Harmonogram przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, organizowanych przez ANR OT Rzeszów w miesiącu grudzień
Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.
Lp Data i
godzina
rozpoczęcia
przetargu
Miejsce
przeprowadzenia
przetargu
nazwa
jednostki
Położenie
nieruchomości
(województwo/powiat/
gmina/obreb/
numery działek
Forma
rozdysponowania
(sprzedaż/
dzierżawa)
Rodzaj
przetargu
Rodzaj
i charakter
nieruchomości
Atrybut
nieruchomości
Powierzchnia Cena
wywoławcza
nieruchomości
(w zł)/czynsz
wywoławczy
dzierżawny
(w dt)
ogólna
(w ha)
w tym
UR
(w ha)
105.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Huta (6)/ 317/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana poł. częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej z usługami podstawowymi, cena obniżona o 20% 0.0300 0.0300 1 400.00
205.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Filipy (1)/ 86/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3000 0.3000 3 200.00
305.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 444 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 3 520.00
405.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 445 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 500.00
505.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 464 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 1 050.00
605.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 465 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 290.00
705.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 468 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 960.00
805.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 469 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 300.00
905.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Jacentów (7)/ 504/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren dolesień, cena obniżona o 20% 0.2025 0.2015 2 640.00
1005.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 210 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną 0.3800 0.3800 4 870.00
1105.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 297 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną 0.3400 0.3400 4 370.00
1205.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 298 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną 0.3000 0.3000 3 870.00
1305.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 433/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cz. teren zabud. mieszkaniowej zagrodowej, cz. ekosystemy dolin rzecznych, dojazd drogą asfaltową 0.2100 0.2100 2 900.00
1405.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 434/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cz. teren zabud. mieszkaniowej zagrodowej, cz. ekosystemy dolin rzecznych, dojazd drogą asfaltową 0.1500 0.1500 2 150.00
1505.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Mościska (17)/ 484/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojaz drogą polną, częściowo zadrzewiona brzozą i olchą 0.2700 0.2700 4 280.00
1605.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoska (24)/ 354 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 0.0700 0.0700 980.00
1705.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoska (24)/ 826 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 0.1300 0.1300 1 750.00
1805.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoska (24)/ 828 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 0.0600 0.0600 880.00
1905.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 1403 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.3400 0.3400 4 010.00
2005.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Fałków/ Turowice (12)/ 2057 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w bliskiej odległości od zabudowań, dojazd drogą gruntową 0.2990 0.2990 2 900.00
2105.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ starachowicki/ Pawłów/ Szeligi (27)/ 320 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 0.7900 0.7900 12 100.00
2205.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ starachowicki/ Pawłów/ Szeligi (27)/ 322 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą polną, peryferyjna część miejscowości 1.3600 1.3600 18 790.00
2305.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Jędrzejów/ Podchojny (23)/ 1159 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytkowana rolniczo, dzierżawa na 5 lat 0.4300 0.4300 2.00
2405.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Modliszewice (21)/ 5875/18 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytkowana rolniczo, dzierżawa na 5 lat 1.9840 1.9840 10.00
2505.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Modliszewice (21)/ 5876/56 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytkowana rolniczo, dzierżawa na 5 lat 1.3562 1.3562 6.00
2608.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Gruszka (4)/ 806 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, odległość od zabudowy ok. 100 m, cena obniżona o 20% 0.3100 0.3100 3 600.00
2708.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Gruszka (4)/ 807 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą utwardzoną, odległość od zabudowy ok. 100 m, cena obniżona o 20% 0.0660 0.0660 770.00
2808.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Zachełmie (11)/ 299/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz częściowo w terenach łąk i dolin rzecznych, cena obniżona o 20% 0.0804 0.0804 6 110.00
2908.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Zachełmie (11)/ 299/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cena obniżona o 20% 0.0257 0.0257 2 280.00
3008.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ chrzanowski/ Chrzanów/ Płaza (3)/ 2600, 2599 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3024 0.3024 5 900.00
3108.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Sworzyce (44)/ 339 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna zabudowana położona w terenie o funkcji mieszkaniowje jednorodzinnej i zagrodowej oraz w terenie rolnym, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem stodoły, cena obniżona o 20% 0.4300 0.4300 19 120.00
3208.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 3366 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 1 470.00
3308.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 3368 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0800 0.0800 840.00
3408.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 3371 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 490.00
3508.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4629 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0900 0.0900 2 220.00
3608.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4663 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 720.00
3708.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4672 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.1700 0.1700 1 920.00
3808.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4802 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.3400 0.3400 3 540.00
3908.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4804 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0800 0.0800 920.00
4008.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4810 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 610.00
4108.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4821 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.1500 0.1500 1 620.00
4208.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4839 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0800 0.0800 920.00
4308.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 4965 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.1100 0.1100 3 420.00
4408.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Radoszyce/ Radoszyce (25)/ 7379 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny łąk i dolin rzecznych, użytki zielone, cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 680.00
4508.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Skowronno Górne (29)/ 192 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana rolna niezabudowana, teren zieleni łąkowej, cena została obniżona o 20% 0.3200 0.3200 3 630.00
4608.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Brzeście (05)/ 1497 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, cena obniżona o 20% 0.5700 0.5700 6 340.00
4708.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Chruścice (9)/ 155/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, cena obniżona o 40% 0.5800 0.5800 4 840.00
4808.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Chruścice (9)/ 374 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, cena obniżona o 40% 0.5300 0.5300 4 410.00
4908.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Chruścice (9)/ 691/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, cena obniżona o 40% 0.0200 0.0200 250.00
5008.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1131 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.2500 0.2500 1 260.00
5108.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1144 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.4600 0.4600 2 260.00
5208.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1147 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.4800 0.4800 2 360.00
5308.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1173 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.0500 0.0500 320.00
5408.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 1334 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w centralnej części miejscowości, obszar przewidziany do zalesienia, cena obniżona o 40% 0.1600 0.1600 1 590.00
5508.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 292 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0500 0.0500 660.00
5608.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 446 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0200 0.0200 350.00
5708.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 455 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0300 0.0300 390.00
5808.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 459 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0100 0.0100 240.00
5908.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 484 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0200 0.0200 350.00
6008.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 491 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0400 0.0400 480.00
6108.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wincentów (47)/ 495 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.0200 0.0200 320.00
6208.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Brzeście (5)/ 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren upraw polowych, w pobliżu zabudowań, cena obniżona o 40% 0.5300 0.5300 4 530.00
6308.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Zbelutka Nowa (8)/ 387/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona na zapleczu starego siedliska, dojazd drogą gruntową nieużytkowaną 0.8300 0.8300 19 580.00
6408.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Zbelutka Nowa (8)/ 464 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana graniczy z ciekiem wodnym i drogą asfaltową, ok. 500 m od zwartej zabudowy 0.1900 0.1900 8 430.00
6509.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Sworzyce (44)/ 195 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część położona w terenach o funkcji mieszkaniowej, cena obniżona o 40% 0.4400 0.4400 5 890.00
6609.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Bedlenko (3)/ 607/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren przewidziany do zalesień, cena obniżona o 40% 0.3000 0.3000 2 430.00
6709.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Bedlenko (3)/ 608/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren przewidziany do zalesień, cena obniżona o 40% 0.2600 0.2600 2 250.00
6809.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Wąsosz (46)/ 204 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część przewidziana pod funkcje mieszkaniowe, część tereny rolne i obszar istniejących lasów, cena obniżona o 40% 0.1100 0.1100 1 170.00
6909.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Łagów (5)/ 88/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana przylega do drogi krajowej nr 74, obszar działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej, cena obniżona o 40% 2.9358 2.9358 235 080.00
7009.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Łagów/ Łagów (5)/ 88/5 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana przylega do drogi krajowej nr 74, obszar działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej, cena obniżona o 40% 4.4703 4.4703 293 110.00
7109.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Zagnańsk/ Kaniów (9)/ 321/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy pensjonatowej, rekreacyjnej i jednorodzinnej, cena obniżona o 40% 1.4900 1.4900 91 100.00
7209.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Stary Sokołów (43)/ 411/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przewidziane do zalesienia, cena obniżona o 50% 0.0200 0.0200 650.00
7309.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 909 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.0800 0.0800 570.00
7409.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 911 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.0033 0.0033 85.00
7509.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 912 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.3900 0.3900 2 700.00
7609.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 913 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.2100 0.2100 1 430.00
7709.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 980 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.0700 0.0700 520.00
7809.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 981 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.2900 0.2900 2 020.00
7909.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Jeżów (15)/ 982 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne, tereny łąk i pastwisk, cena obniżona o 50% 0.1300 0.1300 910.00
8009.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Pińczów/ Młodzawy Duże (20)/ 23/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 50% 0.3000 0.3000 2 180.00
8110.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Michałów/ Kołków (5)/ 278 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.5500 0.5500 3 860.00
8210.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Michałów/ Kołków (5)/ 286 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.5600 0.5600 4 260.00
8310.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Dąbie (05)/ 123/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, od zachodu ograniczona rowem 0.3700 0.3700 4 040.00
8410.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Dąbie (05)/ 13 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, od północy i południa ograniczona rowem 0.8300 0.7600 7 070.00
8510.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Dąbie (05)/ 82 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana kształt zbliżony do kwadratu, teren płaski, 0.8000 0.8000 8 650.00
8610.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Dąbie (05)/ 95/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, otoczona działkami leśnymi i łakami 0.3600 0.3600 14 650.00
8710.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 606/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana południowo-zachodnia część miejscowości, teren płaski 0.3900 0.3900 4 750.00
8810.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Pacanów/ Podwale (15)/ 25 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana kształt regularny, teren równinny, cena obniżona o 40% 0.5300 0.5200 3 980.00
8910.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Pacanów/ Podwale (15)/ 71 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana kształt regularny, teren równinny, cena obniżona o 40% 0.7500 0.7500 5 860.00
9010.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Zaborze (0029)/ 394 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana południowa część działki zadrzewiona samosiewem olszy, cena obniżona 40% 0.6900 0.6900 4 990.00
9110.12.2014 11:00 OT Rzeszów - JG świętokrzyskie/ sandomierski/ Łoniów/ Łoniów (13)/ 210/76 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej, cena obniżona o 20% 0.4185 0.4185 62 640.00
9210.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Wełecz (040)/ 105/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, graniczy z droga asfaltowa 0.2800 0.2800 3 190.00
9310.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Zbludowice (043)/ 174/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5977 0.5894 7 270.00
9410.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Zbludowice (043)/ 312 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana centralna część miejscowości, teren działki płaski 0.5300 0.5300 6 800.00
9510.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Busko Zdrój/ Zbludowice (043)/ 662 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana centralna część miejscowości, teren działki płaski 0.3438 0.3438 4 210.00
9610.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Kluczewsko/ Stanowiska (022)/ 147/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, po przeciwnej stronie drogi - zabudowa zagrodowa 0.4000 0.3900 4 900.00
9710.12.2014 12:00 OT Rzeszów - JG świętokrzyskie/ kazimierski/ Skalbmierz/ Drożejowice (5)/ 210/76 sprzedaż ustny nieograniczony rolna zabudowana nieruchomość obejmująca część gospodarstwa i park zabytkowy 5.1929 5.1929 302 600.00
9810.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 345/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się w zabudowanej części miejscowosci 0.2000 0.2000 5 380.00
9910.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 840/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się we wschodniej części miejscowości, teren działki płaski 0.4100 0.4000 4 380.00
10010.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 840/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się we wschodniej części miejscowości, teren działki płaski 0.4300 0.4200 4 370.00
10110.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 841/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się we wschodniej części miejscowości, teren działki płaski 0.4800 0.4700 5 110.00
10210.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Jastrzębiec (005)/ 841/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana znajduje się we wschodniej części miejscowości, teren działki płaski 0.3600 0.3500 3 680.00
10310.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Kąty Nowe (012)/ 146 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana odległość od zabudowań ok.. 200 m, część zakrzaczona 0.3200 0.3200 3 290.00
10410.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Kąty Nowe (012)/ 209 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w połowie zadrzewiona, teren płaski 0.6000 0.6000 5 660.00
10510.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Drożdżów (4)/ 201 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana od południa graniczy z rzeką Kobylanka, cena obniżona 50% 0.1600 0.1600 1 050.00
10610.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Nowki (12)/ 442 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka zakrzaczona, cena obniżona o 50% 0.3800 0.3800 2 570.00
10710.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Dębno (4)/ 556/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana kształt trapezu, poł. w równym terenie, cena obniżona o 50% 0.1400 0.0400 1 050.00
10810.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Gnojno/ Skadla (20)/ 283/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne przeznaczone do zalesienia, cena obniżona 20% 0.3900 0.3900 2 500.00
10910.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Radków/ Radków (0010)/ 1639 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana odległość od zabudowy ok. 150 m, cena obniżona o 40% 0.1800 0.1800 1 360.00
11010.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Radków/ Radków (0010)/ 1891 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana odległość od zabudowy ok. 150 m, cena obniżona o 40% 0.2600 0.2600 1 980.00
11111.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Grzymała (5)/ 11 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana odległość od zabudowań ok. 700 m., dojazd drogą gruntową publiczną, cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 2 020.00
11211.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Grzymała (5)/ 533/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą serwisową wzdłuż toru kolejowego, cena obniżona o 20% 0.2115 0.2115 2 440.00
11311.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Grzymała (5)/ 404 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana część tereny zabudowy jednorodzinnej, część tereny rolne, cena obniżona o 50% 0.6700 0.6700 8 390.00
11411.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Tuczępy/ Kargów (8)/ 87 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana część tereny rolne, część tereny pod zabudowę, cena obniżona o 50% 0.6300 0.6300 34 770.00
11511.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Wygoda (0021)/ 126 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, cena obniżona o 20% 0.0600 0.0000 570.00
11611.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Imielno/ Wygoda (0021)/ 127 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0.1200 0.1100 970.00
11711.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Jasień (0008)/ 105/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana strefa wskazana do zalesień, cena obniżona o 20% 0.3700 0.0000 5 250.00
11811.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Słupia Jędrzejowska/ Słupia Jędrzejowska (0010)/ 420/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej, cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 1 120.00
11911.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Karsy (0008)/ 197 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 640.00
12011.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Karsy (0008)/ 353/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0.3200 0.3200 1 920.00
12111.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Karsy (0008)/ 473 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 20% 0.1400 0.1200 880.00
12211.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Mierzawa (0019)/ 303/13 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszary potencjalnego rozwoju rzemiosła, baz, składów i przemysłu, przy drodze krajowej S7, cena obniżona o 20% 2.0029 2.0029 168 240.00
12311.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Mierzawa (0019)/ 303/15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary potencjalnego rozwoju rzemiosła, baz, składów i przemysłu, przy drodze krajowej S7, cena obniżona o 20% 1.9437 1.9437 163 280.00
12411.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Mierzawa (0019)/ 303/17 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary potencjalnego rozwoju rzemiosła, baz, składów i przemysłu, przy drodze krajowej S7, cena obniżona o 20% 1.8551 1.8551 155 840.00
12511.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Wodzisław/ Mierzawa (0019)/ 303/19 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary potencjalnego rozwoju rzemiosła, baz, składów i przemysłu, przy drodze krajowej S7, cena obniżona o 20% 1.7308 1.7308 145 360.00
12611.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Wiślica/ Gluzy Szlacheckie (0003)/ 479 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren z przeznaczeniem proponowanych dolesień, dojazd drogą asfaltową 0.3100 0.3100 5 400.00
12711.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Piekoszów/ Piekoszów (0013)/ 1578/188 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren ogódków działkowych, dojazd drogą gruntową 0.0432 0.0432 870.00
12811.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Piekoszów/ Piekoszów (0013)/ 1578/198 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren ogódków działkowych, dojazd drogą gruntową 0.0403 0.0403 820.00
12911.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Piekoszów/ Piekoszów (0013)/ 1578/201 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren ogódków działkowych, dojazd drogą gruntową 0.0392 0.0392 810.00
13011.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Piekoszów/ Piekoszów (0013)/ 1578/203 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren ogódków działkowych, dojazd drogą gruntową 0.0402 0.0402 820.00
13111.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ M. Sanok/ Dąbrówka (04)/ 678/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa miejska, cena obniżona o 40% 0.5755 0.5755 9 300.00
13211.12.2014 09:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Bykowce (01)/ 209/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.6468 0.0000 92 930.00
13311.12.2014 09:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Bykowce (01)/ 209/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 1.0856 1.0663 146 860.00
13411.12.2014 09:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Bykowce (01)/ 209/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana obszary preferowane do działalności gospodarczej 0.7650 0.7650 109 880.00
13511.12.2014 09:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Dębna (03)/ 382 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1786 0.1786 2 200.00
13611.12.2014 09:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Dębna (03)/ 389 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 3 170.00
13711.12.2014 10:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Mrzygłód (15)/ 247/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0457 0.0457 990.00
13811.12.2014 10:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Pakoszówka (17)/ 32 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2500 0.2500 1 770.00
13911.12.2014 10:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Kalnica (04)/ 22/35 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana strefa osdadnictwa, prod. techniczna 1.3200 1.3200 48 830.00
14011.12.2014 10:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Kalnica (04)/ 6/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5000 0.5000 8 920.00
14111.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 1237/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0301 0.0301 620.00
14211.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 1257, 1258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0610 0.0610 1 070.00
14311.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 261 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2290 0.2290 2 620.00
14411.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 613 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1839 0.1839 2 870.00
14511.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 622, 623 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2071 0.2071 3 020.00
14611.12.2014 10:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Tarnawa Dolna (13)/ 703/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1892 0.1892 1 670.00
14711.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 157 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0109 0.0109 310.00
14811.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 192 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0594 0.0198 870.00
14911.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 259 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2376 0.2376 10 010.00
15011.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 273/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0219 0.0219 320.00
15111.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 393 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0614 0.0614 810.00
15211.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 397 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1047 0.1047 1 340.00
15311.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 556 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2370 0.2370 2 970.00
15411.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 76 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1969 0.1969 2 550.00
15511.12.2014 10:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zagórz/ Zasław (04)/ 80 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2207 0.2207 2 860.00
15611.12.2014 11:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Długie (02)/ 2004, 2006 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0691 0.0000 800.00
15711.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Pielnia (06)/ 566/3 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny pod bud. mieszkaniowo - usługowe,cena obniżona o 20% 0.5800 0.0000 19 000.00
15811.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Zarszyn/ Pielnia (06)/ 65/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4200 0.0000 5 200.00
15911.12.2014 11:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ bieszczadzki/ Ustrzyki Dolne/ Ustjanowa Górna (33)/ 327 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0731 0.0731 4 200.00
16011.12.2014 11:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ bieszczadzki/ Ustrzyki Dolne/ Ustjanowa Górna (33)/ 359 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2657 0.2657 13 750.00
16111.12.2014 11:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Dydnia/ Dydnia (01)/ 1448, 1449 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2000 0.2000 1 290.00
16211.12.2014 11:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Dydnia/ Niebocko (12)/ 385 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1300 0.1300 1 850.00
16311.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 1365 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5000 0.4900 6 830.00
16411.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 1377/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1200 0.0900 1 990.00
16511.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3721 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3000 0.3000 4 450.00
16611.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3723, 3725 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2700 0.2700 4 020.00
16711.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3731/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0900 0.0900 1 440.00
16811.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1800 0.0500 2 880.00
16911.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3760 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1100 0.1000 1 800.00
17011.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3762 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1900 0.1900 2 730.00
17111.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 3765 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2200 0.2000 3 300.00
17211.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 4259/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2600 0.2600 3 510.00
17311.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 4421 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 3 800.00
17411.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Haczów/ Haczów (02)/ 4423 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2800 0.2800 4 400.00
17511.12.2014 11:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (2)/ 10397 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4200 0.0000 6 330.00
17611.12.2014 11:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (2)/ 1263 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.2300 0.2300 1 460.00
17711.12.2014 11:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Domaradz (2)/ 1264/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1500 0.1500 1 010.00
17811.12.2014 12:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (3)/ 10994, 10995/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.4800 0.4700 2 930.00
17911.12.2014 12:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Domaradz/ Golcowa (3)/ 9930/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0800 0.0000 500.00
18011.12.2014 12:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 8271 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1200 1 160.00
18111.12.2014 12:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 2427 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0400 0.0000 380.00
18211.12.2014 12:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1700 0.1700 820.00
18311.12.2014 12:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Blizne (01)/ 689 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0800 0.0800 600.00
18411.12.2014 12:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Jasienica Rosielna (02)/ 2320 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2816 0.2816 3 170.00
18511.12.2014 12:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Jasienica Rosielna (02)/ 2461 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2850 0.2850 3 100.00
18611.12.2014 12:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Jasienica Rosielna (02)/ 2465 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4429 0.4429 4 740.00
18711.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 390 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3790 0.3790 4 240.00
18811.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 401 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4127 0.0392 5 480.00
18911.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 419, 420 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3072 0.1897 3 110.00
19011.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 427, 428 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4391 0.4391 4 700.00
19111.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 479, 480 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2656 0.1929 2 560.00
19211.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Jasienica Rosielna/ Wola Jasienicka (04)/ 499, 501 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.7006 0.6698 9 670.00
19311.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 5469, 5470/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3400 0.3400 1 600.00
19411.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 652, 653 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3300 0.3300 1 900.00
19511.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 868 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.6200 0.6200 3 310.00
19611.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 894 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.4600 0.4600 2 610.00
19711.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 112 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5100 0.5100 3 950.00
19811.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 1172/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5600 0.4800 4 150.00
19911.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 1602/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 1 360.00
20011.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 1612 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2200 0.2200 1 810.00
20111.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 19 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2300 0.2300 1 760.00
20211.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 271, 273 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4500 0.4500 3 520.00
20311.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 6706, 6707/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4200 0.4200 3 240.00
20411.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7135 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3000 0.3000 2 820.00
20511.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7149, 7152 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4600 0.4600 3 200.00
20611.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7175 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4700 0.4700 3 070.00
20711.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 748/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3500 0.3500 2 900.00
20811.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7662 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 2 230.00
20911.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7671 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1200 1 080.00
21011.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7855/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1000 880.00
21111.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7858 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2500 0.2500 1 960.00
21211.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7872 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2600 0.0000 2 910.00
21311.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 7899 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1600 0.1600 1 180.00
21411.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 8796 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 920.00
21511.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 8903 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2400 0.0000 4 340.00
21611.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Izdebki (3)/ 9848 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0300 0.0300 1 500.00
21711.12.2014 13:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Nozdrzec/ Wesoła (7)/ 6042/1, 6044/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3200 0.3200 5 970.00
21811.12.2014 13:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Brzozów (01)/ 64/44 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabudowy mieszkaniowej 0.0424 0.0000 6 720.00
21911.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Brzozów (01)/ 1183/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0291 0.0000 440.00
22011.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 1258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1400 0.1400 1 900.00
22111.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 1291, 1292, 1293 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4200 0.4200 5 170.00
22211.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 2066, 2067, 2069, 2070 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2600 0.2600 3 380.00
22311.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 3721 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 2 780.00
22411.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 458, 464 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4700 0.4700 5 840.00
22511.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 468 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1600 0.1600 2 230.00
22611.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 685, 686, 687 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2500 0.2500 3 220.00
22711.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 692/2, 694 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3200 0.3200 4 100.00
22811.12.2014 13:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ brzozowski/ Brzozów/ Górki (01)/ 835, 836 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3600 0.3600 4 260.00
22912.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Suskrajowice (0021)/ 257/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.3000 0.3000 3 300.00
23012.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 259 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny sadów i upraw polowych, wstępnie rozpoznane złoża gipsów, dojazd drogą gruntową 0.5000 0.5000 17 240.00
23112.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Chomentówek (0004)/ 62/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, częściowo tereny sadów i upraw polowych, dojazd drogą asfaltową 0.0400 0.0400 1 120.00
23212.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Szyszczyce (0022)/ 232 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana potencjalne tereny mieszkaniowo-usługowe, dojazd drogą asfaltową 0.5100 0.4700 19 120.00
23312.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Szyszczyce (0022)/ 234 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana potencjalne tereny mieszkaniowo-usługowe, dojazd drogą asfaltową 0.6000 0.6000 28 080.00
23412.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Szyszczyce (0022)/ 402, 403 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 1.2400 1.1300 19 570.00
23512.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 180 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.2900 0.2900 4 450.00
23612.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 296/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.1300 0.1300 2 100.00
23712.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 303/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.3700 0.3700 5 460.00
23812.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 386/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.3000 0.3000 6 810.00
23912.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 412 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w granicach udokumentowanych złóż surowców - iłów i glin zwałowych, dojazd dr. gruntową 0.8100 0.8000 15 160.00
24012.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 58/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.0700 0.0700 1 160.00
24112.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Chmielnik/ Zrecze Chałupczańskie (0025)/ 60 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.3900 0.3900 5 660.00
24212.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Przełaj Czepiecki (0024)/ 108/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana część tereny dróg publicznych lokalnych, część tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, dojazd dr. asfaltową 0.0200 0.0000 1 720.00
24312.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Przełaj Czepiecki (0024)/ 183 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej, dojazd drogą gruntową 0.2600 0.2600 3 790.00
24412.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Przełaj Czepiecki (0024)/ 220/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej 0.1500 0.1400 2 190.00
24512.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Przełaj Czepiecki (0024)/ 75/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana część tereny dróg publicznych lokalnych, część tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, część tereny do zalesienia, dojazd dr. asfaltową 0.1800 0.0900 15 630.00
24612.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Boleścice (0003)/ 353 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej 0.2700 0.2600 3 630.00
24712.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Boleścice (0003)/ 390 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, dojazd drogą asfaltową 0.2100 0.2100 9 450.00
24812.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Boleścice (0003)/ 90/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część tereny dróg publicznych lokalnych, część tereny zabud. mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, część tereny zieleni nieurządzonej, dojazd drogą asfaltową 0.1900 0.1900 7 590.00
24912.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Łowinia (0015)/ 64/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurządzonej 0.0950 0.0950 1 500.00
25012.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Łowinia (0015)/ 78/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo tereny do zalesienia, częściwo tereny lasów, dojazd drogami gruntowymi 0.4730 0.3930 6 660.00
25112.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 122 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.1500 0.1500 2 280.00
25212.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 401 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część tereny zieleni nieurządzonej, część tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, część tereny rolnicze, dojazd drogą gruntową 0.2500 0.2400 8 420.00
25312.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 524 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zbiorników retencyjnych 0.5800 0.5800 7 290.00
25412.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 715 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurzadzonej, dojazd drogą gruntową 0.2700 0.2600 3 920.00
25512.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sędziszów/ Klimontów (0011)/ 869/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni nieurzadzonej 0.4300 0.4300 5 400.00
25612.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.2100 0.2100 2 780.00
25712.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 254 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny projektowanych zalesień, dojazd drogą gruntową 0.1400 0.1400 1 940.00
25812.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 256 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny projektowanych zalesień, dojazd drogą gruntową 0.3500 0.3500 4 560.00
25912.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 302 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren górniczy, teren drogi publicznej, częściwo w granicach złóż surowców o zasobach perspektywicznych WOJKOWIEC /POLE A/, dojazd drogą gruntową 0.3500 0.3500 17 040.00
26012.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 340 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.2200 0.2200 2 650.00
26112.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 553 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.2700 0.2700 3 200.00
26212.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 554 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.1700 0.1700 2 250.00
26312.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Sokołów Górny (0020)/ 75 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny zieleni łęgowej, łąkowej i pastwisk w granicy obszaru Natura 2000, dojazd drogą gruntową 0.0500 0.0500 880.00
26412.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 425 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5700 0.5700 8 010.00
26512.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 456 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.3900 0.3900 4 840.00
26612.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 461 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5400 0.5400 6 560.00
26712.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 465 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5500 0.5500 6 890.00
26812.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 472 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.2800 0.2800 3 690.00
26912.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 476 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.8400 0.8400 10 900.00
27012.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 483 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.1700 0.1700 2 330.00
27112.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 515 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.5700 0.5700 7 460.00
27212.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 551 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.8700 0.6000 11 870.00
27312.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 554 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.4400 0.1100 5 810.00
27412.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 561 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.3800 0.2000 5 150.00
27512.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 567 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.3400 0.3100 4 650.00
27612.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.7500 0.6500 11 130.00
27712.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 580 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.7500 0.6500 11 130.00
27812.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 583 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.3800 0.3200 4 740.00
27912.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Nagłowice/ Deszno (0005)/ 583 sprzedaż ustny nieograniczony rolno leśna niezabudowana tereny leśne, dojazd drogą gruntową 0.3800 0.3200 4 740.00
28012.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 70 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary przewidziane do zalesienia, teren istniejących lasów, cena obniżona o 50% 0.5100 0.5100 3 030.00
28112.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 76 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary przewidziane do zalesienia, teren istniejących lasów, cena obniżona o 50% 0.3400 0.3400 2 040.00
28212.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Końskie/ Nieświń (24)/ 931 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszary przewidziane do zalesienia, teren istniejących lasów, cena obniżona o 50% 0.2500 0.2500 1 500.00
28312.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 4080 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.2300 0.1400 870.00
28412.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 4093 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1600 0.1600 670.00
28512.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 4551/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0900 0.0600 460.00
28612.12.2014 09:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 4551/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0200 0.0000 160.00
28712.12.2014 09:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Łęki Dukielskie (9)/ 2945 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0500 0.0500 360.00
28812.12.2014 09:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Dukla (01)/ 338 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0279 0.0000 420.00
28912.12.2014 09:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Dukla (01)/ 391 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1627 0.1627 1 460.00
29012.12.2014 09:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Dukla (01)/ 452 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2443 0.2443 2 060.00
29112.12.2014 09:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Iwla (05)/ 940/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3000 0.3000 3 780.00
29212.12.2014 10:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Zawadka Rymanowska (22)/ 256/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część działki - złoża kruszywa naturalnego 1.1400 1.1400 44 400.00
29312.12.2014 10:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Zawadka Rymanowska (22)/ 61 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2500 0.2500 7 910.00
29412.12.2014 10:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Zawadka Rymanowska (22)/ 80/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4200 0.0000 7 400.00
29512.12.2014 10:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 1072 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2800 0.2800 2 930.00
29612.12.2014 10:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 1561 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2100 0.2100 1 900.00
29712.12.2014 10:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Iwonicz Zdrój/ Iwonicz (01)/ 73 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0700 0.0700 720.00
29812.12.2014 10:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (03)/ 1069 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 1 320.00
29912.12.2014 10:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (03)/ 1239/4, 1260/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 2 030.00
30012.12.2014 10:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (03)/ 1260/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2800 0.2800 3 100.00
30112.12.2014 10:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Miejsce Piastowe (03)/ 228 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej jednorodz., cena obniżona o20% 0.2900 0.2900 25 800.00
30212.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 1688 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3100 0.3100 3 570.00
30312.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 1758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2300 0.2300 4 490.00
30412.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 2003 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3000 0.3000 5 740.00
30512.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 2012 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5500 0.5500 10 220.00
30612.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 33 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1800 0.1800 3 480.00
30712.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 35 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 4 590.00
30812.12.2014 10:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Miejsce Piastowe/ Rogi (05)/ 594/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2100 0.2100 2 420.00
30912.12.2014 10:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Bóbrka (1)/ 945/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana część tereny mieszkaniowo -usługowe, cena obniżona o 40% 0.5900 0.5900 8 010.00
31012.12.2014 10:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Chorkówka (02)/ 1120/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3600 0.3600 6 420.00
31112.12.2014 10:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Chorkówka (02)/ 226 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 0.2200 0.2200 10 210.00
31212.12.2014 10:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Chorkówka (02)/ 230/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy mieszkaniowej 0.1100 0.1100 7 920.00
31312.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 483, 484, 509 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4100 0.4100 3 230.00
31412.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 987, 989 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5000 0.5000 5 180.00
31512.12.2014 11:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Draganowa (03)/ 992, 993, 995 -udz.1/3, 998 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5100 0.3400 5 130.00
31612.12.2014 11:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (5)/ 2176 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.2200 0.2200 2 070.00
31712.12.2014 11:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (5)/ 2931 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1500 0.1500 630.00
31812.12.2014 11:25 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kobylany (5)/ 2958, 2959 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1500 0.1500 720.00
31912.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kopytowa (06)/ 1843 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4300 0.4300 4 870.00
32012.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kopytowa (06)/ 1874/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2500 0.2500 3 020.00
32112.12.2014 11:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Kopytowa (06)/ 1882 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 2 720.00
32212.12.2014 11:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Leśniówka (7)/ 350 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1000 0.1000 640.00
32312.12.2014 11:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Leśniówka (7)/ 615 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1100 0.1100 800.00
32412.12.2014 11:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Leśniówka (7)/ 639 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1700 0.1700 930.00
32512.12.2014 11:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Leśniówka (7)/ 647 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0900 0.0900 510.00
32612.12.2014 11:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Poraj (9)/ 518 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1400 0.1400 860.00
32712.12.2014 11:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Szczepańcowa (02)/ 1047, 1051, 1052 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.6800 0.6800 8 920.00
32812.12.2014 11:45 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Szczepańcowa (02)/ 833 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3000 0.3000 4 470.00
32912.12.2014 11:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Chorkówka/ Żeglce (14)/ 75/3, 84 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej, cena obniżona o 20% 0.5400 0.5400 23 600.00
33012.12.2014 12:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 180 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.2000 0.2000 3 370.00
33112.12.2014 12:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 193 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0400 0.0400 630.00
33212.12.2014 12:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 207 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5600 0.5600 4 940.00
33312.12.2014 12:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 219/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8100 0.8100 10 300.00
33412.12.2014 12:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Poręby (8)/ 253 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3100 0.3100 4 180.00
33512.12.2014 12:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Podniebyle (7)/ 5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1800 0.1800 1 780.00
33612.12.2014 12:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Podniebyle (7)/ 583/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1800 0.1800 1 580.00
33712.12.2014 12:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jedlicze/ Podniebyle (7)/ 595 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3500 0.3500 2 700.00
33812.12.2014 12:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Korczyna/ Kombornia (3)/ 684 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0700 0.0700 410.00
33912.12.2014 12:35 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Korczyna/ Korczyna (4)/ 2143 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0400 0.0400 360.00
34012.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 1381/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1700 0.1700 810.00
34112.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 1383 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1200 0.1200 620.00
34212.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 807 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1600 0.1600 780.00
34312.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 900 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0700 0.0700 430.00
34412.12.2014 12:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Jaśliska/ Posada Jaśliska (5)/ 943 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.0900 0.0900 430.00
34512.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Rymanów/ Bzianka (3)/ 139, 140/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar piasków i żwirów, cena obniżona o 40% 0.5500 0.5500 17 950.00
34612.12.2014 12:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Rymanów/ Bzianka (3)/ 158 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana obszar piasków i żwirów, cena obniżona o 40% 0.7200 0.7200 23 420.00
34712.12.2014 12:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Rymanów/ Głębokie (4)/ 1393 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1100 0.1100 870.00
34812.12.2014 12:55 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Rymanów/ Głębokie (4)/ 401 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.1100 0.1100 750.00
34912.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 796/3, 796/4, 800 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1888 0.1888 1 220.00
35012.12.2014 13:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 924, 922 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.6317 0.6317 9 200.00
35112.12.2014 13:10 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Jasło/ Niepla (10)/ 37 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4225 0.0000 4 280.00
35212.12.2014 13:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Osiek Jasielski/ Zawadka Osiecka (08)/ 107 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4342 0.4081 3 380.00
35312.12.2014 13:15 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Osiek Jasielski/ Zawadka Osiecka (08)/ 53 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2697 0.1030 2 770.00
35412.12.2014 13:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 396 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0500 0.0500 220.00
35512.12.2014 13:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 399 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1200 0.1200 500.00
35612.12.2014 13:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 407 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0900 0.0900 380.00
35712.12.2014 13:20 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Cieklin (01)/ 409 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1400 0.1400 590.00
35812.12.2014 13:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Łazy Dębowieckie (18)/ 157 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1160 0.0000 630.00
35912.12.2014 13:30 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Dębowiec/ Łazy Dębowieckie (18)/ 164 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1422 0.1422 1 090.00
36012.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2020 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1400 0.1400 4 760.00
36112.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2023 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1500 0.1500 5 440.00
36212.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2230, 2325 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1300 0.1300 3 730.00
36312.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2307, 2308 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1100 0.1100 870.00
36412.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2312, 2314 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.0000 0.9600 7 630.00
36512.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2316, 2317, 2320, 2329, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335/2, 2336 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5700 0.5300 4 910.00
36612.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2326, 2327, 2344/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1700 0.1700 5 400.00
36712.12.2014 13:40 SZGZ Szczawne podkarpackie/ jasielski/ Nowy Żmigród/ Łysa Góra (09)/ 2376/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1000 0.1000 1 060.00
36812.12.2014 13:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Pisarowce (18)/ 1072 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.7000 0.2900 3 540.00
36912.12.2014 13:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Pisarowce (18)/ 575/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.1000 0.1000 620.00
37012.12.2014 13:50 SZGZ Szczawne podkarpackie/ sanocki/ Sanok/ Pisarowce (18)/ 928/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0500 0.0500 340.00
37112.12.2014 14:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Wietrzno (20)/ 12 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.5900 0.5900 3 610.00
37212.12.2014 14:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Wietrzno (20)/ 919 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana tereny zabudowy zagrodowej, cena obniżona o 50% 0.1800 0.1300 4 280.00
37312.12.2014 14:00 SZGZ Szczawne podkarpackie/ krośnieński/ Dukla/ Wietrzno (20)/ 970 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.0700 0.0700 450.00
37415.12.2014 08.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Rożwienica/ Rudołowice (06)/ 817/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.1862 0.1862 1.20
37515.12.2014 08.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Rożwienica/ Rożwienica (05)/ 251/1 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2430 0.2430 1.40
37615.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 599/76 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2700 0.2700 1.40
37715.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 611/18 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.5600 0.5600 2.20
37815.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/10 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2400 0.2400 1.90
37915.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2400 0.2400 1.60
38015.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/20 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2200 0.2200 2.00
38115.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/22 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 1 okres wegetacyjny 0.0300 0.0300 0.30
38215.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/25 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.0100 0.0100 0.10
38315.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.60
38415.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/4 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.50
38515.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/5 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.50
38615.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/6 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.50
38715.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/7 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2300 0.2300 1.60
38815.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/8 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2400 0.2400 1.90
38915.12.2014 09.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Pawosiów/ Cieszacin Wielki (02)/ 8/9 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 1 okres wegetacyjny 0.2400 0.2400 1.90
39015.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Miasto Jarosław (02)/ 1004 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.7104 0.7104 4.20
39115.12.2014 09.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Miasto Jarosław (02)/ cz. 1085 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 1.0200 1.0200 7.30
39215.12.2014 10.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Miasto Radymno/ Miasto Radymno (01)/ 105/2 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.1521 0.1521 1.40
39315.12.2014 10.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Laszki /Laszki (05)/ 1089/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.5123 0.5123 1.50
39415.12.2014 11.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ jarosławski/ Jarosław/ Leżachów Osada (03)/ 994 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.3100 0.3100 1.60
39515.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Gać/ Wolica (06)/ 611/3 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.0200 0.0200 0.10
39615.12.2014 11.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Gać/ Wolica (06)/ 614 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.4600 0.4600 2.50
39715.12.2014 12.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przeworski/ Kańczuga/ Bóbrka Kańczucka (01)/ 24 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.2400 0.2400 1.30
39815.12.2014 12.30 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Bircza/ Bircza (01)/ 687 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.3446 0.3446 1.40
39915.12.2014 13.00 SZGZ Przemyśl podkarpackie/ przemyski/ Stubno/ Kalników (04)/ 1585 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 okresy wegetacyjne 0.1500 0.1500 0.70
40015.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 14 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4200 0.3200 4 680.00
40115.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 22/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.4200 0.4200 4 440.00
40215.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 404 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4100 0.0100 8 840.00
40315.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 421 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.6400 0.0000 6 480.00
40415.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 424 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1000 0.0000 1 200.00
40515.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 434/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1600 0.0000 1 600.00
40615.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 508 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0700 0.0000 850.00
40715.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 509 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4100 0.0000 8 020.00
40815.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 752 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 1.5800 0.0000 29 420.00
40915.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 767 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0300 0.0000 1 140.00
41015.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 768 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0700 0.0000 2 300.00
41115.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Bihale (001)/ 770 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0600 0.0000 2 010.00
41215.12.2014 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Ruska (002)/ 293 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 2.3500 0.0000 54 670.00
41315.12.2014 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Ruska (002)/ 372 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4700 0.0000 12 350.00
41415.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 1091/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, media w sąsiedztwie 0.6600 0.6600 23 490.00
41515.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 1098/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 2.0400 1.5000 17 080.00
41615.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 228 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1500 0.0300 1 380.00
41715.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 243/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1800 0.1800 2 380.00
41815.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Kobylnica Wołoska (003)/ 78 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1900 0.0000 1 740.00
41915.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 1792 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.5230 0.0000 6 240.00
42015.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1508 0.0000 1 240.00
42115.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2169 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1501 0.0000 2 410.00
42215.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2202 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4905 0.0000 8 280.00
42315.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2209 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2511 0.0000 4 640.00
42415.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2235 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.5269 0.0000 8 610.00
42515.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2239 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.7844 0.0000 9 680.00
42615.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 2258 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 1.1270 0.0000 15 330.00
42715.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5314 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2761 0.0000 6 160.00
42815.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5339 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 1.4729 0.0000 30 550.00
42915.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5346 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.2554 0.0000 4 040.00
43015.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5352 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.9665 0.0000 20 460.00
43115.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5353 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1292 0.0000 1 300.00
43215.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5490 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1845 0.0000 1 680.00
43315.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5491 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1144 0.0000 1 150.00
43415.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 5506 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 2.3601 0.0000 34 070.00
43515.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 617 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2000 0.0000 1 920.00
43615.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 662 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1019 0.1019 960.00
43715.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 664 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.3286 0.0000 3 400.00
43815.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 667 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.0312 0.0000 490.00
43915.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 668 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.5152 0.0000 5 020.00
44015.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 715 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2099 0.0000 3 350.00
44115.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 721 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2347 0.0000 6 440.00
44215.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 725 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1193 0.0000 3 380.00
44315.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 740 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1351 0.0000 4 260.00
44415.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 743 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1285 0.0000 4 070.00
44515.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 780 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.4405 0.0000 4 940.00
44615.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 834 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1248 0.0000 4 040.00
44715.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 836 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1341 0.0000 4 300.00
44815.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 855 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1576 0.0000 5 810.00
44915.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Łukawiec (004)/ 986/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1635 0.0000 1 470.00
45015.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Majdan Lipowiecki (005)/ 20/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, media w sąsiedztwie 0.0400 0.0400 1 410.00
45115.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Majdan Lipowiecki (005)/ 255 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0300 0.0000 510.00
45215.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Majdan Lipowiecki (005)/ 266 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.3200 0.0000 3 760.00
45315.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Majdan Lipowiecki (005)/ 6/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.2200 0.2200 2 570.00
45415.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Potok Jaworowski (006)/ 109/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2300 0.2300 2 110.00
45515.12.2014 11:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wielkie Oczy (008)/ 621 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1800 0.0000 5 800.00
45615.12.2014 11:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wielkie Oczy (008)/ 624 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0400 0.0000 1 500.00
45715.12.2014 11:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wielkie Oczy (008)/ 892 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki 0.1800 0.1800 2 260.00
45815.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 107 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.3900 0.3900 11 110.00
45915.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 110 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.2900 0.2900 2 960.00
46015.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1700 0.0000 2 590.00
46115.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 18 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.7100 0.0100 6 880.00
46215.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 20 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.2100 0.0000 4 590.00
46315.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 50 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1800 0.1500 1 790.00
46415.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 52 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, dojazd drogą asfaltową, media w sąsiedztwie 0.2100 0.2100 8 120.00
46515.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 54 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, media w sąsiedztwie 0.0700 0.0000 810.00
46615.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 56 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, dojazd drogą asfaltową 0.5100 0.3300 25 140.00
46715.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Wólka Żmijowska (009)/ 69/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan, media w sąsiedztwie 0.4100 0.2500 19 460.00
46815.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 109/2, 110/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, media w sąsiedztwie 0.0200 0.0200 620.00
46915.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0100 0.0100 400.00
47015.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 26 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.2200 0.2200 2 730.00
47115.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 43 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1300 0.0000 3 280.00
47215.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 44 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.0200 0.0000 670.00
47315.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 47 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.7600 0.0000 18 160.00
47415.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 54 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.3500 0.0000 7 330.00
47515.12.2014 12:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Wielkie Oczy/ Żmijowiska (010)/ 8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 20% obniżki, drzewostan 0.1200 0.0000 1 230.00
47615.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Jędrzejówka (005)/ 103 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.1900 0.0000 1 640.00
47715.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Jędrzejówka (005)/ 1115/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0200 0.0000 360.00
47815.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Jędrzejówka (005)/ 1146 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 1.0800 0.0000 8 000.00
47915.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1106 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0900 0.0900 510.00
48015.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1107 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0500 0.0500 360.00
48115.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1112 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1300 0.1300 660.00
48215.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1121 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0500 0.0400 500.00
48315.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1137 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.4100 0.3400 1 720.00
48415.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1141 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.1700 0.1700 1 150.00
48515.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1148 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0800 0.0800 470.00
48615.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1149 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.3600 0.3600 2 180.00
48715.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 1151 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.1600 0.1600 1 100.00
48815.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 24/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.1300 0.1300 8 210.00
48915.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 54/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1300 0.1300 780.00
49015.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 652/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 1.3100 0.0000 7 560.00
49115.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 806 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0300 0.0300 420.00
49215.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 807 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0100 0.0100 290.00
49315.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 808 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0400 0.0400 460.00
49415.12.2014 13:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łówcza (009)/ 814 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.0800 0.0800 760.00
49515.12.2014 13:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Łukawica (010)/ 80/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2500 0.2500 1 410.00
49615.12.2014 13:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 1168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0300 0.0300 310.00
49715.12.2014 13:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 1184/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1500 0.1500 870.00
49815.12.2014 13:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Narol/ Narol wieś (011)/ 1226/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2000 0.2000 1 340.00
49915.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Nowa Grobla (004)/ 195/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.4113 0.0835 2 700.00
50015.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Nowa Grobla (004)/ 195/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, drzewostan 0.1000 0.0500 720.00
50115.12.2014 13:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Oleszyce (006)/ 1847/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0700 0.0700 640.00
50215.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1051/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0400 0.0000 2 280.00
50315.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1051/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0300 0.0000 1 760.00
50415.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1052/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0300 0.0300 1 760.00
50515.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/19 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.5002 0.0000 29 340.00
50615.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/20 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.6580 0.0000 43 550.00
50715.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/39 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.3652 0.0000 89 850.00
50815.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/40 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.1730 0.0000 76 940.00
50915.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/41 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.1990 0.0000 78 950.00
51015.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/42 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.2082 0.0000 79 580.00
51115.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/43 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.2072 0.0000 79 520.00
51215.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Stare Sioło (007)/ 1071/44 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 1.2232 0.0240 80 570.00
51315.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Zalesie (009)/ 59 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1833 0.1833 1 820.00
51415.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Zalesie (009)/ 65 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2223 0.2223 1 870.00
51515.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Oleszyce/ Zalesie (009)/ 66 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2972 0.2972 2 430.00
51616.12.2014 09:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Sobków/ Żerniki (26)/ 518 dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana użytkowana rolniczo, dzierżawa na 6 lat 0.5000 0.5000 1.10
51716.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ starachowicki/ Brody/ Bór Kunowski (02)/ 361 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2800 0.2800 2 690.00
51816.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Chańcza (0003)/ 589 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka zadrzewiona, cena obniżona o 40% 2.5000 1.4900 21 520.00
51916.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Moskorzew/ Chlewska Wola (0001)/ 140 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren równinny, lokalizacja korzystna, cena obniżona 40% 0.1900 0.1900 2 400.00
52016.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Moskorzew/ Chlewska Wola (0001)/ 730 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona, cena obniżona o 40% 0.5400 0.1100 3 790.00
52116.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Moskorzew/ Chlewska Wola (0001)/ 734 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona, cena obniżona o 40% 0.5600 0.1500 3 750.00
52216.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Moskorzew/ Chlewska Wola (0001)/ 742 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona, cena obniżona o 40% 0.9000 0.9000 6 240.00
52316.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 392 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfalową 0.3400 0.3400 4 670.00
52416.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 905 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfalową 0.3500 0.3500 15 660.00
52516.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 923/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z ochrona stanowisk archeologicznych, dojazd drogą gruntową 0.0044 0.0044 190.00
52616.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ pińczowski/ Kije/ Stawiany (14)/ 923/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana tereny rolne z ochrona stanowisk archeologicznych, dojazd drogą gruntową 0.3193 0.3193 4 290.00
52716.12.2014 1130 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Solec Zdrój/ Zborów(17)/ 458 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, cena obniżona o 50% 0.8000 0.8000 5 210.00
52816.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 1287/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona, cena obniżona o 40% 2.5500 2.5500 28 080.00
52916.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 492 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, kształt prostokątny, cena obniżona o 40% 0.3600 0.3600 2 790.00
53016.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 493 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, kształt prostokątny, cena obniżona o 40% 0.1200 0.1200 1 000.00
53116.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 504 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, kształt prostokątny, cena obniżona o 40% 0.3700 0.3600 2 860.00
53216.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ wloszczowski/ Secemin/ Brzozowa (0001)/ 505 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren płaski, kształt prostokątny, cena obniżona o 40% 0.1600 0.1500 1 300.00
53316.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Gnojno/ Zawada (25)/ 35 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.3700 0.2900 2 550.00
53416.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Wola Wolica(17)/ 441/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka zakrzaczona, cena obniżona o 50% 0.2900 0.2900 1 880.00
53516.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (0013)/ 1793/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 0.3600 0.3600 1 520.00
53616.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Wola Czaryska (0016)/ 22, 23 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 50% 3.3200 0.6400 24 710.00
53716.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Bardo(1)/ 756/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka zadrzewiona, cena obnizona o 50% 1.0000 1.0000 7 250.00
53816.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 5663 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0300 0.0300 320.00
53916.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 5764 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2200 0.2200 1 320.00
54016.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 5878 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0500 0.0500 370.00
54116.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6017 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2200 0.2200 1 320.00
54216.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6041 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.3100 0.3100 1 920.00
54316.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6087 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.1700 0.1700 1 400.00
54416.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6586/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0200 0.0200 270.00
54516.12.2014 09:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Cewków (001)/ 6586/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0400 0.0400 360.00
54616.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1393 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2227 0.2227 1 340.00
54716.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1394 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1793 0.1793 1 110.00
54816.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1395 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.2332 0.2332 1 400.00
54916.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1396 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1660 0.1660 1 040.00
55016.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1397 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.1925 0.1925 1 180.00
55116.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1399 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0235 0.0235 300.00
55216.12.2014 09:20 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Nowy Dzików (004)/ 1404 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 1.0491 0.9918 5 670.00
55316.12.2014 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Stary Dzików (005)/ 1741 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.0524 0.0524 500.00
55416.12.2014 09:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Stary Dzików (005)/ 1784/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 0.5276 0.5276 2 950.00
55516.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Ułazów (006)/ 853/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0940 0.0940 860.00
55616.12.2014 09:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Stary Dzików/ Ułazów (006)/ 854/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki, dojazd drogą asfaltową 0.0083 0.0000 230.00
55716.12.2014 10:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Cieszanów/ Niemstów (006)/ 1259 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana 40% obniżki 1.0000 1.0000 20 460.00
55816.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Antoniki (023)/ 173 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.1273 0.0000 2 480.00
55916.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Antoniki (023)/ 175 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.5738 0.0000 8 870.00
56016.12.2014 10:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Antoniki (023)/ 193 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.1245 0.0000 2 080.00
56116.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1150 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0600 0.0100 800.00
56216.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1151 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1200 0.0700 1 270.00
56316.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1159/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2000 0.2000 3 460.00
56416.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1205/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1600 0.0100 2 400.00
56516.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 1206 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0400 0.0400 870.00
56616.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 133/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0800 0.0000 1 150.00
56716.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 133/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1800 0.0000 2 330.00
56816.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 174 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1200 0.0000 2 160.00
56916.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 181 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1300 0.0000 2 240.00
57016.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 184, 185, 186 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1800 0.0000 3 550.00
57116.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 187 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3700 0.0000 6 470.00
57216.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 209 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.9300 0.0000 13 060.00
57316.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 221 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0300 0.0000 690.00
57416.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 286/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0500 0.0500 980.00
57516.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 307 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2400 0.2400 3 750.00
57616.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 308/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3100 0.3100 4 460.00
57716.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 318 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0400 0.0400 790.00
57816.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 319 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.8600 0.8600 20 000.00
57916.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 363 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3600 0.0000 4 610.00
58016.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 365 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0800 0.0000 1 270.00
58116.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 366 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.9100 0.0000 9 550.00
58216.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 848/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1000 0.0000 1 590.00
58316.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 861 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.2000 0.2000 3 490.00
58416.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 862 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1900 0.0000 3 540.00
58516.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 975 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4800 0.4800 7 640.00
58616.12.2014 10:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Dolna (002)/ 979 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0400 0.0200 680.00
58716.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Górna (003)/ 271/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1100 0.0000 1 730.00
58816.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Górna (003)/ 283/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1900 0.0000 2 120.00
58916.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Górna (003)/ 445/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.5300 0.0000 7 610.00
59016.12.2014 11:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Basznia Górna (003)/ 751 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, media w sąsiedztwie 0.3300 0.0000 26 420.00
59116.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 183/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1500 0.1500 2 390.00
59216.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 190/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2700 0.2700 4 050.00
59316.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 374/14 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.8300 0.0000 12 930.00
59416.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 374/15 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.0600 0.0000 1 210.00
59516.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 374/16 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.6900 0.0000 10 920.00
59616.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 374/9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan dojazd drogą asfaltową 0.1700 0.0000 2 660.00
59716.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 406 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3100 0.0000 5 030.00
59816.12.2014 11:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Borowa Góra (004)/ 412/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1800 0.0000 3 000.00
59916.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 13/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 2.1781 0.0000 20 190.00
60016.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 22/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 1.7506 0.0000 17 120.00
60116.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 251 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.2592 0.0000 3 470.00
60216.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 305/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1125 0.1125 10 380.00
60316.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 305/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.7724 0.7724 81 190.00
60416.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 320/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 1.9154 1.9154 173 460.00
60516.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 323/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1869 0.1869 16 070.00
60616.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 437/10 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 7.8202 7.8202 148 310.00
60716.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 437/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 8.9403 7.9097 166 500.00
60816.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 437/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 8.9403 8.5878 166 060.00
60916.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 571 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0981 0.0981 1 170.00
61016.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 572 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0913 0.0913 1 110.00
61116.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 573 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2483 0.2483 2 480.00
61216.12.2014 12:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Budomierz (005)/ 587/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1650 0.0000 1 880.00
61316.12.2014 12:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Dąbrowa (007)/ 124 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.3283 0.0972 4 870.00
61416.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Hurcze (008)/ 121/7 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.8248 0.8248 9 150.00
61516.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Hurcze (008)/ 121/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.7029 0.6518 7 860.00
61616.12.2014 12:50 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Hurcze (008)/ 86/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana media w sąsiedztwie 0.1125 0.0931 7 750.00
61716.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 129/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3611 0.0000 4 150.00
61816.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 184/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3213 0.1558 3 410.00
61916.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 222/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 1.9227 1.0770 24 990.00
62016.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 230/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3353 0.3353 3 860.00
62116.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 258/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0953 0.0290 1 500.00
62216.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 303/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.2157 0.2157 3 500.00
62316.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 325/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.2968 0.0000 4 250.00
62416.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 325/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.9683 0.8345 13 150.00
62516.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 326 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 1.6608 1.0425 19 190.00
62616.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 334/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.1778 0.1108 2 080.00
62716.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 334/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.8313 0.2333 8 460.00
62816.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 342 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.4965 0.3937 6 850.00
62916.12.2014 13:10 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Krowica Lasowa (010)/ 343/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5838 0.5204 7 040.00
63016.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 1113 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3148 0.3148 4 890.00
63116.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 167 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1489 0.1489 2 030.00
63216.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 622 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1279 0.1279 1 900.00
63316.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 758 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3404 0.3404 5 510.00
63416.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 759 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3990 0.3990 5 840.00
63516.12.2014 13:40 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Lisie Jamy (012)/ 761 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.3506 0.3506 5 220.00
63616.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 214/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.4980 0.4980 7 370.00
63716.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 215 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.6193 0.6193 19 280.00
63816.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 219/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2782 0.2782 4 170.00
63916.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 23 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0287 0.0287 710.00
64016.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 25 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1800 0.1800 2 810.00
64116.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 30 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1377 0.1377 2 220.00
64216.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 37 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3952 0.3952 5 420.00
64316.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 38 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3421 0.3421 4 740.00
64416.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 4/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.5677 0.1085 17 020.00
64516.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 41 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.7050 0.7050 9 430.00
64616.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 42 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2477 0.2477 3 510.00
64716.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 43/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1830 0.1830 2 680.00
64816.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 59 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1632 0.1632 2 420.00
64916.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 62 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.8143 0.8143 10 840.00
65016.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 63 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2161 0.2161 3 110.00
65116.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 64 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.2748 0.2748 3 870.00
65216.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 65 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.4505 0.4505 6 140.00
65316.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 69 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0560 0.0560 980.00
65416.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 71 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0571 0.0571 1 000.00
65516.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 72 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0358 0.0358 740.00
65616.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 74 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.3635 0.3635 5 350.00
65716.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 75 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.5680 0.5680 8 190.00
65816.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 81, 82 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 1.1933 1.1933 17 710.00
65916.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 84/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana drzewostan 0.0532 0.0532 1 130.00
66016.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 86 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1822 0.1822 2 840.00
66116.12.2014 14:00 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Lubaczów/ Podlesie (016)/ 9 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1705 0.1705 2 680.00
66216.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Cieszanów/ Żuków (010)/ 485/12 /część/ dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 2.0000 2.0000 7.30
66316.12.2014 14:30 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Cieszanów/ Żuków (010)/ 538 /część/ dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 9.8800 9.7600 13.00
66416.12.2014 14:45 SZGZ Lubaczów podkarpackie/ lubaczowski/ Horyniec Zdrój/ Werchrata (011)/ 651/32 /część/ dzierżawa ustny nieograniczony rolna niezabudowana dzierżawa na 2 sezony wegetacyjne 0.3500 0.1960 0.80
66517.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Podwole (0018)/ 17 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana poł. w potencjalnych terenach eksploatacji powierzchniowych, w sąsiedztwie kopalni dolomitów, cena obniżona o 50% 1.1600 1.1600 23 500.00
66617.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Podwole (0018)/ 52/1 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana położona w terenie zakładów eksploatacji powierzchniowej oraz częściowo w potencjalnych terenach eksploatacji powierzchniowych, w sąsiedztwie kopalni dolomitów, cena obniżona o 50% 2.2800 0.0100 309 100.00
66717.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Skrzyszów (16)/ 570 -udz.20/32 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 50% 0.5400 0.5400 2 300.00
66817.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 146 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.4400 0.4400 3 360.00
66917.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 150 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.3300 0.3300 2 550.00
67017.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 152 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.5900 0.5900 4 470.00
67117.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 155 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.3000 0.3000 2 310.00
67217.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 156 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.8600 0.6400 4 560.00
67317.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 162 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.1800 0.1800 1 380.00
67417.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 165 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.4600 0.4600 3 510.00
67517.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 168 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.3400 0.3400 2 610.00
67617.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 171 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.5900 0.5900 4 470.00
67717.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 185/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.4800 0.4800 4 880.00
67817.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 185/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową, cena obniżona o 40% 0.2500 0.0000 2 580.00
67917.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Giełzów (5)/ 22/1 -udz.20/32 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową, cena obniżona o 40% 0.5500 0.5500 4 590.00
68018.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 106 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0449 0.0449 720.00
68118.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 121 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0415 0.0415 720.00
68218.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 204 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.6003 0.6003 8 160.00
68318.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 235/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8400 0.8400 10 160.00
68418.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 321/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2440 0.2440 6 720.00
68518.12.2014 09.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 332 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2636 0.2636 3 360.00
68618.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 342/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8967 0.8967 32 960.00
68718.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 447 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2902 0.2902 14 080.00
68818.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 535 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2520 0.2520 5 840.00
68918.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 539 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0348 0.0348 640.00
69018.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 541 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3262 0.3262 4 080.00
69118.12.2014 09.45 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 637/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.2791 0.2791 6 240.00
69218.12.2014 09:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jędrzejowski/ Małogoszcz/ Kozłów (4)/ 14/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana przeznaczona pod zalesienie, cena obniżona o 20% 0.4500 0.4500 4 400.00
69318.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1051/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0346 0.0346 720.00
69418.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1214, 1219 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1705 0.1705 2 800.00
69518.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1216 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1025 0.1025 1 760.00
69618.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1830/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5370 0.5370 8 080.00
69718.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 637/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.8322 0.8322 40 000.00
69818.12.2014 10.30 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 895/8 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.5870 0.5870 7 680.00
69918.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jedrzejowski/ Małogoszcz/ Kozłów (4)/ 779/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.6300 0.6300 4 450.00
70018.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jedrzejowski/ Małogoszcz/ Zakrucze (17)/ 359 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1900 0.1900 1 390.00
70118.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ jedrzejowski/ Małogoszcz/ Zakrucze (17)/ 421 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 1.3500 1.3500 9 420.00
70218.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Balice (2)/ 75/2 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana teren zabud. mieszkaniowej, cena obniżona o 20% 0.0500 0.0500 28 640.00
70318.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 103/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0700 0.0700 6 560.00
70418.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 180/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1200 0.1200 9 600.00
70518.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 20/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 4 960.00
70618.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 372/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0900 0.0900 8 400.00
70718.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 454/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0600 0.0600 5 680.00
70818.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Brzoskwinia (6)/ 723 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3100 0.3100 26 320.00
70918.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Nielepice (14)/ 98 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowej i zieleni ZL - drzewostan 6926zł 0.8900 0.7100 434 880.00
71018.12.2014 10:00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Zabierzów/ Rudawa (17)/ 8/32 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana zabudowa mieszkaniowa blisko centrum, przy drodze asfaltowej, cena obnizona o 20% 0.0600 0.0600 52 240.00
71118.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Nowy Korczyn/ Błotnowola (02)/ 167 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd droga utwardzoną, w bliskim sąsiedztwie zabudowy 0.1600 0.1600 2 330.00
71218.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Nowy Korczyn/ Ostrowce (12)/ 268 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd droga polną 0.5500 0.5500 7 290.00
71318.12.2014 10:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Nowy Korczyn/ Sępichów (19)/ 47/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.1500 0.1500 2 140.00
71418.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1436 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1380 0.1380 1 760.00
71518.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1467 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.0363 0.0363 800.00
71618.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1505 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana 97% tereny zabudowy mieszkaniowej, pozostała cz. tereny rolne, 20% obniżki 0.0694 0.0694 4 640.00
71718.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1599 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.4519 0.4519 6 320.00
71818.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1724 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1144 0.1144 2 640.00
71918.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1781, 1782 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3131 0.3131 3 600.00
72018.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1787 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1690 0.1690 2 560.00
72118.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 1809, 1810 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3228 0.3228 4 480.00
72218.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 2484 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.3361 0.3361 3 120.00
72318.12.2014 11.15 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Spytkowice/ Ryczów (4)/ 2749 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 20% 0.1971 0.1971 2 080.00
72418.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (28)/ 1311/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana częściowo zadrzewiona 0.4900 0.1500 14 030.00
72518.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (28)/ 1362 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana na pow. ok. 0,06 ha drzewostan sosny 0.3100 0.2900 3 520.00
72618.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (28)/ 1363 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana na pow. ok. 0,06 ha drzewostan sosny 0.3800 0.3600 4 120.00
72718.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Życiny (28)/ 15/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, kształt regularny 0.3100 0.3100 2 980.00
72818.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Celiny (3)/ 116 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.2800 0.2800 1 570.00
72918.12.2014 11:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Celiny (3)/ 117 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.2900 0.2900 2 190.00
73018.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 976/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowo - usługowej, obniżka 40% 0.3964 0.3964 75 060.00
73118.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 977 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowo - usługowej, obniżka 40% 0.0158 0.0158 3 180.00
73218.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 978 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowo - usługowej, obniżka 40% 0.3442 0.0345 6 300.00
73318.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 979, 980, 981 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana cena obniżona o 40% 0.3116 0.3116 3 360.00
73418.12.2014 12.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wadowicki/ Tomice/ Tomice (3)/ 987 sprzedaż ustny nieograniczony rolno budowlana niezabudowana tereny zabud. mieszkaniowo - usługowej, tereny tras komunikacyjnych, obniżka 40% 0.4629 0.4629 87 600.00
73518.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Pułaczów (0016)/ 484/1 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 20% 0.2100 0.2100 2 240.00
73618.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Pułaczów (0016)/ 484/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana ze wszystkich stron graniczy z lasem, cena obniżona o 20% 0.8200 0.0000 9 430.00
73718.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Pułaczów (0016)/ 487/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana ok. 1,55 ha jest zadrzewiona, cena obniżona o 40% 1.8200 0.2700 20 940.00
73818.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 237/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych 0.9600 0.9600 11 270.00
73918.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 601 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych 0.6900 0.6900 8 360.00
74018.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 853 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów użytkowanych 0.8500 0.8500 10 000.00
74118.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 867 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów nieużytkowanych 0.1400 0.1400 1 720.00
74218.12.2014 12:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ włoszczowski/ Secemin/ Secemin (13)/ 874 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położona w peryferyjnej strefie miejscowości, w sąsiedztwie gruntów nieużytkowanych 0.2800 0.2800 3 310.00
74318.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Czyżów (3)/ 1049/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, kształt regularny, cena oniżona o 50% 0.2100 0.2100 940.00
74418.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Czyżów (3)/ 1091 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.5100 0.5100 4 210.00
74518.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Czyżów (3)/ 1364 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana działka posiada dostęp do drogi, cena obniżona o 50% 0.3900 0.3700 2 090.00
74618.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ buski/ Stopnica/ Czyżów (3)/ 923 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana teren działki płaski, cena obniżona o 50% 0.2200 0.2200 1 410.00
74718.12.2014 13:30 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Raków/ Szumsko (0023)/ 251/1, 251/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana położone za zabudowaniami wiejskimi, cena obniżona o 40% 2.1636 2.1636 13 470.00
74818.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Drożdżów (0004)/ 122 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana w sąsiedztwie działki są media (woda, prąd), cena obniżona o 40% 0.1300 0.1300 4 620.00
74918.12.2014 14:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ skarżyski/ Bliżyn/ Drożdżów (0004)/ 234 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana zadrzewiona, cena obniżona o 40% 0.2400 0.2400 2 140.00
75019.12.2014 09.00 SZGZ Kraków malopolskie/ wadowicki/ Brzeźnica/ Łączany/ 830/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana _ 0.0193 0.0193 700.00
75119.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 154/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 1.8519 1.8519 197 000.00
75219.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 155/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 0.2378 0.2378 39 500.00
75319.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 1623 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę przemysłową 3.1145 3.1145 523 000.00
75419.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 4.5999 4.5999 329 000.00
75519.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/3 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 4.3002 4.3002 338 600.00
75619.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/4 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 3.8799 3.8799 319 600.00
75719.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/5 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 2.8401 2.8401 259 000.00
75819.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/6 sprzedaż ustny nieograniczony rolna/ nierolna niezabudowana w SUIKZP częściowo pod zabudowę mieszkaniową 1.8512 1.8512 182 500.00
75919.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ wielicki/ Gdów/ Zręczyce (29)/ 704/2 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 6.8100 6.8100 212 000.00
76022.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Chałupki (0005)/ 43 sprzedaż ustny nieograniczony nierolna niezabudowana położona w części w terenach budownictwa mieszkaniowego, dojazd drogą gruntową utwardz. 0.5000 0.4600 17 700.00
76122.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Nida (0015)/ 254 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą asfaltową 0.5000 0.2700 6 900.00
76222.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Nida (0015)/ 72 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 1.4500 1.4500 13 900.00
76322.12.2014 10:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ kielecki/ Morawica/ Nida (0015)/ 77 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 1.1000 1.1000 11 350.00
76422.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Ruda Maleniecka/ Kołoniec (7)/ 552 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.2100 0.2100 3 360.00
76522.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Ruda Maleniecka/ Kołoniec (7)/ 778/2 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana nieruchomość zadrzewiona 0.1100 0.0000 1 670.00
76622.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Ruda Maleniecka/ Lipa (8)/ 272 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.9400 0.4300 12 200.00
76722.12.2014 11:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Ruda Maleniecka/ Młotkowice (11)/ 469 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.1600 0.1600 2 020.00
76822.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Piaski (29)/ 450 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.2400 0.2400 2 450.00
76922.12.2014 12:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Słupia Konecka/ Piaski (29)/ 466 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.3200 0.3200 3 250.00
77022.12.2014 13:00 SZGZ Kielce świętokrzyskie/ konecki/ Gowarczów/ Kupimierz(10)/ 155 -udz.20/32 sprzedaż ustny nieograniczony rolna niezabudowana dojazd drogą gruntową 0.2400 0.2400 1 560.00
77130.12.2014 10.00 SZGZ Kraków małopolskie/ krakowski/ Krzeszowice/ Krzeszowice (1)/ 458/1 sprzedaż ustny ograniczony rolna niezabudowana _ 6.6901 6.6901 462 000.00
miejsca przetargów:
1. OT Rzeszów - 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 7, tel. 17 853-78-00
2. SZGZ Kielce - 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel. 41 344-22-04
3. SZGZ Szczawne - 38-542 Rzepedź, Szczawne 54, tel. 13 467-60-55
4. SZGZ Przemyśl - 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 7, tel. 16 670-82-66
5. SZGZ Trzebownisko - 36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 616A/10, tel. 17 852-92-94
6. SZGZ Kraków - 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25, tel. 12 421-40-33, 12 422-12-36, 12 422-35-48
7. SZGZ Opatów - 27-500 Opatów, pl. Obrońców Pokoju 21, tel. 15 869-14-04
8. SZGZ Lubaczów - 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 45, tel. 16 622-48-68
9. SZGZ Tarnów - 33-100 Tarnów, ul.Dąbrowskiego 8, tel. 14 626-11-06, 14 626 24 23

Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów: BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR najpóźniej na dzień przed przetargiem.