1.1400 1.1400 44 400.00
35012.12.2014 10:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Zawadka Rymanowska (22)/ 61 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2500 0.2500 7 910.00
35112.12.2014 10:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Zawadka Rymanowska (22)/ 80/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4200 0.0000 7 400.00
35212.12.2014 10:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 1072 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2800 0.2800 2 930.00
35312.12.2014 10:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 1561 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2100 0.2100 1 900.00
35412.12.2014 10:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 73 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0700 0.0700 720.00
35512.12.2014 10:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (03)/ 1069 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 1 320.00
35612.12.2014 10:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (03)/ 1239/4, 1260/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 2 030.00
35712.12.2014 10:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (03)/ 1260/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2800 0.2800 3 100.00
35812.12.2014 10:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (03)/ 228 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej jednorodz., cena obniżona o20% 0.2900 0.2900 25 800.00
35912.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 1688 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3100 0.3100 3 570.00
36012.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 1758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2300 0.2300 4 490.00
36112.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 2003 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3000 0.3000 5 740.00
36212.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 2012 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5500 0.5500 10 220.00
36312.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 33 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1800 0.1800 3 480.00
36412.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 35 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 4 590.00
36512.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 594/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2100 0.2100 2 420.00
36612.12.2014 10:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Bóbrka (1)/ 945/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część tereny mieszkaniowo -usługowe, cena obniżona o 40% 0.5900 0.5900 8 010.00
36712.12.2014 10:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Chorkówka (02)/ 1120/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3600 0.3600 6 420.00
36812.12.2014 10:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Chorkówka (02)/ 226 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 0.2200 0.2200 10 210.00
36912.12.2014 10:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Chorkówka (02)/ 230/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 0.1100 0.1100 7 920.00
37012.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 483, 484, 509 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4100 0.4100 3 230.00
37112.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 987, 989 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5000 0.5000 5 180.00
37212.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 992, 993, 995 -udz.1/3, 998 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5100 0.3400 5 130.00
37312.12.2014 11:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (5)/ 2176 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.2200 0.2200 2 070.00
37412.12.2014 11:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (5)/ 2931 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1500 0.1500 630.00
37512.12.2014 11:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (5)/ 2958, 2959 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1500 0.1500 720.00
37612.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kopytowa (06)/ 1843 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4300 0.4300 4 870.00
37712.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kopytowa (06)/ 1874/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2500 0.2500 3 020.00
37812.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kopytowa (06)/ 1882 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 2 720.00
37912.12.2014 11:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Leśniówka (7)/ 350 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1000 0.1000 640.00
38012.12.2014 11:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Leśniówka (7)/ 615 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1100 0.1100 800.00
38112.12.2014 11:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Leśniówka (7)/ 639 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1700 0.1700 930.00
38212.12.2014 11:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Leśniówka (7)/ 647 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0900 0.0900 510.00
38312.12.2014 11:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Poraj (9)/ 518 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1400 0.1400 860.00
38412.12.2014 11:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Szczepańcowa (02)/ 1047, 1051, 1052 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.6800 0.6800 8 920.00
38512.12.2014 11:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Szczepańcowa (02)/ 833 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3000 0.3000 4 470.00
38612.12.2014 11:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Żeglce (14)/ 75/3, 84 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej, cena obniżona o 20% 0.5400 0.5400 23 600.00
38712.12.2014 12:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 180 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.2000 0.2000 3 370.00
38812.12.2014 12:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 193 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0400 0.0400 630.00
38912.12.2014 12:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 207 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5600 0.5600 4 940.00
39012.12.2014 12:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 219/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8100 0.8100 10 300.00
39112.12.2014 12:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 253 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3100 0.3100 4 180.00
39212.12.2014 12:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Podniebyle (7)/ 5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1800 0.1800 1 780.00
39312.12.2014 12:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Podniebyle (7)/ 583/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1800 0.1800 1 580.00
39412.12.2014 12:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Podniebyle (7)/ 595 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3500 0.3500 2 700.00
39512.12.2014 12:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Korczyna/ Kombornia (3)/ 684 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0700 0.0700 410.00
39612.12.2014 12:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Korczyna/ Korczyna (4)/ 2143 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0400 0.0400 360.00
39712.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 1381/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1700 0.1700 810.00
39812.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 1383 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1200 0.1200 620.00
39912.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 807 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1600 0.1600 780.00
40012.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 900 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0700 0.0700 430.00
40112.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 943 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0900 0.0900 430.00
40212.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Rymanów/ Bzianka (3)/ 139, 140/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar piasków i żwirów, cena obniżona o 40% 0.5500 0.5500 17 950.00
40312.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Rymanów/ Bzianka (3)/ 158 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar piasków i żwirów, cena obniżona o 40% 0.7200 0.7200 23 420.00
40412.12.2014 12:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Rymanów/ Głębokie (4)/ 1393 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1100 0.1100 870.00
40512.12.2014 12:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Rymanów/ Głębokie (4)/ 401 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1100 0.1100 750.00
40612.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 796/3, 796/4, 800 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1888 0.1888 1 220.00
40712.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 924, 922 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.6317 0.6317 9 200.00
40812.12.2014 13:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 37 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4225 0.0000 4 280.00
40912.12.2014 13:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Osiek Jasielski/ Zawadka Osiecka (08)/ 107 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4342 0.4081 3 380.00
41012.12.2014 13:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Osiek Jasielski/ Zawadka Osiecka (08)/ 53 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2697 0.1030 2 770.00
41112.12.2014 13:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 396 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0500 0.0500 220.00
41212.12.2014 13:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 399 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1200 0.1200 500.00
41312.12.2014 13:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 407 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0900 0.0900 380.00
41412.12.2014 13:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 409 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1400 0.1400 590.00
41512.12.2014 13:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Łazy Dębowieckie (18)/ 157 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1160 0.0000 630.00
41612.12.2014 13:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Łazy Dębowieckie (18)/ 164 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1422 0.1422 1 090.00
41712.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2020 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1400 0.1400 4 760.00
41812.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2023 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1500 0.1500 5 440.00
41912.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2230, 2325 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1300 0.1300 3 730.00
42012.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2307, 2308 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1100 0.1100 870.00
42112.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2312, 2314 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.0000 0.9600 7 630.00
42212.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2316, 2317, 2320, 2329, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335/2, 2336 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5700 0.5300 4 910.00
42312.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2326, 2327, 2344/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1700 0.1700 5 400.00
42412.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2376/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 1 060.00
42512.12.2014 13:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Pisarowce (18)/ 1072 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.7000 0.2900 3 540.00
42612.12.2014 13:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Pisarowce (18)/ 575/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1000 0.1000 620.00
42712.12.2014 13:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Pisarowce (18)/ 928/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0500 0.0500 340.00
42812.12.2014 14:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Wietrzno (20)/ 12 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.5900 0.5900 3 610.00
42912.12.2014 14:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Wietrzno (20)/ 919 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy zagrodowej, cena obniżona o 50% 0.1800 0.1300 4 280.00
43012.12.2014 14:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Wietrzno (20)/ 970 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0700 0.0700 450.00
43115.12.2014 08.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Rożwienica/ Rudołowice (06)/ 817/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.1862 0.1862 1.20
43215.12.2014 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Rożwienica/ Rożwienica (05)/ 251/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2430 0.2430 1.40
43315.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 599/76 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2700 0.2700 1.40
43415.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 611/18 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.5600 0.5600 2.20
43515.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/10 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2400 0.2400 1.90
43615.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2400 0.2400 1.60
43715.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/20 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2200 0.2200 2.00
43815.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/22 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 1 okres wegetacyjny 0.0300 0.0300 0.30
43915.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/25 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.0100 0.0100 0.10
44015.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.60
44115.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/4 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.50
44215.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/5 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.50
44315.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/6 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.50
44415.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/7 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.60
44515.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/8 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2400 0.2400 1.90
44615.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/9 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 1 okres wegetacyjny 0.2400 0.2400 1.90
44715.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Miasto Jarosław (02)/ 1004 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.7104 0.7104 4.20
44815.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Miasto Jarosław (02)/ cz. 1085 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 1.0200 1.0200 7.30
44915.12.2014 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Miasto Radymno/ Miasto Radymno (01)/ 105/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.1521 0.1521 1.40
45015.12.2014 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki /Laszki (05)/ 1089/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.5123 0.5123 1.50
45115.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Leżachów Osada (03)/ 994 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.3100 0.3100 1.60
45215.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Gać/ Wolica (06)/ 611/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.0200 0.0200 0.10
45315.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Gać/ Wolica (06)/ 614 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.4600 0.4600 2.50
45415.12.2014 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Bóbrka Kańczucka (01)/ 24 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2400 0.2400 1.30
45515.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Bircza/ Bircza (01)/ 687 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.3446 0.3446 1.40
45615.12.2014 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Stubno/ Kalników (04)/ 1585 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.1500 0.1500 0.70
45715.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 14 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4200 0.3200 4 680.00
45815.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 22/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.4200 0.4200 4 440.00
45915.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 404 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4100 0.0100 8 840.00
46015.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 421 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.6400 0.0000 6 480.00
46115.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 424 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1000 0.0000 1 200.00
46215.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 434/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1600 0.0000 1 600.00
46315.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 508 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0700 0.0000 850.00
46415.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 509 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4100 0.0000 8 020.00
46515.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 752 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 1.5800 0.0000 29 420.00
46615.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 767 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0300 0.0000 1 140.00
46715.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 768 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0700 0.0000 2 300.00
46815.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 770 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0600 0.0000 2 010.00
46915.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Padew Narodowa/ Rożniaty (56)/ 570/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony/ obniżka 40% 0.2150 0.2150 2 244.00
47015.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 1067 i 1068 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0400 0.0400 385.00
47115.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 1083 i 1084 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0400 0.0400 310.00
47215.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 113/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0200 0.0200 203.00
47315.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 1259 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1400 0.1400 2 164.00
47415.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 1274 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0800 0.0800 651.00
47515.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 1281 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0100 0.0100 133.00
47615.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 1349 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0900 0.0900 660.00
47715.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 1373 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1100 0.1100 594.00
47815.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 157 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0500 0.0500 430.00
47915.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 161 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1300 0.1300 869.00
48015.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 219 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0200 0.0200 217.00
48115.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 304/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, poł. w między walu rz. Wisły/ obniżka 50% 0.0500 0.0500 268.00
48215.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 475 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0800 0.0800 536.00
48315.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 59/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, poł. w między walu rz. Wisły/ obniżka 50% 0.0600 0.0600 359.00
48415.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Otałęż (24)/ 838 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0900 0.0900 625.00
48515.12.2014 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Ruska (002)/ 293 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 2.3500 0.0000 54 670.00
48615.12.2014 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Ruska (002)/ 372 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4700 0.0000 12 350.00
48715.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 1091/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, media w sąsiedztwie 0.6600 0.6600 23 490.00
48815.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 1098/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 2.0400 1.5000 17 080.00
48915.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 228 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1500 0.0300 1 380.00
49015.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 243/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1800 0.1800 2 380.00
49115.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 78 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1900 0.0000 1 740.00
49215.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 1792 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.5230 0.0000 6 240.00
49315.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1508 0.0000 1 240.00
49415.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2169 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1501 0.0000 2 410.00
49515.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2202 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4905 0.0000 8 280.00
49615.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2209 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2511 0.0000 4 640.00
49715.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2235 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.5269 0.0000 8 610.00
49815.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2239 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.7844 0.0000 9 680.00
49915.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 1.1270 0.0000 15 330.00
50015.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5314 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2761 0.0000 6 160.00
50115.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5339 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 1.4729 0.0000 30 550.00
50215.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5346 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.2554 0.0000 4 040.00
50315.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5352 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.9665 0.0000 20 460.00
50415.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5353 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1292 0.0000 1 300.00
50515.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5490 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1845 0.0000 1 680.00
50615.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5491 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1144 0.0000 1 150.00
50715.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5506 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 2.3601 0.0000 34 070.00
50815.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 617 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2000 0.0000 1 920.00
50915.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 662 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1019 0.1019 960.00
51015.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 664 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.3286 0.0000 3 400.00
51115.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 667 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.0312 0.0000 490.00
51215.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 668 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.5152 0.0000 5 020.00
51315.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 715 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2099 0.0000 3 350.00
51415.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 721 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2347 0.0000 6 440.00
51515.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 725 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1193 0.0000 3 380.00
51615.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 740 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1351 0.0000 4 260.00
51715.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 743 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1285 0.0000 4 070.00
51815.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 780 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4405 0.0000 4 940.00
51915.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 834 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1248 0.0000 4 040.00
52015.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 836 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1341 0.0000 4 300.00
52115.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 855 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1576 0.0000 5 810.00
52215.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 986/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1635 0.0000 1 470.00
52315.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1018 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0600 0.0600 406.00
52415.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1056 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1500 0.1500 901.00
52515.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1069 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.2600 0.2600 1 724.00
52615.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1203/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1300 0.1300 933.00
52715.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1398/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.2300 0.2300 1 570.00
52815.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1400 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.2100 0.2100 1 503.00
52915.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1407/7 i 1407/8 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.4100 0.4100 2 972.00
53015.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1416/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.3300 0.3300 2 089.00
53115.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1507 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1200 0.1200 927.00
53215.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1557/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.6100 0.6100 4 079.00
53315.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 164 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.2700 0.2700 1 401.00
53415.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1798 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1300 0.1300 752.00
53515.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 181/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0400 0.0400 299.00
53615.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 181/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0300 0.0300 249.00
53715.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1857 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.2900 0.2900 1 463.00
53815.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1883/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.3500 0.3500 2 385.00
53915.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1982 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.3500 0.3500 2 226.00
54015.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1996/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0500 0.0500 311.00
54115.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 1997/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1100 0.1100 703.00
54215.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 2307/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.3600 0.3600 2 451.00
54315.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 2723 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0300 0.0300 232.00
54415.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 2753 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0200 0.0200 179.00
54515.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 2788 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0300 0.0300 226.00
54615.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 2790 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0300 0.0300 226.00
54715.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 2798 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0600 0.0600 376.00
54815.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 2859 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1400 0.1400 735.00
54915.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 290 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1100 0.1100 801.00
55015.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 292 i 293 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.3100 0.3100 2 308.00
55115.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 420/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.3800 0.3800 2 470.00
55215.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 423 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0500 0.0500 361.00
55315.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 680 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.4600 0.4600 3 248.00
55415.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Trzciana (26)/ 806 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.3300 0.3300 2 186.00
55515.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Majdan Lipowiecki (005)/ 20/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, media w sąsiedztwie 0.0400 0.0400 1 410.00
55615.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Majdan Lipowiecki (005)/ 255 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0300 0.0000 510.00
55715.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Majdan Lipowiecki (005)/ 266 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.3200 0.0000 3 760.00
55815.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Majdan Lipowiecki (005)/ 6/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.2200 0.2200 2 570.00
55915.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Potok Jaworowski (006)/ 109/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2300 0.2300 2 110.00
56015.12.2014 11:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wielkie Oczy (008)/ 621 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1800 0.0000 5 800.00
56115.12.2014 11:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wielkie Oczy (008)/ 624 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0400 0.0000 1 500.00
56215.12.2014 11:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wielkie Oczy (008)/ 892 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1800 0.1800 2 260.00
56315.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 107 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.3900 0.3900 11 110.00
56415.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 110 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.2900 0.2900 2 960.00
56515.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1700 0.0000 2 590.00
56615.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 18 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.7100 0.0100 6 880.00
56715.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 20 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2100 0.0000 4 590.00
56815.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 50 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1800 0.1500 1 790.00
56915.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 52 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, dojazd drogą asfaltową, media w sąsiedztwie 0.2100 0.2100 8 120.00
57015.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 54 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, media w sąsiedztwie 0.0700 0.0000 810.00
57115.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 56 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.5100 0.3300 25 140.00
57215.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 69/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, media w sąsiedztwie 0.4100 0.2500 19 460.00
57315.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Szafranów (25)/ 31 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, linia telefoniczna/ obniżka 50% 0.0900 0.0900 556.00
57415.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 111 i 112 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1100 0.1100 765.00
57515.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 1255 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0600 0.0600 517.00
57615.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 1489/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.2400 0.2400 1 669.00
57715.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 1510 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1600 0.1600 1 109.00
57815.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 173 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1300 0.1300 1 008.00
57915.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 183 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1500 0.1500 896.00
58015.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 187 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0700 0.0700 485.00
58115.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1900 0.1900 1 434.00
58215.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 275 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.2200 0.2200 1 581.00
58315.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 321 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1300 0.1300 840.00
58415.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 376/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, woda, telefon, eNN/ obniżka 50% 0.0400 0.0400 1 523.00
58515.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 382 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0500 0.0500 440.00
58615.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 384 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0500 0.0500 440.00
58715.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 45 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1500 0.1500 1 239.00
58815.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Wola Otałęska (27)/ 486 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1700 0.1700 1 190.00
58915.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 109/2, 110/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, media w sąsiedztwie 0.0200 0.0200 620.00
59015.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0100 0.0100 400.00
59115.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 26 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.2200 0.2200 2 730.00
59215.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 43 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1300 0.0000 3 280.00
59315.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 44 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0200 0.0000 670.00
59415.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 47 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.7600 0.0000 18 160.00
59515.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 54 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.3500 0.0000 7 330.00
59615.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1200 0.0000 1 230.00
59715.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Jędrzejówka (005)/ 103 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.1900 0.0000 1 640.00
59815.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Jędrzejówka (005)/ 1115/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0200 0.0000 360.00
59915.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Jędrzejówka (005)/ 1146 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 1.0800 0.0000 8 000.00
60015.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1106 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0900 0.0900 510.00
60115.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1107 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0500 0.0500 360.00
60215.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1112 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1300 0.1300 660.00
60315.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1121 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0500 0.0400 500.00
60415.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1137 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.4100 0.3400 1 720.00
60515.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1141 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.1700 0.1700 1 150.00
60615.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1148 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0800 0.0800 470.00
60715.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1149 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.3600 0.3600 2 180.00
60815.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1151 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.1600 0.1600 1 100.00
60915.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 24/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.1300 0.1300 8 210.00
61015.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 54/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1300 0.1300 780.00
61115.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 652/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 1.3100 0.0000 7 560.00
61215.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 806 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0300 0.0300 420.00
61315.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 807 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0100 0.0100 290.00
61415.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 808 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0400 0.0400 460.00
61515.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 814 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0800 0.0800 760.00
61615.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 1037/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1000 0.1000 795.00
61715.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 1057 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0600 0.0600 507.00
61815.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 1197 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.2200 0.2200 1 527.00
61915.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 1325 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1500 0.1500 992.00
62015.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 1369/2 i 1369/5 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana linia SN/ obniżka 50% 0.2300 0.2300 4 218.00
62115.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 159 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.3100 0.3100 2 085.00
62215.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 1661 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.6400 0.6400 2 724.00
62315.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 1701 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, linia WN/ obniżka 50% 0.2600 0.2600 2 075.00
62415.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 174/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1500 0.1500 961.00
62515.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 213 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1000 0.1000 745.00
62615.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 216, 217 i 218 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.7500 0.7500 5 124.00
62715.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 221 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1100 0.1100 613.00
62815.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 240, 241/1 i 242 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.4000 0.4000 2 716.00
62915.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 249 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0400 0.0400 259.00
63015.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 347/1 i 347/3 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.7100 0.7100 4 555.00
63115.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 423 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0900 0.0900 626.00
63215.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 461/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.2400 0.2400 1 683.00
63315.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 461/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1600 0.1600 1 147.00
63415.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 536 i 537 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0400 0.0400 274.00
63515.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 672/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1600 0.1600 1 227.00
63615.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 685 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1900 0.1900 1 178.00
63715.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 696/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1100 0.1100 766.00
63815.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 726/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0300 0.0300 243.00
63915.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 740/1 i 741/1 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0800 0.0800 604.00
64015.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 745/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1800 0.1800 1 281.00
64115.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ mielecki/ Czermin/ Ziempniów (28)/ 747/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1800 0.1800 1 138.00
64215.12.2014 13:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łukawica (010)/ 80/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2500 0.2500 1 410.00
64315.12.2014 13:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 1168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0300 0.0300 310.00
64415.12.2014 13:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 1184/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1500 0.1500 870.00
64515.12.2014 13:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 1226/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2000 0.2000 1 340.00
64615.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Nowa Grobla (004)/ 195/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.4113 0.0835 2 700.00
64715.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Nowa Grobla (004)/ 195/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.1000 0.0500 720.00
64815.12.2014 13:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Oleszyce (006)/ 1847/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0700 0.0700 640.00
64915.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1051/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0400 0.0000 2 280.00
65015.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1051/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0300 0.0000 1 760.00
65115.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1052/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0300 0.0300 1 760.00
65215.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/19 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.5002 0.0000 29 340.00
65315.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/20 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.6580 0.0000 43 550.00
65415.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/39 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.3652 0.0000 89 850.00
65515.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/40 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.1730 0.0000 76 940.00
65615.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/41 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.1990 0.0000 78 950.00
65715.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/42 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.2082 0.0000 79 580.00
65815.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/43 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.2072 0.0000 79 520.00
65915.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/44 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.2232 0.0240 80 570.00
66015.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Zalesie (009)/ 59 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1833 0.1833 1 820.00
66115.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Zalesie (009)/ 65 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2223 0.2223 1 870.00
66215.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Zalesie (009)/ 66 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2972 0.2972 2 430.00
66316.11.2014 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Sieniawa/ Leżachów (5)/ 660/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5300 0.5300 7 960.00
66416.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Kramarzówka (3)/ 165 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2000 0.2000 1 450.00
66516.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Kramarzówka (3)/ 166 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1800 0.1800 1 350.00
66616.12.2014 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Jawornik Polski/ Hadle Kańczuckie (1)/ 1404/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny strefy osadniczej, cena obniżona o 50% 0.1753 0.1753 2 750.00
66716.12.2014 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki/ Miękisz Nowy (6)/ 849 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny bud. mieszkaniowego jednorodzinnego, cena obniżona o 40% 0.7400 0.7400 48 510.00
66816.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Tryńcza/ Gniewczyna Tryniecka (3)/ 215/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.7400 0.7400 7 500.00
66916.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Rozbórz Okrągły (6)/ 75 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.5050 0.5050 4 560.00
67016.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Żerniki (26)/ 518 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytkowana rolniczo, dzierżawa na 6 lat 0.5000 0.5000 1.10
67116.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ starachowicki/ Brody/ Bór Kunowski (02)/ 361 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2800 0.2800 2 690.00
67216.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Chańcza (0003)/ 589 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka zadrzewiona, cena obniżona o 40% 2.5000 1.4900 21 520.00
67316.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Moskorzew/ Chlewska Wola (0001)/ 140 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren równinny, lokalizacja korzystna, cena obniżona 40% 0.1900 0.1900 2 400.00
67416.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Moskorzew/ Chlewska Wola (0001)/ 730 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona, cena obniżona o 40% 0.5400 0.1100 3 790.00
67516.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Moskorzew/ Chlewska Wola (0001)/ 734 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona, cena obniżona o 40% 0.5600 0.1500 3 750.00
67616.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Moskorzew/ Chlewska Wola (0001)/ 742 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona, cena obniżona o 40% 0.9000 0.9000 6 240.00
67716.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Mała (5)/ 104 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.3859 0.3859 3 510.00
67816.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Mała (5)/ 569/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny pod rekreację, cena obniżona o 40% 0.1650 0.1650 3 030.00
67916.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Mała (5)/ 585 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny pod rekreację, cena obniżona o 40% 0.5421 0.5421 8 490.00
68016.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Mała (5)/ 634 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny pod rekreację, cena obniżona o 40% 0.4937 0.4937 9 270.00
68116.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Mała (5)/ 673 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny pod rekreację, cena obniżona o 40% 0.2542 0.2542 3 780.00
68216.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Mała (5)/ 678 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny pod rekreację, cena obniżona o 40% 0.6133 0.6133 10 320.00
68316.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Łopuszka Mała (5)/ 701/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.6732 0.6732 7 230.00
68416.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 392 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfalową 0.3400 0.3400 4 670.00
68516.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 905 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfalową 0.3500 0.3500 15 660.00
68616.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 923/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z ochrona stanowisk archeologicznych, dojazd drogą gruntową 0.0044 0.0044 190.00
68716.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 923/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z ochrona stanowisk archeologicznych, dojazd drogą gruntową 0.3193 0.3193 4 290.00
68816.12.2014 1130 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Solec Zdrój/ Zborów(17)/ 458 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, cena obniżona o 50% 0.8000 0.8000 5 210.00
68916.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Sieniawa/ Pigany (7)/ 225 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5500 0.5500 8 280.00
69016.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Sieniawa/ Pigany (7)/ 258/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1700 0.1700 2 640.00
69116.12.2014 12:00 OT Rzeszów - PP podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa (7)/ 7/18, 3723/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna zabudowana "nieruchomość zabudowana pn. ""Gorzelnia w Nienadowej"" poł. przy drodze asfaltowej relacji Domaradz/ Dynów/ Przemyśl, cena obniżona o 40%" 2.0100 1.6900 237 600.00
69216.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 1287/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona, cena obniżona o 40% 2.5500 2.5500 28 080.00
69316.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 492 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, kształt prostokątny, cena obniżona o 40% 0.3600 0.3600 2 790.00
69416.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 493 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, kształt prostokątny, cena obniżona o 40% 0.1200 0.1200 1 000.00
69516.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 504 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, kształt prostokątny, cena obniżona o 40% 0.3700 0.3600 2 860.00
69616.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 505 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, kształt prostokątny, cena obniżona o 40% 0.1600 0.1500 1 300.00
69716.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Gnojno/ Zawada (25)/ 35 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.3700 0.2900 2 550.00
69816.12.2014 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Zapałów (12)/ 1409/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie zab. zagrodowej, cena obniżona o 50% 0.4700 0.4700 27 800.00
69916.12.2014 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Zapałów (12)/ 74/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2200 0.2200 2 050.00
70016.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Wola Wolica(17)/ 441/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka zakrzaczona, cena obniżona o 50% 0.2900 0.2900 1 880.00
70116.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (0013)/ 1793/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3600 0.3600 1 520.00
70216.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Wola Czaryska (0016)/ 22, 23 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 3.3200 0.6400 24 710.00
70316.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Bardo(1)/ 756/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka zadrzewiona, cena obnizona o 50% 1.0000 1.0000 7 250.00
70416.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 5663 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0300 0.0300 320.00
70516.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 5764 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2200 0.2200 1 320.00
70616.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 5878 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0500 0.0500 370.00
70716.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6017 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2200 0.2200 1 320.00
70816.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6041 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.3100 0.3100 1 920.00
70916.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6087 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.1700 0.1700 1 400.00
71016.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6586/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0200 0.0200 270.00
71116.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6586/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0400 0.0400 360.00
71216.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Bukowiec (2)/ 170/2 i 170/3 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.3800 0.3800 3 812.00
71316.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Poręby Kupieńskie (8)/ 415 -udz.5/8 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana zadrzewiona/ obniżka 20% 2.9300 0.8000 18 340.00
71416.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1393 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2227 0.2227 1 340.00
71516.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1394 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1793 0.1793 1 110.00
71616.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1395 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2332 0.2332 1 400.00
71716.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1396 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1660 0.1660 1 040.00
71816.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1397 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1925 0.1925 1 180.00
71916.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1399 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0235 0.0235 300.00
72016.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1404 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 1.0491 0.9918 5 670.00
72116.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (11)/ 4041/16 - udz.1/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony 0.0600 0.0600 170.00
72216.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (11)/ 4041/16 - udz.1/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony 0.0600 0.0600 170.00
72316.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (11)/ 4041/16 - udz.1/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony 0.0600 0.0600 170.00
72416.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (11)/ 4041/16 - udz.1/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony 0.0600 0.0600 170.00
72516.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (11)/ 4041/16 - udz.1/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony 0.0600 0.0600 170.00
72616.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (11)/ 4041/16 - udz.1/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony 0.0600 0.0600 170.00
72716.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (11)/ 4041/16 - udz.1/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony 0.0600 0.0600 170.00
72816.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (11)/ 4041/16 - udz.1/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony 0.0600 0.0600 170.00
72916.12.2014 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Stary Dzików (005)/ 1741 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0524 0.0524 500.00
73016.12.2014 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Stary Dzików (005)/ 1784/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.5276 0.5276 2 950.00
73116.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 1283 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.3400 0.3400 3 592.00
73216.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 1871/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.2100 0.2100 2 172.00
73316.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 1874 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.0800 0.0800 904.00
73416.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2337 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.2000 0.2000 2 096.00
73516.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2340 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.3500 0.3500 5 139.00
73616.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2366/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.2800 0.2800 4 114.00
73716.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2381/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.1100 0.1100 1 192.00
73816.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2401, 2402/4, 2409/3, 2409/4 i 2409/5 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.8400 0.8400 8 472.00
73916.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2402/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.4300 0.4300 4 192.00
74016.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2404/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.1700 0.1700 1 720.00
74116.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2408/2 i 2409/1 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.1600 0.1600 1 704.00
74216.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2410/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.8800 0.8800 8 744.00
74316.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2427 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.2000 0.2000 2 224.00
74416.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 2446/3 i 2446/5 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.5400 0.5400 5 820.00
74516.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Lipnica (6)/ 6084 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.4100 0.4100 3 968.00
74616.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Wilcza Wola (1)/ 3463 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.1200 0.1200 1 564.00
74716.12.2014 09:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Dzikowiec/ Wilcza Wola (1)/ 5458/1 -udz.1/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.3100 0.3100 1 932.00
74816.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Ułazów (006)/ 853/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0940 0.0940 860.00
74916.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Ułazów (006)/ 854/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0083 0.0000 230.00
75016.12.2014 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Cieszanów/ Niemstów (006)/ 1259 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 1.0000 1.0000 20 460.00
75116.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Antoniki (023)/ 173 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.1273 0.0000 2 480.00
75216.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Antoniki (023)/ 175 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.5738 0.0000 8 870.00
75316.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Antoniki (023)/ 193 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.1245 0.0000 2 080.00
75416.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1150 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0600 0.0100 800.00
75516.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1151 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1200 0.0700 1 270.00
75616.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1159/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2000 0.2000 3 460.00
75716.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1205/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1600 0.0100 2 400.00
75816.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1206 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0400 0.0400 870.00
75916.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 133/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0800 0.0000 1 150.00
76016.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 133/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1800 0.0000 2 330.00
76116.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 174 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1200 0.0000 2 160.00
76216.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 181 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1300 0.0000 2 240.00
76316.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 184, 185, 186 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1800 0.0000 3 550.00
76416.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 187 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3700 0.0000 6 470.00
76516.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 209 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.9300 0.0000 13 060.00
76616.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 221 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0300 0.0000 690.00
76716.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 286/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0500 0.0500 980.00
76816.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 307 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 3 750.00
76916.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 308/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3100 0.3100 4 460.00
77016.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 318 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0400 0.0400 790.00
77116.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 319 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.8600 0.8600 20 000.00
77216.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 363 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3600 0.0000 4 610.00
77316.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 365 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0800 0.0000 1 270.00
77416.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 366 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.9100 0.0000 9 550.00
77516.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 848/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1000 0.0000 1 590.00
77616.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 861 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.2000 0.2000 3 490.00
77716.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 862 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1900 0.0000 3 540.00
77816.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 975 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4800 0.4800 7 640.00
77916.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 979 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0400 0.0200 680.00
78016.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Górna (003)/ 271/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1100 0.0000 1 730.00
78116.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Górna (003)/ 283/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1900 0.0000 2 120.00
78216.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Górna (003)/ 445/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.5300 0.0000 7 610.00
78316.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Górna (003)/ 751 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, media w sąsiedztwie 0.3300 0.0000 26 420.00
78416.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Raniżów/ Zielonka (4)/ 145/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo kościoła, do zabudowy strefa osadnicza/ obniżka 20% 0.2849 0.2849 33 811.00
78516.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 183/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1500 0.1500 2 390.00
78616.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 190/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2700 0.2700 4 050.00
78716.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 374/14 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.8300 0.0000 12 930.00
78816.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 374/15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.0600 0.0000 1 210.00
78916.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 374/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.6900 0.0000 10 920.00
79016.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 374/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.1700 0.0000 2 660.00
79116.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 406 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3100 0.0000 5 030.00
79216.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 412/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1800 0.0000 3 000.00
79316.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Majdan Królewski/ Krzątka (4)/ 3830/4 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy, sąsiedztwo mediów/ obniżka 20% 1.0400 1.0200 33 435.00
79416.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 13/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 2.1781 0.0000 20 190.00
79516.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 22/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 1.7506 0.0000 17 120.00
79616.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 251 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.2592 0.0000 3 470.00
79716.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 305/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1125 0.1125 10 380.00
79816.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 305/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.7724 0.7724 81 190.00
79916.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 320/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 1.9154 1.9154 173 460.00
80016.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 323/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1869 0.1869 16 070.00
80116.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 437/10 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 7.8202 7.8202 148 310.00
80216.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 437/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 8.9403 7.9097 166 500.00
80316.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 437/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 8.9403 8.5878 166 060.00
80416.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 571 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0981 0.0981 1 170.00
80516.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 572 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0913 0.0913 1 110.00
80616.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 573 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2483 0.2483 2 480.00
80716.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 587/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1650 0.0000 1 880.00
80816.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Niwiska/ Leszcze (2)/ 290/1 -udz.3/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ leśna niezabudowana dojazd gruntowy, linia SN/ obniżka 20% 2.4800 1.4300 18 684.00
80916.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Niwiska/ Niwiska (7)/ 48/3, 48/4 i 48/10 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.4871 0.4871 4 708.00
81016.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Niwiska/ Niwiska (7)/ 669/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy, gaz, woda/ obniżka 20% 0.2294 0.2294 32 644.00
81116.12.2014 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Cmolas/ Cmolas (8)/ 3605 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana linia SN/ obniżka 20% 0.1481 0.1481 16 659.00
81216.12.2014 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Cmolas/ Jagodniki (2)/ 315/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.5500 0.5500 21 571.00
81316.12.2014 12:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ kolbuszowski/ Cmolas/ Ostrowy Tuszowskie (4)/ 2657 -udz.1/2 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd asfaltowy, linia telefon./ obniżka 20% 2.8300 0.2900 16 428.00
81416.12.2014 12:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Dąbrowa (007)/ 124 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.3283 0.0972 4 870.00
81516.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Hurcze (008)/ 121/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.8248 0.8248 9 150.00
81616.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Hurcze (008)/ 121/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.7029 0.6518 7 860.00
81716.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Hurcze (008)/ 86/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana media w sąsiedztwie 0.1125 0.0931 7 750.00
81816.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 129/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3611 0.0000 4 150.00
81916.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 184/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3213 0.1558 3 410.00
82016.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 222/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 1.9227 1.0770 24 990.00
82116.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 230/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3353 0.3353 3 860.00
82216.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 258/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0953 0.0290 1 500.00
82316.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 303/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.2157 0.2157 3 500.00
82416.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 325/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.2968 0.0000 4 250.00
82516.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 325/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.9683 0.8345 13 150.00
82616.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 326 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 1.6608 1.0425 19 190.00
82716.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 334/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1778 0.1108 2 080.00
82816.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 334/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.8313 0.2333 8 460.00
82916.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 342 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.4965 0.3937 6 850.00
83016.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 343/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5838 0.5204 7 040.00
83116.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 1108/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo zabudowy, uzbrojona/ obniżka 40% 0.1300 0.1300 37 468.00
83216.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 2325/5 i 2326 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, 20 m do rzeki Wisłok/ obniżka 40% 0.8100 0.8000 11 277.00
83316.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 2463 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.4000 0.4000 10 102.00
83416.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 2562/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo kopalni piasku/ obniżka 40% 0.3500 0.3500 11 955.00
83516.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 2695 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0.2700 0.2700 9 243.00
83616.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 2701/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.1000 0.1000 2 483.00
83716.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 2885 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.2100 0.2000 5 696.00
83816.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 883 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.1100 0.1100 3 141.00
83916.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 884 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.1500 0.1500 4 094.00
84016.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 885 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.1400 0.1400 3 827.00
84116.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Trzebownisko/ Łukawiec (3)/ 897 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.1600 0.1600 3 918.00
84216.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 1113 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3148 0.3148 4 890.00
84316.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 167 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1489 0.1489 2 030.00
84416.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 622 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1279 0.1279 1 900.00
84516.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3404 0.3404 5 510.00
84616.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 759 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3990 0.3990 5 840.00
84716.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 761 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3506 0.3506 5 220.00
84816.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 214/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.4980 0.4980 7 370.00
84916.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 215 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.6193 0.6193 19 280.00
85016.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 219/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2782 0.2782 4 170.00
85116.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 23 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0287 0.0287 710.00
85216.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 25 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1800 0.1800 2 810.00
85316.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 30 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1377 0.1377 2 220.00
85416.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 37 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3952 0.3952 5 420.00
85516.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 38 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3421 0.3421 4 740.00
85616.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 4/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.5677 0.1085 17 020.00
85716.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 41 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.7050 0.7050 9 430.00
85816.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 42 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2477 0.2477 3 510.00
85916.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 43/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1830 0.1830 2 680.00
86016.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 59 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1632 0.1632 2 420.00
86116.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 62 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.8143 0.8143 10 840.00
86216.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 63 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2161 0.2161 3 110.00
86316.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 64 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2748 0.2748 3 870.00
86416.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 65 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4505 0.4505 6 140.00
86516.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 69 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0560 0.0560 980.00
86616.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 71 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0571 0.0571 1 000.00
86716.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 72 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0358 0.0358 740.00
86816.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 74 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3635 0.3635 5 350.00
86916.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 75 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5680 0.5680 8 190.00
87016.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 81, 82 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 1.1933 1.1933 17 710.00
87116.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 84/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0532 0.0532 1 130.00
87216.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 86 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1822 0.1822 2 840.00
87316.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1705 0.1705 2 680.00
87416.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Cieszanów/ Żuków (010)/ 485/12 /część/ dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 2.0000 2.0000 7.30
87516.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Cieszanów/ Żuków (010)/ 538 /część/ dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 9.8800 9.7600 13.00
87616.12.2014 14:45 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 651/32 /część/ dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0.3500 0.1960 0.80
87717.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Siedleczka (11)/ 165 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.2800 0.2800 3 240.00
87817.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Siedleczka (11)/ 743 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1500 0.1500 1 740.00
87917.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Surmaczówka (8)/ 352 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5800 0.5800 6 360.00
88017.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Surmaczówka (8)/ 444 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8600 0.8600 9 320.00
88117.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Surmaczówka (8)/ 697/2, 698 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.7700 0.7700 9 200.00
88217.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ m. kraków/ Kraków-Krowodrza (16)/ 46 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.7576 0.7576 359 040.00
88317.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ m. kraków/ Kraków-Krowodrza (19)/ 149 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.7440 0.7307 372 480.00
88417.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ m. kraków/ Kraków-Krowodrza (30)/ 166/64 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i teren dróg publicznych, cena obniżona 20% 0.1077 0.0000 349 360.00
88517.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ m. kraków/ Kraków-Nowa Huta (27)/ 68 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.9677 0.9677 37 760.00
88617.12.2014 09:00 SZGZ Kraków małopolskie/ m. kraków/ Kraków-Podgórze (64)/ 189/17 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1470 0.1470 83 280.00
88717.12.2014 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Mołodycz (3)/ 730/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1100 0.1100 3 240.00
88817.12.2014 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Mołodycz (3)/ 732 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4000 0.4000 11 160.00
88917.12.2014 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Mołodycz (3)/ 737, 741 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.6200 0.6200 16 920.00
89017.12.2014 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Jodłówka (2)/ 2513/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4183 0.4183 5 440.00
89117.12.2014 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pruchnik/ Jodłówka (2)/ 855/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2562 0.2562 2 760.00
89217.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Podwole (0018)/ 17 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana poł. w potencjalnych terenach eksploatacji powierzchniowych, w sąsiedztwie kopalni dolomitów, cena obniżona o 50% 1.1600 1.1600 23 500.00
89317.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Podwole (0018)/ 52/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana położona w terenie zakładów eksploatacji powierzchniowej oraz częściowo w potencjalnych terenach eksploatacji powierzchniowych, w sąsiedztwie kopalni dolomitów, cena obniżona o 50% 2.2800 0.0100 309 100.00
89417.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1023 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.9826 0.7939 13 840.00
89517.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1032/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2632 0.2632 6 320.00
89617.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1042/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w części tereny zabud. jednorodzinnej i zagrodowej, cena obniżona o 20% 0.1546 0.1546 12 960.00
89717.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1050/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4023 0.4023 7 600.00
89817.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1052/1, 1051/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5546 0.5546 11 120.00
89917.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1199/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2938 0.2938 5 680.00
90017.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1207/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0568 0.0568 1 200.00
90117.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1605 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0312 0.0000 720.00
90217.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 1615/36 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.1210 1.1210 22 000.00
90317.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 295/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0700 0.0000 4 080.00
90417.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 388/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2353 0.2353 2 720.00
90517.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 481/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3106 0.2219 5 200.00
90617.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 486/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2854 0.2854 5 920.00
90717.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 530/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0273 0.0273 720.00
90817.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 536/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3979 0.3979 8 000.00
90917.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 597/21, 597/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.0800 1.0800 20 960.00
91017.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 685/52 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 3.2987 2.2846 87 920.00
91117.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 841/18 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w części tereny zabud. jednorodzinnej i zagrodowej, cena obniżona o 20% 0.2840 0.2840 38 000.00
91217.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 846/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w części tereny zabud. jednorodzinnej i zagrodowej, cena obniżona o 20% 0.5022 0.5022 54 000.00
91317.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 901/11 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w części tereny zabud. jednorodzinnej i zagrodowej, cena obniżona o 20% 0.6556 0.6556 61 360.00
91417.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 901/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1755 0.1755 2 560.00
91517.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Głębowice (3)/ 979/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1608 0.1608 22 800.00
91617.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 1039/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2539 0.2539 4 720.00
91717.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 180/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0602 0.0602 1 040.00
91817.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2118/12 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2000 0.2000 4 400.00
91917.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2121/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3530 0.2840 7 440.00
92017.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2127/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0245 0.0245 800.00
92117.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2135/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2561 0.2561 4 240.00
92217.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2139/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0550 0.0000 1 360.00
92317.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2140/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0604 0.0604 1 280.00
92417.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2141 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0432 0.0432 800.00
92517.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2147/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1108 0.1108 1 760.00
92617.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2148/3, 2146/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana z dopuszczeniem zabud. zagrodowej, cena obniżona 20% 0.4139 0.4139 22 000.00
92717.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2151/2, 2150/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w części tereny zabud. jednorodzinnej i zagrodowej, cena obniżona o 20% 0.2241 0.2161 23 520.00
92817.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 2825/21 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w części tereny zabud. jednorodzinnej, cena obniżona o 20% 0.5000 0.5000 52 480.00
92917.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 46/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1100 0.1100 1 760.00
93017.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 895 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3679 0.3679 7 120.00
93117.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ oświęcimski/ Osiek/ Osiek (1)/ 896/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3336 0.3336 5 280.00
93217.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Cetula (1)/ 438/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny osadnicze przeznacz. do dalszej zabudowy, cena obniżona o 40% 0.2600 0.2600 5 580.00
93317.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Wiązownica/ Cetula (1)/ 5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary istniejącego zagospod. rekreacyjnego, cena obniżona o 40% 0.5400 0.5400 23 040.00
93417.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Roźwienica/ Węgierka (8)/ 780/2, 787/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 4 900.00
93517.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Roźwienica/ Węgierka (8)/ 781/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0700 0.0700 1 500.00
93617.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Roźwienica/ Węgierka (8)/ 837/21 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1400 0.1400 2 550.00
93717.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Skrzyszów (16)/ 570 -udz.20/32 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 50% 0.5400 0.5400 2 300.00
93817.12.2014 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ wielicki/ Kłaj/ Grodkowice/ 15/6 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 0.0964 0.0000 121 500.00
93917.12.2014 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Igołomia Wawrzeńczyce/ Pobiednik Wielki/ 71/5 - udział 6460/14323 sprzedaż ustny nieograniczony nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny o pow. użytk. 37,86 m2 wraz z pom. przynależnymi 26,74 m2 - w budynku nr 68/2 0.1420 0.0000 79 600.00
94017.12.2014 11:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Igołomia Wawrzeńczyce/ Pobiednik Wielki/ 74/5, 74/20, 74/21, 74/22 - udział 5318/112882 sprzedaż ustny nieograniczony nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny o pow. użytk. 38,36 m2 wraz z pom. przynależnymi 14,82 m2 - w budynku nr 112/1 0.4680 0.0000 85 400.00
94117.12.2014 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Tryńcza/ Gniewczyna Łańcucka (2)/ 2019/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana częściowo obszary zabudowane i przeznaczone pod zabudowę, obszary zabud. mieszkaniowej i usług, cena obniżona o 40% 0.7200 0.7200 10 380.00
94217.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Jawornik Polski/ Manasterz (6)/ 1032, 1033, 1034 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.5618 0.5618 6 600.00
94317.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Jawornik Polski/ Manasterz (6)/ 579, 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1233 0.1233 1 100.00
94417.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Jawornik Polski/ Manasterz (6)/ 932, 933 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3200 0.3200 2 500.00
94517.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 146 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.4400 0.4400 3 360.00
94617.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 150 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.3300 0.3300 2 550.00
94717.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 152 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.5900 0.5900 4 470.00
94817.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 155 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.3000 0.3000 2 310.00
94917.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 156 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.8600 0.6400 4 560.00
95017.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 162 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.1800 0.1800 1 380.00
95117.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 165 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.4600 0.4600 3 510.00
95217.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.3400 0.3400 2 610.00
95317.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 171 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.5900 0.5900 4 470.00
95417.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 185/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.4800 0.4800 4 880.00
95517.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 185/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.2500 0.0000 2 580.00
95617.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 22/1 -udz.20/32 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, cena obniżona o 40% 0.5500 0.5500 4 590.00
95717.12.2014 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Korczowa (6)/ 1173 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana powiększenie terenów pod zabudowę, cena obniżona 40% 0.2100 0.2100 13 920.00
95817.12.2014 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Korczowa (6)/ 1174 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana powiększenie terenów pod zabudowę, cena obniżona 40% 0.2000 0.2000 13 260.00
95917.12.2014 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Radymno/ Korczowa (6)/ 1183 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie zabudowy, cena obniżona o 40% 0.8400 0.8400 55 050.00
96017.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Krasne/ Malawa (2)/ 3675/6 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana linia telefon., eN, tereny usług/ obniżka 40% 0.1400 0.1400 22 142.00
96117.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Chmielnik/ Zabratówka (4)/ 1000 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana obniżka 40% 0.1600 0.0000 1 443.00
96217.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Chmielnik/ Zabratówka (4)/ 359 i 370 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy, zadrzewiona/ obniżka 40% 0.1600 0.0000 1 598.00
96317.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Chmielnik/ Zabratówka (4)/ 608 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy, zadrzewiona/ obniżka 40% 0.1400 0.0000 1 430.00
96417.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Chmielnik/ Zabratówka (4)/ 643 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy, zadrzewiona/ obniżka 40% 0.1800 0.0000 2 378.00
96517.12.2014 09:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Chmielnik/ Zabratówka (4)/ 786 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana obniżka 40% 0.1100 0.0000 880.00
96617.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Głogów Młp./ Przewrotne (7)/ 300 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.2600 0.2600 1 517.00
96717.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Głogów Młp./ Przewrotne (7)/ 568 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0300 0.0300 245.00
96817.12.2014 10:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Głogów Młp./ Budy Głogowskie (1)/ 3002/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, przez działkę przebiega rów melioracyjny / obniżka 20% 0.5300 0.5300 15 760.00
96917.12.2014 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Głogów Młp./ Budy Głogowskie (1)/ 634/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony, zadrzewiona 0.6590 0.0000 31 200.00
97017.12.2014 11:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Hyżne/ Brzezówka (1)/ 583 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.1200 0.1200 645.00
97117.12.2014 11:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Hyżne/ Brzezówka (1)/ 790 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0600 0.0600 480.00
97217.12.2014 11:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Hyżne/ Dylągówka (2)/ 1325/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna/ rolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo zabudowy/ obniżka 50% 0.3000 0.2600 19 404.00
97317.12.2014 11:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Hyżne/ Dylągówka (2)/ 1641/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0400 0.0400 217.00
97417.12.2014 11:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Hyżne/ Dylągówka (2)/ 2311/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna/ rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, sąsiedztwo zabudowy/ obniżka 50% 0.2900 0.2900 35 997.00
97517.12.2014 11:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Hyżne/ Hyżne (4)/ 2035/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna/ rolna niezabudowana dojazd gruntowy, tereny budowlane/ obniżka 50% 0.5600 0.5600 30 117.00
97617.12.2014 11:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Hyżne/ Hyżne (4)/ 888/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.4800 0.4800 1 562.00
97717.12.2014 11:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Hyżne/ Hyżne (4)/ 890/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.8700 0.8700 4 040.00
97817.12.2014 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Kamień/ Kamień (1)/ 278/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1400 0.1400 706.00
97917.12.2014 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Kamień/ Kamień (1)/ 358 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1600 0.1600 922.00
98017.12.2014 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Kamień/ Kamień (1)/ 4028 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.2300 0.2300 1 170.00
98117.12.2014 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Kamień/ Kamień (1)/ 4676 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 50% 0.0100 0.0100 139.00
98217.12.2014 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Kamień/ Kamień (1)/ 477 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0800 0.0800 406.00
98317.12.2014 13:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ rzeszowski/ Kamień/ Kamień (1)/ 4952/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy 0.3300 0.3300 5 200.00
98418.12.2014 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Dąbrówki Breńskie (05)/ 442/8 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 4.5630 4.5630 13.60
98518.12.2014 12:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Olesno (01)/ 508/4 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 6.3210 6.3210 27.80
98618.12.2014 12:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Ćwików (03)/ 805/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 3.6130 3.4276 16.50
98718.12.2014 12:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Ćwików (03)/ 944/4 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.4680 0.4387 1.50
98818.12.2014 13:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Dąbrowa Tarnowska/ Nieczajna (07)/ 1324 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.4900 0.4700 1.60
98918.12.2014 13:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Dąbrowa Tarnowska/ Nieczajna (07)/ 1334 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.1200 0.1200 1.00
99018.12.2014 13:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Dąbrowa Tarnowska/ Nieczajna (07)/ 895 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.2500 0.2500 1.00
99118.12.2014 13:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Dąbrowa Tarnowska/ Nieczajna (07)/ 900 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.2600 0.2600 1.00
99218.12.2014 13:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Dąbrowa Tarnowska/ Nieczajna (07)/ 904 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.1300 0.1300 1.00
99318.12.2014 13:20 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Mędrzechów/ Kupienin (03)/ 272/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana umowa dzierżawy na okres do dnia 31.12.2016 0.2500 0.2200 1.60
99418.12.2014 11:00 OT Rzeszów -LP podkarpackie/ dębicki/ Miasto Dębica/ Miasto Dębica, obr. nr 4/ lokal handlowo - użytkowy o pow. 52,50 m2, znajdujący się w budynku na dz. 1467 najem ustny nieograniczony lokal handlowy lokal handlowo - użytkowy w budynku położonym w centralnej części Dębicy, ul. Rynek 2, czynsz dzierzawny brutto obnizony o 50% 0.0110 0.0000 811.80
99518.12.2014 08:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 254 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.5100 0.4700 5 250.00
99618.12.2014 08:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 31/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1900 0.1900 1 950.00
99718.12.2014 08:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 53 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2600 0.1900 3 150.00
99818.12.2014 08:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 54/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3600 0.1600 3 900.00
99918.12.2014 08:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Rzezawa/ Borek (01)/ 926 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3400 0.3100 4 250.00
100018.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Jaworsko (05)/ 370 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20 % 0.4100 0.4100 4 480.00
100118.12.2014 08:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Porąbka Uszewska (11)/ 55/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1000 0.0000 730.00
100218.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 106 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0449 0.0449 720.00
100318.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 121 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0415 0.0415 720.00
100418.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 204 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.6003 0.6003 8 160.00
100518.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 235/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8400 0.8400 10 160.00
100618.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 321/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2440 0.2440 6 720.00
100718.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 332 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2636 0.2636 3 360.00
100818.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Fredropol/ Aksmanice (1)/ 20 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 40% 0.8802 0.0463 10 320.00
100918.12.2014 09.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Śliwnica (14)/ 622/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2800 0.2800 8 400.00
101018.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Orły/ Kaszyce (5)/ 451/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0500 0.0500 600.00
101118.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 342/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8967 0.8967 32 960.00
101218.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 447 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2902 0.2902 14 080.00
101318.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 535 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2520 0.2520 5 840.00
101418.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 539 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0348 0.0348 640.00
101518.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 541 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3262 0.3262 4 080.00
101618.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 637/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2791 0.2791 6 240.00
101718.12.2014 09.45 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Kosztowa (6)/ 52 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana uzbrojenie podstawowe w sąsiedztwie, cena obnizona 50% 0.3300 0.3300 11 300.00
101818.12.2014 09:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Wola Dębińska (13)/ 861 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obniżona o 40% 0.3700 0.3700 28 500.00
101918.12.2014 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Cerekiew (06)/ 564/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2900 0.2900 5 150.00
102018.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Małogoszcz/ Kozłów (4)/ 14/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przeznaczona pod zalesienie, cena obniżona o 20% 0.4500 0.4500 4 400.00
102118.12.2014 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ bocheński/ Bochnia/ Bogucice (03)/ 555/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2100 0.2100 8 450.00
102218.12.2014 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 313 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.9400 0.9400 8 340.00
102318.12.2014 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 315 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.5600 0.5100 4 440.00
102418.12.2014 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 318 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.5700 0.5700 5 040.00
102518.12.2014 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Gnojnik/ Uszew (05)/ 327/1, 327/2, 327/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 1.1100 0.7200 10 020.00
102618.12.2014 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Piątkowa (8)/ 616 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana uzbrojenie podstawowe w sąsiedztwie, cena obnizona 50% 0.9600 0.9600 29 050.00
102718.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1051/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0346 0.0346 720.00
102818.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1214, 1219 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1705 0.1705 2 800.00
102918.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1216 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1025 0.1025 1 760.00
103018.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1830/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5370 0.5370 8 080.00
103118.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 637/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8322 0.8322 40 000.00
103218.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 895/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5870 0.5870 7 680.00
103318.12.2014 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Słonne (13)/ 241/2, 242/1, 242/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0.3000 0.3000 2 750.00
103418.12.2014 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Słonne (13)/ 412/4, 413/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1100 0.1100 1 250.00
103518.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/10 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1769 0.1769 27 000.00
103618.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/11 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1795 0.1795 27 000.00
103718.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/13 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.2274 0.2274 40 000.00
103818.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/14 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1773 0.1773 33 000.00
103918.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/15 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1950 0.1950 36 000.00
104018.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/16 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1874 0.1874 35 000.00
104118.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/17 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1755 0.1755 33 000.00
104218.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/18 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1861 0.1861 35 000.00
104318.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/19 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1704 0.1704 32 000.00
104418.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/4 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana częsciowo teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obniżona o 50% 0.4601 0.4601 57 000.00
104518.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/5 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1804 0.1804 27 000.00
104618.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/6 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1880 0.1880 28 000.00
104718.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/7 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1816 0.1816 27 000.00
104818.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/8 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1782 0.1782 27 000.00
104918.12.2014 10:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (0008)/ dz. 41/9 - oraz udz. 1/15 część w dz. 41/12 (dr) sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obnizona o 50% 0.1807 0.1807 27 000.00
105018.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jedrzejowski/ Małogoszcz/ Kozłów (4)/ 779/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.6300 0.6300 4 450.00
105118.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jedrzejowski/ Małogoszcz/ Zakrucze (17)/ 359 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 1 390.00
105218.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jedrzejowski/ Małogoszcz/ Zakrucze (17)/ 421 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.3500 1.3500 9 420.00
105318.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Balice (2)/ 75/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabud. mieszkaniowej, cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 28 640.00
105418.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 103/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0700 0.0700 6 560.00
105518.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 180/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1200 9 600.00
105618.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 20/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 4 960.00
105718.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 372/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0900 0.0900 8 400.00
105818.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 454/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 5 680.00
105918.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 723 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3100 0.3100 26 320.00
106018.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Nielepice (14)/ 98 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i zieleni ZL - drzewostan 6926zł 0.8900 0.7100 434 880.00
106118.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Rudawa (17)/ 8/32 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana zabudowa mieszkaniowa blisko centrum, przy drodze asfaltowej, cena obnizona o 20% 0.0600 0.0600 52 240.00
106218.12.2014 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Wietrzychowice/ Jadowniki Mokre (03)/ 41 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3900 0.3900 5 100.00
106318.12.2014 10:20 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Lisia Góra/ Kobierzyn (04)/ 556/2, 556/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2200 0.2200 3 100.00
106418.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Nowy Korczyn/ Błotnowola (02)/ 167 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd droga utwardzoną, w bliskim sąsiedztwie zabudowy 0.1600 0.1600 2 330.00
106518.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Nowy Korczyn/ Ostrowce (12)/ 268 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd droga polną 0.5500 0.5500 7 290.00
106618.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Nowy Korczyn/ Sępichów (19)/ 47/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1500 0.1500 2 140.00
106718.12.2014 10:40 SZGZ Tarnów małopolskie/ tarnowski/ Lisia Góra/ Breń (02)/ 221 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0900 0.0900 1 300.00
106818.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Drohobyczka (2)/ 3217, 3218 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2400 0.2400 1 900.00
106918.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1436 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1380 0.1380 1 760.00
107018.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1467 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0363 0.0363 800.00
107118.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1505 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana 97% tereny zabudowy mieszkaniowej, pozostała cz. tereny rolne, 20% obniżki 0.0694 0.0694 4 640.00
107218.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1599 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4519 0.4519 6 320.00
107318.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1724 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1144 0.1144 2 640.00
107418.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1781, 1782 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3131 0.3131 3 600.00
107518.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1787 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1690 0.1690 2 560.00
107618.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1809, 1810 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3228 0.3228 4 480.00
107718.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 2484 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3361 0.3361 3 120.00
107818.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 2749 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1971 0.1971 2 080.00
107918.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Hucisko Nienadowskie (4)/ 544/21 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2800 0.2800 2 100.00
108018.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Hucisko Nienadowskie (4)/ 544/26 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3300 0.3300 2 250.00
108118.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Hucisko Nienadowskie (4)/ 544/63 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.4100 0.4100 3 250.00
108218.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Hucisko Nienadowskie (4)/ 544/86 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan, cena obniżona o 50% 0.6000 0.6000 4 650.00
108318.12.2014 11:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (0008)/ dz. 879/10 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w sąsiedztwie ul. Pańskiej, cena obniżona o 50% 0.3054 0.3054 55 000.00
108418.12.2014 11:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (0008)/ dz. 879/6 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w sąsiedztwie ul. Pańskiej, cena obniżona o 50% 0.3014 0.3014 54 000.00
108518.12.2014 11:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (0008)/ dz. 879/7 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w sąsiedztwie ul. Pańskiej, cena obniżona o 50% 0.2808 0.2808 45 000.00
108618.12.2014 11:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (0008)/ dz. 879/8 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w sąsiedztwie ul. Pańskiej, cena obniżona o 50% 0.2656 0.2656 36 000.00
108718.12.2014 11:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Wrocanka (0008)/ dz. 879/9 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w sąsiedztwie ul. Pańskiej, cena obniżona o 50% 0.2888 0.2888 46 000.00
108818.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (28)/ 1311/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona 0.4900 0.1500 14 030.00
108918.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (28)/ 1362 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana na pow. ok. 0,06 ha drzewostan sosny 0.3100 0.2900 3 520.00
109018.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (28)/ 1363 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana na pow. ok. 0,06 ha drzewostan sosny 0.3800 0.3600 4 120.00
109118.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (28)/ 15/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, kształt regularny 0.3100 0.3100 2 980.00
109218.12.2014 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Dąbrowa Tarnowska/ Smęgorzów (08)/ 1173/3, 1173/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5400 0.5400 9 650.00
109318.12.2014 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Dąbrowa Tarnowska/ Smęgorzów (08)/ 1173/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2200 0.2200 2 600.00
109418.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Celiny (3)/ 116 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.2800 0.2800 1 570.00
109518.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Celiny (3)/ 117 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.2900 0.2900 2 190.00
109618.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 976/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowo - usługowej, obniżka 40% 0.3964 0.3964 75 060.00
109718.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 977 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowo - usługowej, obniżka 40% 0.0158 0.0158 3 180.00
109818.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 978 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowo - usługowej, obniżka 40% 0.3442 0.0345 6 300.00
109918.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 979, 980, 981 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.3116 0.3116 3 360.00
110018.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 987 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowo - usługowej, tereny tras komunikacyjnych, obniżka 40% 0.4629 0.4629 87 600.00
110118.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Kosienice/ (5)/ 1453/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3700 0.3700 5 320.00
110218.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Kosienice/ (5)/ 1480/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1800 0.1800 2 800.00
110318.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Kosienice/ (5)/ 297 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4800 0.4800 11 450.00
110418.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Kosienice/ (5)/ 595/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0300 0.0300 560.00
110518.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Kosienice/ (5)/ 728/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3100 0.3100 4 480.00
110618.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Kosienice/ (5)/ 737 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4300 0.4300 5 440.00
110718.12.2014 12:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 10/16 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy, cena obniżona o 50% 0.5766 0.5766 18 000.00
110818.12.2014 12:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 10/17 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy, cena obniżona o 50% 0.4364 0.4364 13 800.00
110918.12.2014 12:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 35/16 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna cena obniżona o 50% 0.5937 0.5937 18 400.00
111018.12.2014 12:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 35/17 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna cena obniżona o 50% 0.6049 0.6049 18 800.00
111118.12.2014 12:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 73/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.4315 0.4315 2 000.00
111218.12.2014 12:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 75/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1615 0.1615 800.00
111318.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Pułaczów (0016)/ 484/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0.2100 0.2100 2 240.00
111418.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Pułaczów (0016)/ 484/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana ze wszystkich stron graniczy z lasem, cena obniżona o 20% 0.8200 0.0000 9 430.00
111518.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Pułaczów (0016)/ 487/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana ok. 1,55 ha jest zadrzewiona, cena obniżona o 40% 1.8200 0.2700 20 940.00
111618.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 237/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych 0.9600 0.9600 11 270.00
111718.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 601 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych 0.6900 0.6900 8 360.00
111818.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 853 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych 0.8500 0.8500 10 000.00
111918.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 867 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów nieużytkowanych 0.1400 0.1400 1 720.00
112018.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 874 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów nieużytkowanych 0.2800 0.2800 3 310.00
112118.12.2014 13.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Lipowa (2)/ 3090/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.7229 0.7229 9 680.00
112218.12.2014 13.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Lipowa (2)/ 3102/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4190 0.4190 6 320.00
112318.12.2014 13.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Lipowa (2)/ 3150/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowl. niezabudowana 85% zabudowa mieszkaniowa, cena obniżona o 20% 0.0862 0.0724 3 360.00
112418.12.2014 13.30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Czatkowice (2)/ 318 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 2 880.00
112518.12.2014 13.30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Czatkowice (2)/ 337/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1100 0.1100 7 200.00
112618.12.2014 13.30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Czatkowice (2)/ 377 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2900 0.2900 23 840.00
112718.12.2014 13.30 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Czatkowice (2)/ 688 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3700 0.3700 95 400.00
112818.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 1162/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0700 0.0700 960.00
112918.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 1162/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0900 0.0900 1 280.00
113018.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 2648/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0800 0.0800 960.00
113118.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 274/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 1 520.00
113218.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 276/7, 276/9, 276/10 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2700 0.2700 3 640.00
113318.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 2842/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2300 0.2300 3 000.00
113418.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 2898/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 2 320.00
113518.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 2898/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0700 0.0700 1 040.00
113618.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 3235 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 1 240.00
113718.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 3236/3, 32326/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 2 760.00
113818.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 3272/2, 3272/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2000 0.2000 2 840.00
113918.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 3294 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 2 480.00
114018.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 3336/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1400 0.1400 1 800.00
114118.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 3638/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5700 0.5700 6 680.00
114218.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Dubiecko/ Nienadowa/ (7) 752/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1500 0.1500 1 840.00
114318.12.2014 13:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 10/23 - oraz udz. 1/4 część w dz. 10/30 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy, cena obniżona o 50% 0.0605 0.0605 2 900.00
114418.12.2014 13:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 10/24, 10/26 - oraz udz. 1/4 część w dz. 10/30 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy, cena obniżona o 50% 0.0402 0.0101 2 300.00
114518.12.2014 13:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 10/27 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy, cena obniżona o 50% 0.0413 0.0000 1 700.00
114618.12.2014 13:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 10/28 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna częściowo istniejące, częściowo potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy, cena obniżona o 50% 0.0263 0.0000 1 300.00
114718.12.2014 13:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 35/21 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy, cena obniżona o 50% 0.1349 0.1349 4 600.00
114818.12.2014 13:00 OT Rzeszów - TK podkarpackie/ jasielski/ Krempna/ Wyszowatka (0013)/ dz. 35/29 sprzedaż ustny nieograniczony potencjalnie nierolna częściowo tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy, cena obniżona o 50% 0.0488 0.0488 1 600.00
114918.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Czyżów (3)/ 1049/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, kształt regularny, cena oniżona o 50% 0.2100 0.2100 940.00
115018.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Czyżów (3)/ 1091 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.5100 0.5100 4 210.00
115118.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Czyżów (3)/ 1364 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.3900 0.3700 2 090.00
115218.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Czyżów (3)/ 923 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, cena obniżona o 50% 0.2200 0.2200 1 410.00
115318.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Szumsko (0023)/ 251/1, 251/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położone za zabudowaniami wiejskimi, cena obniżona o 40% 2.1636 2.1636 13 470.00
115418.12.2014 13:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Brzesko/ Poręba Spytkowska (6)/ 1325 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa zainwestowania kubaturoowego, cena obniżona o 40% 0.1300 0.1300 13 680.00
115518.12.2014 13:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Brzesko/ Poręba Spytkowska (6)/ 1335 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa zainwestowania kubaturoowego, cena obniżona o 40% 0.1600 0.1600 16 800.00
115618.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Drożdżów (0004)/ 122 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie działki są media (woda, prąd), cena obniżona o 40% 0.1300 0.1300 4 620.00
115718.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Drożdżów (0004)/ 234 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 40% 0.2400 0.2400 2 140.00
115818.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Markowa/ Husów (1)/ 2136 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.5300 0.5300 6 603.00
115918.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Markowa/ Husów (1)/ 2139 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.2600 0.2600 3 240.00
116018.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Markowa/ Husów (1)/ 3749 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.3800 0.3800 4 734.00
116118.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Markowa/ Husów (1)/ 3976/2 i 3977 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.6700 0.6700 8 347.00
116218.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Markowa/ Husów (1)/ 823/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.1800 0.1800 2 243.00
116318.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Markowa/ Husów (1)/ 840, 857 i 858 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.8700 0.8700 10 837.00
116418.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 3352/11 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana przylega do E-4, gazociąg, linia energ./ obniżka 40% 0.9000 0.7800 67 408.00
116518.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ łańcucki/ Czarna/ Krzemienica (3)/ 999/84 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0.0800 0.0800 1 228.00
116618.12.2014 10:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ strzyżowski/ Strzyżów/ Glinik Zaborowski (11)/ 1230/2 i 1230/3 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0.2800 0.2800 1 990.00
116718.12.2014 10:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ strzyżowski/ Strzyżów/ Glinik Zaborowski (11)/ 1237 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.5200 0.5200 3 563.00
116818.12.2014 10:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ strzyżowski/ Strzyżów/ Glinik Zaborowski (11)/ 1257 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.1500 0.1500 1 256.00
116918.12.2014 10:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ strzyżowski/ Strzyżów/ Glinik Zaborowski (11)/ 1309 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana obniżka 40% 0.1400 0.1400 3 093.00
117018.12.2014 10:30 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ strzyżowski/ Strzyżów/ Glinik Zaborowski (11)/ 998 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0.3000 0.3000 4 292.00
117118.12.2014 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 1179 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, zadrzewienie/ obniżka 20% 0.8700 0.8700 10 648.00
117218.12.2014 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 2252 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.1500 0.1500 1 162.00
117318.12.2014 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 2093/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo A4/ obniżka 20% 0.1300 0.1200 1 093.00
117418.12.2014 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 588 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.5300 0.5300 4 800.00
117518.12.2014 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 649 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, zadrzewienie/ obniżka 20% 0.4300 0.4300 5 863.00
117618.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 101/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.4600 0.4600 3 941.00
117718.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 106/5, 108/1 i 109/1 - komleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.3000 0.3000 2 792.00
117818.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 112/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.2200 0.2200 3 163.00
117918.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 112/4 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obniżka 20% 0.1600 0.1600 8 421.00
118018.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211 i 1212 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.2000 0.2000 1 971.00
118118.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 1219 i 1220 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony/ obniżka 20% 0.7900 0.7900 8 219.00
118218.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 1224 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony/ obniżka 20% 0.1200 0.1200 1 292.00
118318.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 1684/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sąsiedztwo rz. Wisłok/ obniżka 20% 0.2700 0.2700 6 885.00
118418.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 1689/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.1600 0.1600 1 456.00
118518.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 1697 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.4600 0.4600 4 508.00
118618.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 564 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 1.2800 1.2800 84 818.00
118718.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 675 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.6500 0.6500 5 286.00
118818.12.2014 11:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 89/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.5300 0.5300 4 800.00
118918.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Dębica/ Głobikowa (3)/ 365 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 1.0800 0.8800 30 563.00
119018.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Dębica/ Paszczyna - Kochanówka (15)/ 2646/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana linia NN/ obniżka 20% 0.4200 0.4200 4 154.00
119118.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Dębica/ Pustków (10)/ 1626/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana gaz, linia WN/ obniżka 20% 0.4677 0.4677 22 825.00
119218.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Dębica/ Pustków (10)/ 821/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.0400 0.0400 826.00
119318.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Dębica/ Stasiówka (12)/ 1198/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzny/ obniżka 20% 0.1700 0.1700 1 869.00
119418.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Dębica/ Stasiówka (12)/ 1411/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.1200 0.0900 1 928.00
119518.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Dębica/ Stasiówka (12)/ 206/11 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzny/ obniżka 20% 0.0900 0.0900 1 763.00
119618.12.2014 14:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Czarna/ Zdżary (13)/ 718 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana gaz, woda, telefon/ obniżka 20% 0.1500 0.1500 1 884.00
119718.12.2014 14:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Jodłowa/ Jodłowa (4)/ 4156/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0.0300 0.0300 2 040.00
119819.12.2014 11:00 OT Rzeszów -LP podkarpackie/ kolbuszowski/ Kolbuszowa/ Widełka (011)/ 4043/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka rolna położona przy drodze wojewódzkiej Rzeszów - Kolbuszowa, cena obniżona o 40% 3.5900 3.5900 93 780.00
119919.12.2014 11:30 OT Rzeszów -LP podkarpackie/ strzyżowski/ Frysztak/ Cieszyna (1)/ 430/11 sprzedaż ustny nieograniczony rolna zabudowana zabudowana magazynem zbożowym, położona przy drodze Rzeszów - Jasło, cena obniżona o 20% 0.1488 0.0000 79 717.00
120019.12.2014 12:00 OT Rzeszów -LP podkarpackie/ rzeszowski/ Świlcza/ Mrowla (005)/ 3515/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUiKZP częściowo w terenach MU - zabudowy mieszkaniowo - usługowej, cena obniżona o 20% 6.6451 6.6451 295 680.00
120119.12.2014 10:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 200 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.1600 0.1600 11 200.00
120219.12.2014 10:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 210/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.1191 0.1191 8 100.00
120319.12.2014 10:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 211/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.1212 0.1212 8 150.00
120419.12.2014 10:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 227/10 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.7573 0.7573 49 300.00
120519.12.2014 10:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 228/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.3557 0.3557 23 650.00
120619.12.2014 10:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 290 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4900 0.4900 33 700.00
120719.12.2014 10:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 686/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4000 0.4000 27 300.00
120819.12.2014 11:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 253/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana sport, rekreacja, budownictwo letniskowe 0.4800 0.4800 35 400.00
120919.12.2014 11:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 261 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana sport, rekreacja, budownictwo letniskowe 0.5300 0.5300 40 500.00
121019.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 146 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5400 0.5400 35 200.00
121119.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2685 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5800 0.5800 39 500.00
121219.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2686 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.6000 0.6000 40 850.00
121319.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2688 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.3900 0.3900 25 550.00
121419.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2689 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5400 0.5400 35 250.00
121519.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2690 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.3600 0.3600 23 600.00
121619.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2691 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4000 0.4000 26 150.00
121719.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2692 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4300 0.4300 28 150.00
121819.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2693 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.2700 0.2700 17 750.00
121919.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2694 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.3100 0.3100 20 350.00
122019.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2695 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.3900 0.3900 25 550.00
122119.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2697 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5100 0.5100 33 300.00
122219.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2699 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4700 0.4700 30 700.00
122319.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2700 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5900 0.5900 38 500.00
122419.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2701 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4800 0.4800 31 350.00
122519.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2702 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5000 0.5000 32 650.00
122619.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2809 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4000 0.4000 26 650.00
122719.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2810 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 1.1600 1.1600 76 600.00
122819.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2811/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 1.0300 1.0300 69 750.00
122919.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2812 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 1.1500 1.1500 74 650.00
123019.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2816/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.1100 0.1100 8 150.00
123119.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2817 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.2000 0.2000 13 900.00
123219.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2818 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.7600 0.7600 51 950.00
123319.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2819 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5900 0.5900 40 300.00
123419.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2820 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 1.1300 1.1300 77 100.00
123519.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2832 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5200 0.5200 34 400.00
123619.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2833 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 1.2000 1.2000 78 100.00
123719.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2835 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.3000 0.3000 19 700.00
123819.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2836 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.2900 0.2900 19 150.00
123919.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2837 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5400 0.5400 35 300.00
124019.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2838 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5800 0.5800 37 850.00
124119.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2839 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5700 0.5700 37 850.00
124219.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2841 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.5400 0.5400 36 500.00
124319.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 2842 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.6700 0.6700 44 350.00
124419.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 3823 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4000 0.4000 26 300.00
124519.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 3824 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.3800 0.3800 25 050.00
124619.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 3825 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4600 0.4600 30 300.00
124719.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 3826 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 1.0200 1.0200 66 450.00
124819.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 3828 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.4000 0.4000 26 150.00
124919.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 431/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 2.0900 2.0900 137 550.00
125019.12.2014 11:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 431/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w złożu kruszywa naturalnego 0.1600 0.1600 10 950.00
125119.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Maćkowice (6)/ 1059/2, 1059/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3200 0.3200 6 450.00
125219.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Maćkowice (6)/ 1278 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0500 0.0500 1 150.00
125319.12.2014 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Bolestraszyce (2)/ 123/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 2 960.00
125419.12.2014 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Bolestraszyce (2)/ 35/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2700 0.2700 14 680.00
125519.12.2014 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Bolestraszyce (2)/ 35/12 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 2 480.00
125619.12.2014 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Bolestraszyce (2)/ 393 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0400 0.0400 760.00
125719.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Dębno/ Jaworsko (05)/ 299 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5500 0.5500 7 400.00
125819.12.2014 09.00 SZGZ Kraków malopolskie/ wadowicki/ Brzeźnica/ Łączany/ 830/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0193 0.0193 700.00
125919.12.2014 09.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Bolestraszyce (2)/ 741/1, 741/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4000 0.4000 21 880.00
126019.12.2014 09:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Borzęcin (2)/ 472 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2800 0.2800 2 150.00
126119.12.2014 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Krościenko n.Dunajcem/ Krościenko n.Dunajcem (3)/ 1712 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 2.6443 2.6443 42 488.00
126219.12.2014 09:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Krościenko n.Dunajcem/ Krościenko n.Dunajcem (3)/ 2363 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.0455 0.6715 12 720.00
126319.12.2014 09:45 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Łęki (3)/ 644/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1300 0.1300 1 050.00
126419.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 154/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 1.8519 1.8519 197 000.00
126519.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 155/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 0.2378 0.2378 39 500.00
126619.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 1623 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę przemysłową 3.1145 3.1145 523 000.00
126719.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 4.5999 4.5999 329 000.00
126819.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 4.3002 4.3002 338 600.00
126919.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 3.8799 3.8799 319 600.00
127019.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 2.8401 2.8401 259 000.00
127119.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 1.8512 1.8512 182 500.00
127219.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wielicki/ Gdów/ Zręczyce (29)/ 704/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 6.8100 6.8100 212 000.00
127319.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2420 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1400 0.1400 2 400.00
127419.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2422/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 1 810.00
127519.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2437 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0100 0.0100 320.00
127619.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2447 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0300 0.0300 1 480.00
127719.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2449 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0300 0.0300 1 570.00
127819.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2450/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5900 0.5900 25 600.00
127919.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 3142 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0100 0.0100 230.00
128019.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 483 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 850.00
128119.12.2014 10.15 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 545/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 930.00
128219.12.2014 10:00 OT Rzeszów - ZB małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Rudze (7)/ 20/12 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana poł. w obszarze oznaczonym jako - tereny usług, tereny zieleni urządzonej, tereny i szpalery zadrzewień śródpolnych i tereny zabudowy mieszanej, cena wywoławcza obniżona o 20% 1.0830 0.9861 335 876.00
128319.12.2014 10:00 OT Rzeszów - ZB małopolskie/ oświęcimski/ Zator/ Rudze (7)/ 427, 15/6, 15/7 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana poł. w obszarze oznaczonym jako - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rybackich, tereny zieleni urządzonej i tereny komunikacji drogowej, cena wywoławcza obniżona o 20% 0.5042 0.4498 292 676.00
128419.12.2014 10:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Kamionka Wielka/ Królowa Górna (8)/ 800 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.7900 0.6400 29 608.00
128519.12.2014 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1233/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2100 0.2100 1 625.00
128619.12.2014 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 1258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1200 0.1200 1 050.00
128719.12.2014 10:15 SZGZ Tarnów małopolskie/ brzeski/ Borzęcin/ Przyborów (4)/ 150 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0900 0.0900 700.00
128819.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2440, 2441, 2442 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2200 0.2200 9 850.00
128919.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2452/11, 2452/12, 2452/13, 2452/14, 2452/15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.9900 0.9900 50 480.00
129019.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2452/16, 2452/17, 2452/18, 2452/21 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.3200 1.3200 67 240.00
129119.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 2452/8, 2452/9, 2452/10 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.1400 1.1400 54 840.00
129219.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Wyszatyce (8)/ 998/2, 998/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2500 0.2500 4 450.00
129319.12.2014 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Łapsze Niżne/ Łapsze Wyżne (6)/ 7937 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0324 0.0000 400.00
129419.12.2014 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Łapsze Niżne/ Łapsze Wyżne (6)/ 825 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1208 0.1208 1 860.00
129519.12.2014 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Łapsze Niżne/ Łapsze Wyżne (6)/ 9222 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0367 0.0000 830.00
129619.12.2014 11:00 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowotarski/ Łapsze Niżne/ Łapsze Wyżne (6)/ 9528 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0268 0.0000 835.00
129719.12.2014 11:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ nowosądecki/ Podegrodzie/ Podrzecze (8)/ 402/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny usług i mieszkalnictwa, cena obniżona o 20% 0.5700 0.5700 76 160.00
129819.12.2014 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Batycze (1)/ 239/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1900 0.1900 3 850.00
129919.12.2014 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Batycze (1)/ 356/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2500 0.2500 4 550.00
130019.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Buszkowice (3)/ 598/7, 598/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1500 0.1500 2 900.00
130119.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Żurawica/ Buszkowice (3)/ 817, 724/5, 724/6, 819 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2000 0.2000 13 200.00
130219.12.2014 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Fredropol/ Sopotnik (22)/ 60 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3800 0.3800 6 000.00
130319.12.2014 13.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Fredropol/ Sopotnik (22)/ 7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.4400 0.4400 6 600.00
130419.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 1172 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, zadrzewienie 1.0400 1.0200 12 602.00
130519.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 2944 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, linia SN 1.4200 1.4200 14 869.00
130619.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 3899 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana zadrzewienie 1.3800 1.3800 17 218.00
130719.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 3909 i 3946/1- kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 1.0400 1.0400 13 651.00
130819.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 3948 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd szutrowy 1.0900 1.0900 15 757.00
130919.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Nagoszyn (6)/ 40 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy 2.3400 2.3400 24 927.00
131019.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 319, 320 i 444 - kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd szutrowy 1.5800 1.5800 19 264.00
131119.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 343/2, 562, 563 564 - kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy 4.0300 4.0100 47 150.00
131219.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 534, 535, 537, 334, 335, 336, 548, 540, 541, 546 i 542/1- kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy 2.9300 2.8800 31 115.00
131319.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 569, 571, 572, 573, 574 i 577 - kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy 4.0000 3.9700 47 018.00
131419.12.2014 10:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Wiewiórka (8)/ 588/1, 555, 553, 552, 338, 339 i 340 - kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy 2.3000 2.9900 24 891.00
131519.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 1593 i 1594 - kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 1.3700 1.3700 15 879.00
131619.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 639/2 i 639/3 - kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy 1.5400 1.5400 17 101.00
131719.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 661 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 3.8700 3.8700 37 703.00
131819.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 926/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy 1.8300 1.8300 20 731.00
131919.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 935, 936/2, 934/1 i 1153 - kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 5.3100 5.3100 59 413.00
132019.12.2014 12:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ dębicki/ Żyraków/ Bobrowa (1)/ 95/4 i 95/7 - kompleks sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 3.0100 3.0100 32 562.00
132122.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Chałupki (0005)/ 43 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana położona w części w terenach budownictwa mieszkaniowego, dojazd drogą gruntową utwardz. 0.5000 0.4600 17 700.00
132222.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Nida (0015)/ 254 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.5000 0.2700 6 900.00
132322.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Nida (0015)/ 72 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 1.4500 1.4500 13 900.00
132422.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Nida (0015)/ 77 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 1.1000 1.1000 11 350.00
132522.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Ruda Maleniecka/ Kołoniec (7)/ 552 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.2100 0.2100 3 360.00
132622.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Ruda Maleniecka/ Kołoniec (7)/ 778/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana nieruchomość zadrzewiona 0.1100 0.0000 1 670.00
132722.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Ruda Maleniecka/ Lipa (8)/ 272 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.9400 0.4300 12 200.00
132822.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Ruda Maleniecka/ Młotkowice (11)/ 469 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.1600 0.1600 2 020.00
132922.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Piaski (29)/ 450 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.2400 0.2400 2 450.00
133022.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Piaski (29)/ 466 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.3200 0.3200 3 250.00
133122.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kupimierz(10)/ 155 -udz.20/32 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.2400 0.2400 1 560.00
133222.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3348, 3349 i 3350 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony/ obniżka 20% 1.0400 0.7800 11 284.00
133322.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3545 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tareny zabudowy usługowej/ obniżka 20% 0.2000 0.2000 21 329.00
133422.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3614 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0.2800 0.2800 38 293.00
133522.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3629 i 3630 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tareny zabudowy usługowej/ obniżka 20% 0.7300 0.7300 77 619.00
133622.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3710 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.2100 0.2100 2 308.00
133722.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3714/1, 3715 i 3720 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd nawierzchnią bet./ obniżka 20% 1.0900 1.0900 12 332.00
133822.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3786 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.2500 0.2500 2 632.00
133922.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3917 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.2800 0.2800 3 640.00
134022.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 3927 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd utwardzony/ obniżka 20% 0.0700 0.0000 792.00
134122.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 4011/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd z płyt betonowych/ obniżka 20% 0.1300 0.1300 1 384.00
134222.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 4047/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd z płyt betonowych/ obniżka 20% 0.2800 0.2800 2 856.00
134322.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 5084 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana projektowane tereny zabudowy/ obniżka 20% 0.1000 0.1000 11 192.00
134422.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Grębów (1)/ 5197/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.0219 0.0219 304.00
134522.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 2703 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, sieć SN/ obniżka 20% 0.6500 0.6500 62 088.00
134622.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 2712 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0.6000 0.6000 65 288.00
134722.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 3511 i 3512 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 1.3100 1.3100 17 676.00
134822.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 3516 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.7900 0.7900 11 376.00
134922.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 3561/1 i 3561/2 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.9600 0.9600 10 444.00
135022.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 4312 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 1.0100 1.0000 11 832.00
135122.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 4333 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 1.0000 1.0000 11 712.00
135222.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 4362 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.9700 0.9700 10 548.00
135322.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 4572 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.3900 0.3900 3 248.00
135422.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Stale (6)/ 4573 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.5400 0.5400 4 456.00
135522.12.2014 09:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Grębów/ Wydrza (7)/ 1607/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd z płyt drogowych/ obniżka 20% 0.9900 0.3400 10 755.00
135622.12.2014 10:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Harasiuki/ Rogóźnia (22)/ 619 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.3617 0.3617 3 059.00
135722.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Rudnik nad Sanem/ Rudnik nad Sanem (1)/ 1020/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0.2527 0.2527 3 075.00
135822.12.2014 10:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Rudnik nad Sanem/ Stróża (2)/ 1060 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 0.2316 0.2316 2 931.00
135922.12.2014 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Łazów (3)/ 802/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd gruntowy, sąsiedztwo zabudowy/ obniżka 20% 0.3000 0.3000 39 226.00
136022.12.2014 11:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ niżański/ Krzeszów/ Łazów (3)/ 802/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.4700 0.4700 6 379.00
136122.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Baranów Sandomierski (1)/ 574/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy, międzywale rz. Babulówki/ obniżka 20% 6.0706 2.7542 57 792.00
136222.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Baranów Sandomierski (1)/ 707/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy, międzywale rz. Babulówki/ obniżka 20% 2.4537 2.4537 27 539.00
136322.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 1118/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 1.0720 1.0720 10 220.00
136422.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 1351, 1352/1 i 1352/2 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 2.6943 2.6943 25 532.00
136522.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 1355, 1356, 1359, 1379 i 1380 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 3.2909 3.2909 26 112.00
136622.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 364 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.4172 0.4172 4 416.00
136722.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 504/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd utwardzony/ obniżka 20% 0.3577 0.0000 28 556.00
136822.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 530 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sieć WN/ obniżka 20% 0.3697 0.2307 3 368.00
136922.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 626 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana sieć WN/ obniżka 20% 0.4422 0.4422 5 064.00
137022.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 834 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.3907 0.3907 4 752.00
137122.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 90 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 20% 0.2480 0.2480 2 804.00
137222.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Knapy (5)/ 978 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.5940 0.5940 6 232.00
137322.12.2014 11:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Wola Baranowska (10)/ 3675 sprzedaż ustny nieograniczony leśna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 20% 0.3969 0.0000 4 451.00
137422.12.2014 12:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ m.Tarnobrzeg/ Dzików (1)/ 27/2 i 28 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0.4510 0.4510 2 452.00
137522.12.2014 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Nowa Dęba/ Alfredówka (1)/ 715 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 40% 0.9500 0.9500 4 930.00
137622.12.2014 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Nowa Dęba/ Alfredówka (1)/ 755 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.4000 0.4000 2 218.00
137722.12.2014 12:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Nowa Dęba/ Alfredówka (1)/ 764 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 40% 0.4500 0.4500 2 282.00
137822.12.2014 13:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ tarnobrzeski/ Baranów Sandomierski/ Dymitrów Duży (3)/ 1030 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana dojazd utwardzony, eNN, woda, gaz/ obniżka 40% 0.1732 0.1732 12 718.00
137922.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Grodzisko Dolne/ Chodaczów (11)/ 1044 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0936 0.0936 677.00
138022.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Grodzisko Dolne/ Chodaczów (11)/ 720/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0720 0.0720 521.00
138122.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Grodzisko Dolne/ Chodaczów (11)/ 930 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obniżka 50% 0.0377 0.0377 273.00
138222.12.2014 13:20 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Grodzisko Dolne/ Chodaczów (11)/ 990/1 i 990/2 - kompleks sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.0716 0.0716 518.00
138322.12.2014 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Leżasjk/ Giedlarowa (21)/ 3601/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1000 0.1000 723.00
138422.12.2014 13:40 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ leżajski/ Leżasjk/ Giedlarowa (21)/ 4230/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd gruntowy/ obniżka 50% 0.1200 0.1200 868.00
138522.12.2014 14:00 SZGZ Trzebownisko podkarpackie/ stalowowolski/ Zaleszany/ Dzierdziówka (1)/ 89/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd asfaltowy/ obniżka 20% 1.1900 1.1900 16 067.00
138623.12.2014 09.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ opatowski/ Opatów/ Kobylany (11)/ 678/47 sprzedaż ustny nieograniczony rolna zabudowana cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 3 550.00
138723.12.2014 10.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Koprzywnica/ Koprzywnica (8)/ 2225/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0700 0.0700 1 100.00
138823.12.2014 11.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ sandomierski/ Dwikozy/ Dwikozy (4)/ 1375 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1300 0.1300 1 100.00
138923.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3548 0.3548 9 200.00
139023.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3540 0.3540 9 180.00
139123.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3532 0.3532 9 150.00
139223.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3525 0.3525 9 150.00
139323.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3516 0.3516 9 130.00
139423.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3509 0.3509 9 100.00
139523.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3501 0.3501 9 080.00
139623.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3491 0.3491 9 050.00
139723.12.2014 12.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Staszów/ Jasień (7)/ 704/9, 704/10, 704/11 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.9714 0.9714 25 180.00
139823.12.2014 13.00 SZGZ Opatów świętokrzyskie/ staszowski/ Rytwiany/ Szczeka (14)/ 973 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5300 0.5300 5 200.00
139930.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Podborze (09)/ 133 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana "termin składania dokumentów do dnia 15.12.2014 r.; dzierżawa do dnia 31.12.2016" 7.2800 7.2800 12.60
140030.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Podborze (09)/ 143/2, 143/3, 143/5 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana "termin składania dokumentów do dnia 15.12.2014 r.; dzierżawa do dnia 31.12.2016" 0.7580 0.7580 1.90
140130.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Podborze (09)/ 238 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana "termin składania dokumentów do dnia 15.12.2014 r.; dzierżawa do dnia 31.12.2016" 15.1700 15.1700 65.00
140230.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Podborze (09)/ 615/2 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana "termin składania dokumentów do dnia 15.12.2014 r.; dzierżawa do dnia 31.12.2016" 3.9600 3.9600 19.50
140330.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Podborze (09)/ 621 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana "termin składania dokumentów do dnia 15.12.2014 r.; dzierżawa do dnia 31.12.2016" 4.3000 4.3000 20.70
140430.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Podborze (09)/ 624 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana "termin składania dokumentów do dnia 15.12.2014 r.; dzierżawa do dnia 31.12.2016" 0.9900 0.9900 5.10
140530.12.2014 08:30 SZGZ Tarnów małopolskie/ dąbrowski/ Olesno/ Podborze (09)/ cz. 634/5 dzierżawa ustny ograniczony rolna niezabudowana "termin składania dokumentów do dnia 15.12.2014 r.; dzierżawa do dnia 31.12.2016" 6.6200 6.6200 39.10
140630.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 6.6901 6.6901 462 000.00
miejsca przetargów:
1. OT Rzeszów - 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 7, tel. 17 853-78-00
2. SZGZ Kielce - 25-512 Kielce, ul. Warszawska 29, tel. 41 344-22-04, 17 85 37 805
3. SZGZ Szczawne - 38-542 Rzepedź, Szczawne 54, tel. 13 467-60-55
4. SZGZ Przemyśl - 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 7, tel. 16 670-82-66
5. SZGZ Trzebownisko - 36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 616A/10, tel. 17 852-92-94
6. SZGZ Kraków - 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, tel. 12 421-40-33, 12 422-12-36, 12 422-35-48
7. SZGZ Opatów - 27-500 Opatów, pl. Obrońców Pokoju 21, tel. 15 869-14-04
8. SZGZ Lubaczów - 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45, tel. 16 622-48-68
9. SZGZ Tarnów - 33-100 Tarnów, ul.Dąbrowskiego 8, tel. 14 626-11-06, 14 626 24 23

Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.